Profitujte z technologií a Engineering Kompetenz

S firmou Walter jako zkušeným partnerem průmyslu


S firmou Walter coby zkušeným partnerem průmyslu můžete ve výrobě a logistice profitovat ze skutečně kompetentních řešení s přesahem mezi jednotlivými odvětvími – také a zejména v komplikovaných fázích projektů.

Přínos pro vás: Použití vždy těch nejaktuálnějších inovací v obrábění kovů, vědomostí výrobce a dodavatele nástrojů (např. řezné parametry a obráběcí strategie), alternativní nápady a řešení s pohledem „zvenku“. A abychom nezapomněli: jeden kontaktní partner pro všechny procesní moduly pro zvýšení produktivity a snížení nákladů od jednoho dodavatele.


Navrhování a definice procesů

Stanovíme všechny procesní kroky včetně optimálního výběru nástrojů pro vaše použití plus vhodné řezné parametry pro různé materiály. Pro vyhodnocení stávajících procesů se při optimalizaci používají různá softwarová řešení, např. Comara s moduly iCut a sysCut.

S řešeními Walter Multiply pro optimalizaci procesů budete profitovat z:

  • fundované analýzy vašich stávajících procesů a know-how výrobce,
  • nového návrhu vašeho procesu včetně odpovídajících nástrojů, řezných parametrů a obráběcích strategií,
  • softwarových řešení Comara, která v reálném čase analyzují a optimalizují vaše procesní kroky.