Databeskyttelseserklæring

​1. Overblik over databeskyttelse

Generelt
Følgende generelle informationer giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine persondata, når du går ind på Walters hjemmeside og/eller registrerer dig til Walter Toolshop.

Persondata er alle de data, du kan identificeres med som person. Du kan læse mere om databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring under denne tekst.

Hvordan indsamler vi dine data?
Dine data indsamles for det første ved, at du giver dem til os. Det kan f.eks. dreje sig om de data, du indtaster ved registrering og bestilling. Andre data indsamles automatisk af vores it-systemer, når du besøger vores hjemmeside. Det er primært tekniske data (f.eks. browser, operativsystem eller tidspunktet, hvor du gik ind på siden). Registreringen af disse data sker automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at sikre, at vores hjemmeside fungerer fejlfrit. Andre data kan anvendes til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?
Du har til enhver tid ret til uden beregning at blive informeret om, hvor dine gemte persondata kommer fra, hvem der modtager dem, og hvad formålet er. Du har desuden ret til at kræve, at disse data bliver korrigeret, spærret eller slettet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dette eller andet vedrørende databeskyttelse. Desuden har du ret til at indsende klage til den tilsynsførende myndighed.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer
Når du går ind på Walters hjemmeside og i Walter Toolshop, kan din internetadfærd analyseres statistisk. Det sker primært ved hjælp af cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din internetadfærd sker normalt anonymt, og din internetadfærd kan således ikke føres tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at anvende bestemte værktøjer. Du kan læse mere om dette i den følgende databeskyttelseserklæring. Du kan gøre indsigelse mod den type analyse. I databeskyttelseserklæringen informerer vi også om dine indsigelsesmuligheder.

Videregivelse af data til tredjepart uden for Walter
Walter foretager ingen form for salg, handel eller anden form for afståelse af dine persondata til tredjepart; medmindre dette, som efterfølgende beskrevet er begrundet af Walters berettigede interesse i at tilbyde dig produkter og serviceydelser fra Walter i den velkendte høje kvalitet. Det er kun tilladt at videregive dine data uden for EU og EØS, hvis en rimelig databeskyttelse er garanteret i modtagerlandet, hvilket f.eks. er sikret via vores koncerninterne aftale om dataoverførsel, over for tredjepart via Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller på anden måde i henhold den gældende databeskyttelsesret i det pågældende land.

 • Vi er berettiget til at videregive data vedrørende online-besøgende, kunder og registrerede personer til vores Webhosting-partnere og andre tredjeparter, der hjælper os med at gennemføre vores forretningsaktivitet eller udføre serviceydelser over for dig, såfremt disse tredjeparter garanterer, at dine data behandles fortroligt. Du kan læse mere om dette i de gældende informationer om cookies.
 • Walter er berettiget til at videregive data om online- og offline-besøgende, kunder, registrerede personer eller leverandører til andre Walter-selskaber, såfremt dette er nødvendigt for at reagere på en forespørgsel fra din side.
 • Vi er berettiget til at videregive data om online- og offline-besøgende, kunder og digitalt eller fysisk registrerede personer inden for Walter og til Walters forretningspartnere (f.eks. forhandlere), for at de kan tilbyde dig relevante Walter produkter og serviceydelser, og vi i fællesskab kan organisere produktdemonstrationer og andre events.
 • Eventuelt skal vi videregive data om online- og offline-besøgende, kunder og digitalt eller fysisk registrerede personer til den ansvarlige myndighed eller andre tredjeparter for at håndhæve vores databeskyttelsesregler eller repræsentere Walters rets-, ejendoms- eller sikkerhedsrelevante anliggender. På grund af retlige forpligtelser kan vi desuden være forpligtet til at videregive dine data til statslige instanser.

2. Generelle og obligatoriske informationer

Den databehandlingsansvarlige

Den databehandlingsansvarlige er:

Walter AG
Derendinger Straße 53
D-72072 Tübingen
Tlf.: +49 (0) 7071 7010
E-mail: service@walter-tools.com

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit afgivne samtykke. Det kan du gøre ved at sende en formløs e-mail-meddelelse til os. Lovligheden af den databehandling, der er sket frem til, at du tilbagekalder dit samtykke, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.

