• Vysoká spolehlivost díky stabilnímu provedení
  • Přesný přívod chlazení u každého jednotlivého břitu, vhodné také pro vysokotlaké chlazení
  • Vysoká hospodárnost díky 4, resp. 2 řezným hranám na vyměnitelnou břitovou destičku
  • Maximální objem materiálu za jednotku času díky maximálnímu počtu zubů
  • Krátké doby obrábění díky velkému objemu materiálu za jednotku času
  • Měkce řezající geometrie díky spirálovým řezným hranám a pozitivnímu úhlu čela

Tiger▪tec® Silver​​​