Cirkulární systém – od suroviny až po nástroj

S firmou Walter získáte více díky trvalé udržitelnosti od jednoho dodavatele

​​Trvalá udržitelnost u výrobků a procesů, kompenzace CO2 Walter Green, jistota zaměstnání, vzájemná čestnost: Cirkulární charakter se u firmy Walter týká stejnou měrou procesů i lidí. U výrobků např. možností renovace a recyklace. Díky komplexnímu pojetí po celou dobu životnosti výrobku představuje firma Walter průkopníka v oblasti trvalé udržitelnosti – v celém odvětví.

Suroviny, výroba nástrojů, renovace
Nástroje ze slinutého karbidu se skládají přibližně z 90 % z wolframu, relativně vzácného kovu. Walter recykluje nástroje ze slinutého karbidu tam, kde pro to jsou ty nejlepší kompetence: v místě získávání surovin.
S WOLFRAM Bergbau und Hütten AG, jedinou wolframovou hutí mimo Asii a Rusko, jako přidruženým podnikem má Walter jako výrobce nástrojů komplexní odborný záběr od těžby a zpracování suroviny přes samotné nástroje až po jejich renovaci. A ještě více: Staráme se o nekonfliktní, etickou těžbu surovin!

Slib společnosti Walter ohledně trvalé udržitelnosti:
„Slinutý karbid z recyklačního servisu Walter se ve společnosti znovu používá na 100 %
u vyměnitelných břitových destiček a válcových nástrojů.“


90 % z námi používaných zdrojů lze recyklovat. Nicméně cirkulární systém zahrnuje u firmy Walter ještě víc:

Naše pracovní procesy:
  • Výrobky a obaly Walter musí být min. z 90 % recyklovatelné
  • Snížení odpadu v našich výrobních procesech o 50 %
Naše nabídky pro zákazníky:
  • Zlepšování efektivity ohledně materiálů a zdrojů je součástí všech vývojových projektů
  • Společně vyvíjíme obchodní modely pro recyklaci, resp. renovaci
Naše požadavky na dodavatele:
  • Od našich klíčových dodavatelů vyžadujeme 90% obnovitelnost zdrojů

Recyklace se vyplatí

Recyklací nástrojů ze slinutého karbidu přebíráme 100% odpovědnost za životní prostředí – a staráme se o to, aby cenné suroviny zůstaly zachované v koloběhu. To se vyplatí. Vám i nám.
Walter proplácí suroviny podle hodnoty materiálu. Ceny za zpětný odběr samozřejmě pravidelně upravujeme podle aktuálního vývoje na trhu se surovinami. Podobně jako u renovačního servisu poskytuje Walter pro recyklační službu speciální sběrné obaly pro bezplatné vyzvednutí – nezávisle na původním výrobci materiálu.


Nekonfliktní, etické pořizování surovin

Společnost WOLFRAM Bergbau und Hütten AG se vyznačuje prokazatelně bezkonfliktním používáním surovin v těžbě a zpracování wolframu. Jediná evropská wolframová huť je členem „Tin Supply Chain Initiative“ a udržuje úzké kontakty s relevantními organizacemi, jako OECD, CFSI nebo EU. Společnost WOLFRAM se zavázala k vysledovatelnosti koncentrátů od dolu až po huť – což každý rok dokládají nezávislé audity.