Klageret ved en tilsynsførende myndighed
Ved overtrædelser af databeskyttelsesretten har den berørte en klageret over for den tilsynsførende myndighed. Dette kan i det enkelte tilfælde være:

 • tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i den delstat, hvor Walter AG har sit sæde,
 • datatilsynsmyndigheden i det land, hvor det Walter-selskab, der er indsamlet dine data, har sit sæde,
 • datatilsynsmyndigheden i det land, hvor der efter din opfattelse er sket en krænkelse af din ret til beskyttelse af dine persondata.

Tilsynsmyndigheden for databeskyttelse og informationsfrihed
Königstraße 10 a
D-70173 Stuttgart
Tlf.: +49 (0) 7116 155 410
Fax: +49 (0) 7116 155 4115

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret de data, vi bearbejder automatisk på grundlag af dit samtykke eller for at udføre din ordre, enten ved at få dem sendt til dig selv eller tredjepart i et gængst, maskinlæsbart format. Hvis du kræver direkte overførsel af dine data til en anden ansvarlig, vil dette kun ske, såfremt det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Denne hjemmeside anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre overførsel af fortroligt indhold som f.eks. de bestillinger eller forespørgsler, du sender os som udbyder af hjemmesiden. Du kan se, om en forbindelse er krypteret, ved at adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://", og på at der vises et låsesymbol i browserlinjen.
Når SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Krypteret betaling på denne hjemmeside
Hvis det efter indgåelse af en kontrakt, der kræver betaling, er muligt at overføre dine betalingsdata (f.eks. kontonummer til automatisk overførsel), skal vi bruge disse data for at modtage betalingen. Pengeoverførsler ved hjælp af almindelige betalingsmidler (Visa/MasterCard, automatisk afregning) sker udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan se, om en forbindelse er krypteret, ved at adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://", og på at der vises et låsesymbol i browserlinjen.
Med krypteret kommunikation kan de betalingsdata, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Information, spærring, sletning
Du har ifølge den gældende lovgivning til enhver tid ret til uden beregning at blive informeret om, hvilke persondata der er gemt om dig, hvor de gemte persondata kommer fra, hvem der modtager dem, og hvad formålet med databehandlingen er, og du har i så fald også ret til at kræve, at disse data bliver korrigeret, spærret eller slettet. Du kan ansøge på følgende adresse om at blive informeret om dine persondata. Hvis du har spørgsmål hertil eller yderligere spørgsmål til persondata, kan du til enhver tid kontakte os ved at sende en e-mail til: datenschutz@walter-tools.com.

3. Den datasikkerhedsansvarlige

Vi har udpeget en datasikkerhedsansvarlig i vores virksomhed.

Den datasikkerhedsansvarlige
c/o Walter AG
Derendinger Straße 53
D-72072 Tübingen
E-mail: datenschutz@walter-tools.com
 

4. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies
Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookies. Cookies er ikke til skade for din computer og indeholder ikke computervirus. Cookies har til formål at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstfiler, din browser gemmer på din computer.
De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte "sessions-cookies". De bliver automatisk slettet, når du forlader hjemmesiden. Andre cookies gemmes på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du går ind på vores hjemmeside.
Du kan indstille din browser, så du bliver informeret, når der gemmes cookies, så du kan tillade cookies i hvert enkelt tilfælde, dvs. generelt acceptere eller udelukke cookies i bestemte tilfælde, og så alle cookies automatisk bliver slettet, når du lukker browseren. Ved deaktivering af cookies kan denne hjemmesides funktioner blive begrænset.
Cookies, der er nødvendige for at udføre elektronisk kommunikation eller tilbyde bestemte funktioner, du har aktiveret (f.eks. indkøbskurvens funktioner), gemmes i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6 stk. 1 litra f. Hjemmesideudbyderen har berettiget interesse i at gemme cookies for at tilbyde teknisk fejlfrie og optimerede tjenester. Hvis der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din internetadfærd), behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Server-log-filer
Hjemmesideudbyderen indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk sender til os. Det er:

