• Velmi dobrá kvalita povrchu a stálost rozměrů
  • Vysoká spolehlivost
  • Nedochází k odprýsknutí vrstvy a velmi dobré napojení vrstvy zabezpečuje rovnoměrné opotřebení
  • Delší životnost u materiálů s velkou náchylností k lepení (adhezí) díky zdokonalené drsnosti povrchu