Prohlášení o ochraně osobních údajů

Walter AG klade důraz na ochranu vašich údajů

Protože ochrana vašich osobních údajů má pro firmu Walter AG a její dceřiné společnosti na celém světě (oboje jednotlivě a společně dále jako „Walter“) rozhodující význam, vítáme větší transparentnost a bezpečnost ohledně vašich osobních údajů, kterou předepisuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce

Správcem vašich údajů je společnost skupiny Walter, která vaše údaje původně shromáždila a stanovila účely zpracování a prostředky zpracování. Seznam všech společností skupiny Walter a kontaktních údajů najdete zde. Včetně odkazu na ochranu osobních údajů – e-mailová adresa.

Je pro nás důležité, abyste u nás měli ohledně zpracování svých osobních údajů pocit bezpečí – ať jako zákazník, dodavatel/poskytovatel služeb, komerční či administrativní zprostředkovatel, digitálně zaregistrovaná osoba, fyzicky zaregistrovaná osoba, nebo návštěvník.

Proto jsme níže shrnuli, které kategorie osobních údajů ke kterým účelům zpracování shromažďujeme a co se s nimi u nás děje. Kromě toho vysvětlíme, jaká máte podle GDPR práva, sdělíme vám správce, na které se můžete obrátit s otázkami nebo požadavky ohledně vašich údajů.

Definice

Pojmy v tabulce níže mají následující význam:

 • Zákazník: Vy nebo váš zaměstnavatel jste si od nás koupili výrobky nebo služby.
 • Dodavatel/poskytovatel služeb: Pracujete pro jednoho z mnoha subdodavatelů, od kterých odebíráme zboží nebo služby.
 • Komerční nebo administrativní zástupce: Pracujete pro jednoho z našich mnoha distributorů nebo jiných zprostředkovatelů, jako např. prodejců, obchodních zástupců nebo celních deklarantů.
 • Digitálně zaregistrovaná osoba: Používáte naše webové stránky, např. 1) abyste získali informace k našim výrobkům nebo službám, 2) abyste se přihlásili pro zasílání newsletteru nebo na akce podporované společností Walter, 3) abyste se přihlásili pro předplatné nebo na fórum společnosti Walter nebo 4) abyste reagovali na ankety nebo jinou marketingovou komunikaci.
 • Fyzicky zaregistrovaná osoba: Přihlásíte se na nějakou akci u nás osobě.
 • Návštěvník: Navštívíte některý náš závod, naše zastoupení nebo akci.
V závislosti na tom, v jakém jste se společností Walter vztahu a jaké aktivity provádíte, můžete patřit do několika kategorií. Pokud jste si například zakoupili některý náš výrobek, vyplnili jste náš online formulář a někdy jste navštívili některou z našich poboček, jste pro nás zákazník, digitálně zaregistrovaná osoba a offline návštěvník.

Které osobní údaje shromažďujeme ke kterým účelům zpracování?