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt operativsystem
 • Referrer-URL
 • Den adgangssøgende computers hostnavn
 • Klokkeslæt for serverforespørgsel
 • IP-adresse

Disse data samkøres ikke med andre datakilder.
Grundlaget for databehandlingen er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, der giver tilladelse til databehandling for at opfylde en kontrakt eller for at udføre tiltag i forbindelse med en kontrakts indgåelse.

Kontaktformular
Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen eller e-mail, bliver dine oplysninger fra forespørgselsformularen inklusive de kontaktdata, du har angivet dér, gemt hos os, så vi kan foretage den videre behandling af forespørgslen og kan kontakte dig ved eventuelle spørgsmål, og de sendes eventuelt også videre til behandling i Walters pågældende lokale filial. Disse data videregives ikke til tredjepart uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det kan du gøre ved at sende en formløs e-mail-meddelelse til os. Lovligheden af de databehandlingsprocesser, der er sket frem til, at du tilbagekalder dit samtykke, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.
De data, du har indtastet i kontaktformularen, gemmes af os, indtil du kræver af os, at de slettes, indtil du tilbagekalder dit samtykke, til at disse data gemmes, eller indtil formålet med de gemte data bortfalder (f.eks. når din forespørgsel er blevet færdigbehandlet). Bindende lovbestemmelser – især opbevaringsfrister – påvirkes ikke heraf.

Registrering i Walters Toolshop
De data, du indtastede ved registrering, anvender vi for at sikre, at du kan anvende Walter Toolshop og Walter GPS. De obligatoriske oplysninger, vi udbad os ved registreringen, skal angives fuldstændigt. Ellers vil vi afvise registreringen. Hvis der opstår væsentlige ændringer f.eks. af produktets omfang eller ved teknisk nødvendige ændringer, vil vi anvende den e-mail-adresse, du opgav ved registreringen, til at informere dig herom. Behandlingen af de data, der blev indtastet ved registrering, sker på grundlag af dit samtykke (iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du har givet os. Det kan du gøre ved at sende en formløs e-mail-meddelelse til os. Lovligheden af den databehandling, der er allerede sket, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen. De data, der blev indsamlet ved registreringen, gemmer vi, så længe du er registreret på vores hjemmeside, og først derefter slettes de. Lovpligtige opbevaringsfrister påvirkes ikke heraf.

Databehandling (kunde- og kontraktdata)
Vi indsamler, behandler og anvender kun persondata, hvis det er nødvendigt for at indgå retsforhold, udforme indholdet af retsforhold eller ændre retsforhold (lagerdata). Dette sker på grundlag af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, der giver tilladelse til databehandling for at opfylde en kontrakt eller for at udføre tiltag i forbindelse med en kontrakts indgåelse. Vi indsamler, behandler og anvender kun persondata om din brug af vores hjemmesider (brugerdata), når det er nødvendigt, for at give brugeren adgang til tjenesten eller for at foretage afregning. De indsamlede kundedata slettes efter afslutning af kontrakten eller afslutning af forretningsforholdet. Lovpligtige opbevaringsfrister påvirkes ikke heraf.

Dataoverførsel til tredjepart ved indgåelse af en kontrakt
Vi overfører kun persondata til tredjepart, når det er nødvendigt for at afvikle kontrakten, f.eks. til den virksomhed, der skal levere varen, eller til den bank, der skal stå for betalingsafviklingen. Yderligere overførsel af dine data sker ikke eller kun, når du har givet udtrykkeligt samtykke til, at overførsel sker. Dine data videregives kun til tredjepart, f.eks. til reklameformål, med dit udtrykkelige samtykke. Grundlaget for databehandlingen er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, der giver tilladelse til databehandling for at opfylde en kontrakt eller for at udføre tiltag i forbindelse med en kontrakts indgåelse.

