Rohová fréza Walter Xtra▪tec® F4041 je jedinečný, pozitivní nástroj, který spojuje výhody negativních, stabilních vyměnitelných břitových destiček s výhodami pozitivních břitových destiček. K dispozici jsou nejrůznější rohové poloměry. Dostupná je speciální geometrie k obrábění hliníku i univerzální geometrie k obrábění oceli a litiny.

Fakta a výhody:

  • jedinečný, šroubovitý tvar VBD zaručující přesně 90°, se 4 řeznými hranami na destičku
  • maximální provozní bezpečnost díky negativnímu usazení destiček
  • optimálně klidný chod díky pozitivnímu úhlu čela

Tiger▪tec® Silver​​