Kategorie údajů Účel zpracování
Kontaktní údaje (např. jméno, adresa pracoviště, e-mailová adresa a telefonní číslo). Efektivní a účinná komunikace: zodpovězení vašich otázek; zasílání informací k výrobkům a službám firmy Walter, které jsou pro vás příp. zajímavé; generování leadů; plnění naší povinnosti informovat vás o bezpečnostních tématech, komunikovat o technických změnách.
Údaje o firmě (např. pro kterou firmu a ve kterém oddělení pracujete). Efektivní marketing: zjišťování, ke kterým výrobkům a službám chcete dostávat informace.
Finanční údaje (např. úvěrové nebo platební informace, bankovní spojení). Finanční kontrola: nahlížení do úvěrové a platební historie; umožnění plateb; plnění povinností pro boj proti praní špinavých peněz; správa slev a vracení peněz.
Smluvní údaje (např. objednávky, dodací adresy, adresy pro vracení zásilek), fakturační údaje a jiné údaje, které shromažďujeme v rámci našich smluv se zákazníky a dodavateli. Správa zakázek, umožnění dodávek a vyřizování záruky; správa smluv o poskytování služeb.
Údaje o školení a vzdělávání (např. účast a úspěšné absolvování školení, údaje o kompetencích, kvalifikace). Správa vztahů se zákazníky / dodavateli / obchodními partnery a komunikace o nových možnostech školení, která by pro vás případně mohla být zajímavá.
Individuální záležitosti (např. jazyk nebo stravovací zvyklosti). Umožnění efektivní komunikace v jazyce podle vašeho výběru a stravování podle vašich zvyklostí). Co možná nejpříjemnější přizpůsobení vašeho kontaktu s námi.
Údaje o servisu a záruce (např. historie oprav a údržby a dřívější záruční případy). Plnění našich smluvních záručních povinností, zlepšování vývoje výrobků a plnění našich/vašich povinností údržby.
Cestovní údaje (např. údaje k vízům a pasům, cestovní náklady a trasy). Organizování cest do závodů a na akce společnosti Walter, včetně zajišťování víz.
Kategorie údajů Účel zpracování
Kontaktní údaje (např. jméno, adresa pracoviště, e-mailová adresa a telefonní číslo). Efektivní a účinná komunikace: zodpovězení vašich otázek; zasílání informací k výrobkům a službám firmy Walter, které jsou pro vás příp. zajímavé; generování leadů; plnění naší povinnosti informovat vás o bezpečnostních tématech, komunikovat o technických změnách.
Údaje o firmě (např. pro kterou firmu a ve kterém oddělení pracujete). Efektivní marketing: zjišťování, ke kterým výrobkům a službám chcete dostávat informace.
Finanční údaje (např. úvěrové nebo platební informace, bankovní spojení). Finanční kontrola: nahlížení do úvěrové a platební historie; umožnění plateb; plnění povinností pro boj proti praní špinavých peněz; správa slev a vracení peněz.
Smluvní údaje (např. objednávky, dodací adresy, adresy pro vracení zásilek), fakturační údaje a jiné údaje, které shromažďujeme v rámci našich smluv se zákazníky a dodavateli. Správa zakázek, umožnění dodávek a vyřizování záruky; správa smluv o poskytování služeb.
Údaje o školení a vzdělávání (např. účast a úspěšné absolvování školení, údaje o kompetencích, kvalifikace). Správa vztahů se zákazníky / dodavateli / obchodními partnery a komunikace o nových možnostech školení, která by pro vás případně mohla být zajímavá.
Individuální záležitosti (např. jazyk nebo stravovací zvyklosti). Umožnění efektivní komunikace v jazyce podle vašeho výběru a stravování podle vašich zvyklostí). Co možná nejpříjemnější přizpůsobení vašeho kontaktu s námi.
Údaje o servisu a záruce (např. historie oprav a údržby a dřívější záruční případy). Plnění našich smluvních záručních povinností, zlepšování vývoje výrobků a plnění našich/vašich povinností údržby.
Cestovní údaje (např. údaje k vízům a pasům, cestovní náklady a trasy). Organizování cest do závodů a na akce společnosti Walter, včetně zajišťování víz.
Kategorie údajů Účel zpracování
Kontaktní údaje (např. jméno, adresa pracoviště, e-mailová adresa a telefonní číslo). Efektivní a účinná komunikace: zodpovězení vašich otázek; zasílání informací k výrobkům a službám firmy Walter, které jsou pro vás příp. zajímavé; generování leadů; plnění naší povinnosti informovat vás o bezpečnostních tématech, komunikovat o technických změnách.