Dataoverførsel til DRD-systemet
Vores virksomhed er medlem af Creditreform og indgår dermed i Creditreforms system til udveksling af betalingsinformationer DebitorenRegister Deutschland (DRD). Det er en pool af betalingserfaringer, hvor medlemmerne fra forskellige brancher deler betalingserfaringer og omvendt også nyder godt af de andre medlemmers betalingserfaringer. Til dette formål videregiver vi informationer om den betalingsadfærd, du har udvist over for os, til Creditreform. Retsgrundlaget for overførsel af data om betalingserfaringer til poolsystemet DRD er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakt om serviceydelser og digitalt indhold
Vi overfører kun persondata til tredjepart, når dette er nødvendigt for at afvikle kontrakten, f.eks. til den bank, der skal stå for betalingsafviklingen. Yderligere overførsel af dine data sker ikke eller kun, når du har givet udtrykkeligt samtykke til, at overførsel sker. Dine data videregives kun til tredjepart, f.eks. til reklameformål, med dit udtrykkelige samtykke. Grundlaget for databehandlingen er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, der giver tilladelse til databehandling for at opfylde en kontrakt eller for at udføre tiltag i forbindelse med en kontrakts indgåelse.

5. Analyseværktøjer og reklamer


Google Analytics
Denne hjemmeside anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics anvender såkaldte "cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De informationer, der genereres af cookien, om din brug af denne hjemmeside overføres som regel til en Google-server i Irland, hvor de gemmes. Google Analytics-cookies gemmes i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

IP-anonymisering
Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på denne hjemmeside. Derfor bliver din IP-adresse forkortet af Google inden for EU eller i andre EØS-lande, før den sendes til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside benytter Google disse informationer til at evaluere din anvendelse af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og til at udføre andre serviceydelser i forbindelse med hjemmesideanvendelsen og internetanvendelsen over for hjemmesideudbyderen. Den IP-adresse, der i forbindelse med Google Analytics er overført af din browser, samkøres ikke med andre data af Google.

Browser-plugin
Du kan forhindre, at cookies gemmes på din pc ved at ære indstillingerne i din browsersoftware: Vi må dog gøre opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke har adgang til det fulde omfang af samtlige funktioner på denne hjemmeside. Du kan desuden forhindre, at de data om din brug af hjemmesiden, der indsamles af cookien (inkl. din IP-adresse), sendes til Google og bearbejdes af Google ved at downloade og installere en browser-plugin fra følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod dataindsamling
Du kan forhindre registrering af dine data via Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der gemmes en opt-out-cookie, der forhindrer, at dine data bliver registreret, når du fremover går ind på denne hjemmeside: Deaktivering af Google Analytics.
Du kan finde yderligere informationer om Google Analytics' behandling af brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling af ordredata
Vi har indgået aftale med Google om behandling af ordredata og har fuldt ud implementeret de tyske datatilsynsmyndigheders strenge regler for brug af Google Analytics.

Google AdWords og Google Conversion Tracking
Denne hjemmeside anvender Google AdWords. AdWords er et online-reklameprogram tilhørende Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Med Google AdWords anvender vi såkaldt conversion tracking. Når du klikker på en Google-aktiveret reklame, lægges der en conversion tracking-cookie på din computer. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies bliver ugyldige efter 30 dage og kan ikke anvendes til personlig identificering af brugeren. Hvis brugeren går ind på bestemte sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi registrere, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet dirigeret videre til denne side.

Hver enkelt Google AdWords-kunde får en særlig cookie. AdWords-kunder kan ikke spore disse cookies tilbage via hjemmesiderne. De informationer, der indsamles ved hjælp af conversion cookies, anvendes til at udarbejde conversion-statistikker til AdWords-kunder, der har tilvalgt conversion tracking. Kunderne informeres om det samlede antal brugere, der har klikket på deres reklame, og som er blevet omdirigeret til en hjemmeside, der har en conversion tracking-tag. De får dog ikke informationer, som kan bruges til at identificere brugerne personligt. Hvis du ikke vil deltage i denne form for tracking, kan du gøre indsigelse mod denne anvendelse af dine data ved at deaktivere cookien til Google Conversion Tracking i din browser under brugerindstillinger. Derefter vil du ikke indgå i conversion tracking-statistikkerne.

