Dokončování s vodicí lištou

Speciální nástroje pro vystružování

Vrtání, vyvrtávání, vystružování: klasické pořadí obrábění pro dosažení optimální procesní spolehlivosti. K efektivnímu předobrobení můžete použít výkonné vrtací a vyvrtávací nástroje Walter.
Během vystružování lze výrazně zkrátit celkovou dobu obrábění, pokud se spojí několik obráběcích fází do jednoho vystružovacího nástroje. Stupňovité nástroje pro kompletní dokončovací obrábění otvorů a kombinované nástroje pro několik operací jsou technicky realizovatelné a mnohdy účelné. Inženýři společnosti Walter mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vystružovacích nástrojů s vodicí lištou.​

Fakta a výhody:

  • extrémně precizní, pevně namontované vodicí prvky
  • vyměnitelné, nastavitelné přesné vyměnitelné břitové destičky
  • naostřená řezná hrana a speciální geometrie břitu
  • široká oblast použití: litina, ocel, neželezné kovy
  • Tolerance < IT7, v případě velkých průměrů
  • vysoká válcovitost, přímost a souosost
  • optimální bezpečnost procesu
  • vnitřní přívod chlazení umožňující dosáhnout vysokých řezných hodnot a dlouhé životnosti

 
Kromě standardního programu výstružníků konstrukčních řad R4060 a R4061 a standardních vystružovacích destiček P6500 se vyrábí 95 % speciálních nástrojů a speciálních vyměnitelných břitových destiček. Při jejich navrhování se prokazuje velká odbornost inženýrů společnosti Walter.

Výhoda pro zákazníka spočívá v procesní spolehlivosti výstružníků a jasných nákladech. Opotřebované díly (řezné destičky) mohou být snadno vyměněny přímo na místě. Díky seřizovacímu přístroji výstružníků Walter je nástroj v krátké době znovu připraven k použití. Stejné seřizovací hodnoty přitom vedou ke stejné kvalitě otvorů. Už první otvor po seřízení je znovu dobrým otvorem, aniž by bylo nutné použít měřicí řez.

Nástroje jsou díky seřiditelnosti optimální pro kritické procesy CPK. Provoz s minimálním množstvím maziva, konstrukce s nižší hmotností, optimalizace nevyváženosti jsou klíčová slova, na která mohou konstruktéři nástrojů dát spolehlivou odpověď.