Údaje o firmě (např. pro kterou firmu a ve kterém oddělení pracujete). Efektivní marketing: zjišťování, ke kterým výrobkům a službám chcete dostávat informace.
Finanční údaje (např. úvěrové nebo platební informace, bankovní spojení). Finanční kontrola: nahlížení do úvěrové a platební historie; umožnění plateb; plnění povinností pro boj proti praní špinavých peněz; správa slev a vracení peněz.
Smluvní údaje (např. objednávky, dodací adresy, adresy pro vracení zásilek), fakturační údaje a jiné údaje, které shromažďujeme v rámci našich smluv se zákazníky a dodavateli. Správa zakázek, umožnění dodávek a vyřizování záruky; správa smluv o poskytování služeb.
Údaje o školení a vzdělávání (např. účast a úspěšné absolvování školení, údaje o kompetencích, kvalifikace). Správa vztahů se zákazníky / dodavateli / obchodními partnery a komunikace o nových možnostech školení, která by pro vás případně mohla být zajímavá.
Individuální záležitosti (např. jazyk nebo stravovací zvyklosti). Umožnění efektivní komunikace v jazyce podle vašeho výběru a stravování podle vašich zvyklostí). Co možná nejpříjemnější přizpůsobení vašeho kontaktu s námi.
Údaje o servisu a záruce (např. historie oprav a údržby a dřívější záruční případy). Plnění našich smluvních záručních povinností, zlepšování vývoje výrobků a plnění našich/vašich povinností údržby.
Cestovní údaje (např. údaje k vízům a pasům, cestovní náklady a trasy). Organizování cest do závodů a na akce společnosti Walter, včetně zajišťování víz.
Kategorie údajů Účel zpracování
Kontaktní údaje (např. jméno, adresa pracoviště, e-mailová adresa a telefonní číslo). Efektivní a účinná komunikace: zodpovězení vašich otázek; zasílání informací k výrobkům a službám firmy Walter, které jsou pro vás příp. zajímavé; generování leadů; plnění naší povinnosti informovat vás o bezpečnostních tématech, komunikovat o technických změnách.
Údaje o firmě (např. pro kterou firmu a ve kterém oddělení pracujete). Efektivní marketing: zjišťování, ke kterým výrobkům a službám chcete dostávat informace.
Individuální záležitosti (např. jazyk nebo stravovací zvyklosti). Umožnění efektivní komunikace v jazyce podle vašeho výběru a stravování podle vašich zvyklostí). Co možná nejpříjemnější přizpůsobení vašeho kontaktu s námi.
Informace k akcím, které jste navštívili. Navázání na vaši aktivitu zasíláním dalších informací k výrobkům nebo službám, o které jste měli zájem, nebo telefonické kontaktování našimi pracovníky či prodejci.
Údaje k místu vaší online návštěvy, když jste nám sdělili své kontaktní údaje, a k materiálům, které jste si stáhli na naší webové stránce.. Navázání na vaši aktivitu zasíláním dalších informací k výrobkům nebo službám, o které jste měli zájem.
Informace k newsletterům nebo jiným materiálům firmy Walter, které jste si objednali. Navázání na vaši aktivitu zasíláním dalších informací k výrobkům nebo službám, o které jste měli zájem.
Údaje k používání internetu (např. IP adresa, cookies, ID relace, prohlížeč, vyvolané webové stránky nebo odkazy, na které jste klikli). Optimalizace vašeho používání internetu. Personalizace vašeho prohlížeče, aby se vám zobrazovaly obsahy, výrobky a služby, které jsou pro vás nejzajímavější. Optimalizace naší reakce na vaše požadavky u zákaznického servisu. Efektivní zpracování vašich transakcí. Správa akcí, anket nebo jiných online aktivit.
Kategorie údajů Účel zpracování
Kontaktní údaje (např. jméno, adresa pracoviště, e-mailová adresa a telefonní číslo). Efektivní a účinná komunikace: zodpovězení vašich otázek; zasílání informací k výrobkům a službám firmy Walter, které jsou pro vás příp. zajímavé; generování leadů; plnění naší povinnosti informovat vás o bezpečnostních tématech, komunikovat o technických změnách.
Údaje o firmě (např. pro kterou firmu a ve kterém oddělení pracujete). Efektivní marketing: zjišťování, ke kterým výrobkům a službám chcete dostávat informace.