"Conversions-cookies" gemmes i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Hjemmesideudbyderen har berettiget interesse i at analysere brugeradfærden for både at optimere sit internettilbud og sine reklamer.
Du kan læse mere om Google AdWords og Google Conversion Tracking i Googles datasikkerhedsbestemmelser: https://www.google.de/policies/privacy/.
Du kan indstille din browser, så du bliver informeret, når der gemmes cookies, så du kun tillader cookies i hvert enkelte tilfælde, så du generelt accepterer eller udelukker cookies i bestemte tilfælde, og så alle cookies automatisk bliver slettet, når du lukker din browser. Ved deaktivering af cookies kan denne hjemmesides funktioner blive begrænset.

Google Tag Manager
Vi anvender Google Tag Manager (GTM) til sporing og analyse. GTM registrerer ingen personoplysninger. Det er et værktøj, der automatisk aktualiserer kodestykker (snippets) til tags, der indsamler følsomme informationer. GTM anvender ikke disse data. Også i de tilfælde, hvor du afviser cookies eller deaktiverer URL-baseret sessions-tracking, er de tags, som GTM administrerer, stadig aktiveret. Google-Tag Manager-cookies gemmes i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Du kan finde yderligere informationer på https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Remarketing
Vi anvender et remarketing-værktøj, der stilles til rådighed af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dette værktøj hjælper med at personalisere reklamer på grundlag af individuelle præferencer hos den, der besøger hjemmesider inden for Google Display Network. Vi anvender denne automatiserede service for at vise dig reklamer for produkter, der udvælges på grundlag af din klikadfærd ved dit seneste besøg på hjemmesiden. Denne service anvender cookies, der gemmes på din computer, og som hjælper med at genkende dig, næste gang du besøger en partnerhjemmeside i Google Display Network. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, når du besøger vores hjemmeside. Google registrerer din URL-forespørgsel, din IP-adresse, sprog samt klokkeslæt og dato for hjemmesidebesøget. Disse informationer anvendes til at identificere browseren på computeren, hvilket giver Google Display Network mulighed for at vælge og vise reklamer på grundlag af det hjemmesideindhold, du har åbnet, og som også blev anvendt af Remarketing-værktøjet ved dit seneste besøg. Hvis du tidligere har accepteret synkronisering af din Google-konto og din browser-historik (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated​) samt anvendelse af din Google-konto til visning af personaliseret reklame, kan du bruge Google Remarketing-værktøjet på mange forskellige enheder. Det betyder, at Google anvender din Google-id til at genkende dig på forskellige mobile enheder. I forbindelse med denne proces registreres der ingen personoplysninger. Google-Remarketing-cookies gemmes i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at Google anvender informationer til deres Remarketing-værktøj, kan du foretage de nødvendige ændringer for at deaktivere dette værktøj i Google Ad-indstillingerne under http://www.google.com/settings/ads

Analyse ved WiredMinds
Vores hjemmeside anvender teknologi fra WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) til pixeltælling til at analysere brugeradfærd. Her indsamles, bearbejdes og gemmes eventuelt data, der kan bruges til at oprette brugerprofiler under pseudonym. Hvor det er muligt og praktisk, anonymiseres disse brugerprofiler fuldstændigt. Der kan blive anvendt cookies til dette formål. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i brugerens internetbrowser, og som har til formål at genkende internetbrowseren. De indsamlede data, der også indeholdt persondata, sendes til WiredMinds eller indsamles direkte af WiredMinds. WiredMinds må anvende de informationer, der opstår ved besøg på hjemmesiderne, til at udarbejde anonymiserede brugerprofiler. De data, der indsamles herved, anvendes ikke uden særligt afgivet samtykke fra den pågældende til at identificere den, der har været inde på denne hjemmeside, og de samkøres ikke med persondata om den pseudonymiserede person. Hvis der indsamles IP-adresser, bliver de omgående anonymiseret ved at slette den sidste nummerblok.

