Moduly, které maximalizují efektivitu

Walter vám nabízí přesně takové moduly, které jsou zapotřebí pro váš proces


Kromě plánování a realizace efektivnějšího a hospodárnějšího výrobního procesu jako celku vám Walter Multiply nabízí řadu jednotlivých modulů a služeb pro dosažení tohoto cíle:
počínaje CNC programy přes šablony a obráběcí strategie až po výrobu přípravků a výrobu prototypů.

CNC programy a postprocesor

Ať se jedná o programování parametrů, vícekanálový a strukturovaný, nebo technický podprogram: Programy umíme vytvářet v nejrůznějších systémech, např.: Catia,  Siemens NX, hyperMILL,  RCS, MF, Crash Guard Studio. Pro sledování kolizí a rušivých kontur pro kontrolu NC kódů po chodu postprocesoru používáme VERICUT – a umíme tak zobrazit nejrůznější kinematické procesy.

Přizpůsobení postprocesoru se provádí v systému Siemens NX, lze ho ale také implementovat pro jiné systémy. Základem je soubor modelů strojů a kinematických procesů. Kdykoli je ale možné přizpůsobení pro jiné kinematické procesy a řízení.


Obráběcí strategie a výroba přípravků

Vyvíjíme obráběcí strategie pro nejrůznější součásti a materiály, které jsou specifické pro jednotlivá odvětví. Zahrnují také novější obráběcí metody, jako dynamické hrubování nebo interpolační soustružení.

Walter Multiply vám pomáhá při plánování, konstrukci, výrobě přípravků – až po implementaci do vaší výroby – využívá přitom podpory ze strany zkušených konstruktérů a výrobců přípravků.

Obrábění prototypů

Optimalizace výrobního procesu při probíhajícím provozu je pro spoustu firem neproveditelná. Plánované zdokonalené procesy totiž většinou nelze živě vyzkoušet. V technologickém centru Walter umíme krok za krokem analyzovat procesy a v praxi testovat možná zdokonalení procesů. Pokud všechny parametry souhlasí, optimalizovaný proces se implementuje do výroby zákazníka. Bez ztráty času a ztrát kvůli nesrovnalostem – s maximální hospodárností.

Naše služby pro vás

  • CAD/CAM programování a přizpůsobení
  • Simulace NC dat v postprocesoru Vericut
  • Výroby prototypů v našem technologickém centru
  • Implementace projektů na vaše stroje