Se dvěma vyměnitelnými břitovými destičkami, každá se čtyřmi řeznými hranami, je Walter Xtra▪tec® Insert Drill ideálním nástrojem, pokud se jedná o maximální produktivitu a malé tolerance.

Fakta a výhody:

  • zvýšení produktivity díky nejvyšším řezným parametrům
  • přesnější tolerance otvorů na základě optimálního vyrovnání sil
  • maximální hospodárnost díky vyměnitelným břitovým destičkám se 4 řeznými hranami
  • výtečná kvalita povrchu součásti díky břitu Wiper
  • maximální procesní spolehlivost díky upevnění silovým stykem

Tiger▪tec® Silver​​