• bez smotků třísek díky krátce odlamovaným třískám
  • vysoká spolehlivost i při zhotovení hlubokých závitů ve slepých otvorech
  • profil závitu zaručen díky krátkým třískám
  • v závitu nezůstávají po obrábění zbytky třísky
  • závity do slepých otvorů až 3,5 x DN bez nárůstu krouticího momentu