Hvis du vil forhindre tracking på teknisk vis, kan du deaktivere JavaScript og cookies i din browser. Du kan desuden også til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og lagring af data med virkning for fremtiden. Klik på det følgende link for at gøre indsigelse mod WiredMinds-tjenesten: Udeluk hjemmeside-tracking. Bemærk, at det sker ved at gemme en cookie på din pc, der indeholder informationer, der forhindrer, at dine brugerdata indsamles i anonymiseret form. Hvis du sletter dine browser-cookies eller bruger en anden browser, næste gang du er inde på hjemmesiden, skal du klikke på dette link igen. WiredMinds-cookies gemmes i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Visual Website Optimizer
Walter benytter endvidere Visual Website Optimizer, en webanalysetjeneste, der ejes af Wingify, Inc. ("VWO"). Det drejer sig her om en webanalysetjeneste ejet af Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien.
Ved hjælp af VWO indsamles pseudonymiserede data, som evalueres og gemmes på basis af vores berettigede interesser. Berettiget interesse er den statistiske analyse af brugeradfærd til optimerings- og marketingformål i henhold til persondataforordningens § 6, stk. 1, litra f. Disse data kan anvendes til at oprette og evaluere pseudonymiserede brugerprofiler. "VWO" benytter cookies til dette formål. De informationer, der genereres ved hjælp af cookies, om din anvendelse af denne hjemmeside og din IP-adresse overføres af Wingify til en server i Indien og gemmes på denne. Yderligere informationer om cookies finder du under linket https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/. Brugerens IP-adresse er en del af de indsamlede informationer, som imidlertid pseudonymiseres straks efter indsamlingen og før lagring af informationen for at udelukke enhver mulighed for personalisering.
Du kan altid slette cookies i din browser. Derudover kan du helt undlade at deltage i test ved at benytte følgende link: https://vwo.com/opt-out/. Yderligere informationer om databeskyttelse finder du her: https://vwo.com/terms-conditions/. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne databehandling.

Dynatrace
Vi anvender Dynatrace (stilles til rådighed af Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA) for at få indblik i vores reklamemidlers performance og for at forstå, hvordan vores brugere navigerer gennem applikationen. Dynatrace registrerer data som W3C-timings, knapklik, linkklik, JavaScript-fejl, browsertyper og geografiske regioner. Disse data hjælper os med løbende at forbedre vores service samt at registrere og afhjælpe funktionsproblemer. Dynatrace anvender cookies, for at dette kan ske korrekt og effektivt. Hvis du sletter dine browser-cookies eller bruger en anden browser, næste gang du er inde på hjemmesiden, skal du klikke på dette link igen. Dynatrace-cookies gemmes i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Du kan finde yderligere informationer på https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/

Kundedataanalyse til forbedring af vores service og produkter
Når du logger dig på din Toolshop-konto, kan vi også anvende dine persondata til vores arbejde for at forbedre og udvikle vores serviceydelser og produkter. Her kan din internetadfærd på Walters hjemmeside og i Walter Toolshop knyttes til din kundekonto. Disse data videregives ikke til tredjepart. Retsgrundlaget er en berettiget interesse i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Den berettigede interesse består i at tilbyde dig skræddersyede produkter samt i at forbedre tjenester og produkter. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne databehandling.


6. Nyhedsbrev

Nyhedsbrevdata
Når du siger ja til at modtage nyhedsbrevet, skal vi bruge din e-mail-adresse. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi anvender udelukkende disse data for at sende dig de ønskede informationer og videregiver dem ikke til tredjepart.

Databehandlingen sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af data, din e-mail-adresse og anvendelse af disse data til tilsendelse af nyhedsbrevet, eksempelvis ved at klikke på "Afmeld"-linket i nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsprocesser, der er allerede sket, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.

