• Vysoká hospodárnost díky velkému objemu materiálu za jednotku času i na strojích s malým výkonem
  • Měkký řez díky pozitivní geometrii břitu
  • Nízké náklady na řezný materiál díky 14 řezným hranám
  • Vysoká spolehlivost díky stabilním vyměnitelným břitovým destičkám
  • Podložka ze slinutého karbidu umožňuje optimální dosednutí a vysoký posuv na zub