• Vysoká spolehlivost při obrábění bez obsluhy
  • Maximální produktivita díky maximálnímu objemu materiálu za jednotku času při zkrácených dobách obrábění
  • Nejdelší životnost díky využití kompletní délky břitu a stejnoměrnému opotřebení
  • Vysoká flexibilita díky různým šířkám drážky a poloměrům špičky s jedním průměrem nástroje
  • Řešení problémů u těžko obrobitelných materiálů a při nestabilních podmínkách (stroj, obrobek, upnutí)

Výrobní řady Walter ​​​