De data, du giver os for at modtage nyhedsbrevet, gemmer vi for at sende dig nyhedsbrevet, og de slettes, når du framelder dig nyhedsbrevet. Data, der gemmes af os til andre formål (f.eks. e-mail-adresser til Walter Toolshop), påvirkes ikke heraf.

Inxmail
Denne hjemmeside anvender Inxmail til udsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er Inxmail GmbH,
Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg. Inxmail er en tjeneste, der kan anvendes til at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. De data, du giver os for at modtage nyhedsbrevet (f.eks. din e-mail-adresse), gemmes på Inxmails servere.
Vores nyhedsbreve, der udsendes med Inxmail, gør det muligt for os at analysere nyhedsbrevmodtagernes adfærd. Her kan det bl.a. analyseres, hvor mange modtagere, der har åbnet mailen med nyhedsbrevet, og hvor ofte der klikkes på links i nyhedsbrevet. Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsprocesser, der er allerede sket, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.
Hvis du ikke ønsker, at indgå i Inxmails analyse, skal du afmelde nyhedsbrevet. Til dette formål er der et link i alle vores mails med nyhedsbrevet. Du kan desuden også afmelde nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden. De data, du giver os for at modtage nyhedsbrevet, gemmer vi for at sende dig nyhedsbrevet, og de slettes både fra vores servere og fra Inxmails servere, når du framelder dig nyhedsbrevet. Data, der gemmes af os til andre formål (f.eks. e-mail-adresser til Walter Toolshop), påvirkes ikke heraf. Vi har indgået aftale med Inxmail om behandling af ordredata og har fuldt ud implementeret de tyske datatilsynsmyndigheders strenge regler for brug af Inxmail.

7. Plugins og værktøjer

YouTube
Walter Toolshop anvender plugins fra YouTube, der drives af Google. Udbyder af disse sider er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en af vores hjemmesider med et YouTube-plugin, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. Derved modtager YouTube-serveren oplysning om, hvilken af vores hjemmesider, du har besøgt. Når du logger på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at knytte din internetadfærd direkte til din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge ud af din YouTube-konto. Vi anvender YouTube til vise vores online-tilbud på en tiltalende måde. Der er her tale om berettiget interesse i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Du kan finde yderligere informationer om behandlingen af brugerdata i YouTubes databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/da/policies/privacy.

Google webfonts
Denne hjemmeside anvender såkaldte webfonts fra Google for at vise skrifttyper på en ensartet måde. Når du går ind på en side, indlæser din browser de nødvendige webfonts i browserens cache-hukommelse for at vise teksten og fontene korrekt. For at gøre det skal den browser, du bruger, åbne en forbindelse til Googles servere. Det giver Google viden om, at der fra din IP-adresse er taget adgang til vores hjemmeside. Vi anvender webfonts fra Google for at vise vores online-tilbud på en ensartet og tiltalende måde. Der er her tale om berettiget interesse i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Hvis din browser ikke understøtter webfonte, anvendes en af de standardfonte, der ligger på din computer. Du kan læse mere om Google-webfonte på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Bing Maps
Vi har integreret kort fra Bing Maps med en embed-funktion eller som iFrame på vores hjemmesider for at brugerne kan lokalisere indhold og events. Bing Maps er en tjeneste ejet af Microsoft.

For at anvende funktionerne i Bing Maps skal din IP-adresse gemmes. Disse informationer overføres normalt til og gemmes på en server tilhørende Microsoft i USA. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.
Vi anvender Bing Maps for at vise vores online-tilbud på en tiltalende måde og for at brugerne nemt kan finde de steder, vi nævner på vores hjemmeside. Der er her tale om berettiget interesse i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

8. Betalingsudbyder

PayPal
I Walter Toolshop kan vi også give mulighed for betaling via PayPal. Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter kaldet "PayPal"). Når du vælger betaling via PayPal, sendes de betalingsdata, du indtaster, videre til PayPal.
Overførslen af dine data til PayPal sker i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke) og persondataforordningens art. 6 stk. 1 litra b (databehandling for at opfylde en kontrakt). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til databehandling.