• Není nutné seřizování, maximální stálost rozměrů
  • Delší životnost a vyšší produktivita ve srovnání se slinutým karbidem
  • Extrémně odolné proti opotřebení díky cermetovému substrátu a vícevrstvému povlaku
  • Lesklé povrchy při vysokých a nízkých řezných rychlostech