S orbitálními závitovými frézami VHM Walter Prototyp TMO pro menší závity M1,6 až M8 značka Walter Prototyp nejen rozšířila svůj program, ale také zavedla novou frézovací strategii. Částečně díky krátkému frézovacímu břitu probíhá frézování závitu ve speciální šroubovici. Z tohoto nového pracovního principu vyplývá významné snížení radiálních sil, přičemž rozhodujícím způsobem vzrostla procesní spolehlivost, zejména v obtížně obrobitelných materiálech nebo velmi drahých součástech.

U nově zavedené závitové frézy TMO s vnitřním chlazením je podporován odvod třísek zejména u hlubokých závitů. To se projevuje hlavně velmi dobrou kvalitou závitů, maximální procesní jistotou a výrazným prodloužením životnosti.

Fakta a výhody:

  • velký průměr stopky pro provoz bez vibrací i při velkém vyložení
  • krátký frézovací břit, malý úhel stoupání šroubovice a pozitivní úhel čela břitu pro snížení sil a měkký řez
  • provedení pro hloubku závitů 2 x d a 3 x d s vnitřním chlazením a bez něj
  • speciální frézovací strategii přizpůsobenou aplikaci, optimální řezné parametry a hotový CNC program vám poskytne systém „TEC+CCS“ a „GPS“