• 100% produktivita: rychlé obrábění a vysoká životnost
  • 100% procesní spolehlivost: snadná manipulace a minimální opravy rádia
  • 100% kvalita: vysoce klidný chod a válcový závit
  • 100% flexibilita: různá stoupání a různé délky závitů