Videa, fotografie, čas a místo pořízení, SPZ automobilů. Omezené monitorování kamerami. Na některých neobsazených bránách do průmyslových areálů jsou za následujícími účely nainstalované kamery:
 • bezpečné otevírání a zavírání bran, aby se zabránilo poranění a poškození vozidel;
 • kontrola, že při otevření brány nebude umožněn přístup do průmyslového areálu neoprávněným osobám;
 • sledování prostorů, ve kterých mohou nepozorovaně získat přístup do průmyslového areálu neoprávněné osoby;
 • zabránění nebo odhalení věcných škod a s nimi souvisejících trestných činů;
 • vyšetřování nehod a dalších událostí.
Individuální záležitosti (např. jazyk nebo stravovací zvyklosti). Umožnění efektivní komunikace v jazyce podle vašeho výběru a stravování podle vašich zvyklostí). Co možná nejpříjemnější přizpůsobení vašeho kontaktu s námi.
Informace k akcím, které jste navštívili. Navázání na vaši aktivitu zasíláním dalších informací k výrobkům nebo službám, o které jste měli zájem, nebo telefonické kontaktování našimi pracovníky či prodejci.
Kategorie údajů Účel zpracování
Kontaktní údaje (např. jméno, adresa pracoviště, e-mailová adresa a telefonní číslo). Efektivní a účinná komunikace: zodpovězení vašich otázek; zasílání informací k výrobkům a službám firmy Walter, které jsou pro vás příp. zajímavé; generování leadů; plnění naší povinnosti informovat vás o bezpečnostních tématech, komunikovat o technických změnách.
Údaje o firmě (např. pro kterou firmu a ve kterém oddělení pracujete). Efektivní marketing: zjišťování, ke kterým výrobkům a službám chcete dostávat informace.
Videa, fotografie, čas a místo pořízení, SPZ automobilů. Omezené monitorování kamerami. Na některých neobsazených bránách do průmyslových areálů jsou za následujícími účely nainstalované kamery:
 • bezpečné otevírání a zavírání bran, aby se zabránilo poranění a poškození vozidel;
 • kontrola, že při otevření brány nebude umožněn přístup do průmyslového areálu neoprávněným osobám;
 • sledování prostorů, ve kterých mohou nepozorovaně získat přístup do průmyslového areálu neoprávněné osoby;
 • zabránění nebo odhalení věcných škod a s nimi souvisejících trestných činů;
 • vyšetřování nehod a dalších událostí.
Individuální záležitosti (např. jazyk nebo stravovací zvyklosti). Umožnění efektivní komunikace v jazyce podle vašeho výběru a stravování podle vašich zvyklostí). Co možná nejpříjemnější přizpůsobení vašeho kontaktu s námi.
Cestovní údaje (např. údaje k vízům a pasům, cestovní náklady a trasy). Organizování cest do závodů a na akce společnosti Walter, včetně zajišťování víz.
Informace k akcím, které jste navštívili. Navázání na vaši aktivitu zasíláním dalších informací k výrobkům nebo službám, o které jste měli zájem, nebo telefonické kontaktování našimi pracovníky či prodejci.
Místo, datum a čas návštěv. Organizace příjezdu a transferu; uvítací zprávy
SPZ vozidel. Vystavování a správa parkovacích oprávnění.

Právní základ pro zpracování osobních údajů vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. a), pokud jste nám ke zpracování udělili souhlas. Máte právo udělený souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Váš souhlas používáme zejména pro reklamu na vlastní výrobky, neexistuje-li smluvní vztah, resp. pro reklamu na třetí poskytovatele. Používání různých internetových nástrojů nadále vyžaduje váš souhlas.

Pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo k provedení předsmluvních opatření, které probíhá na vyžádání, tvoří právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b). Tento právní základ legitimuje zejména podobu objednacích a dodacích postupů, resp. se na něj odvoláváme při zpracování reklamací.

Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou má firma Walter, probíhá zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c). Týká se to v zásadě dodržování obchodně a daňově právních ustanovení a dalších zákonných předpisů o kontrole podnikání.

Čl. 6 odst. 1 písm. d) představuje právní základ, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní základ se uplatňuje pouze ve výjimečných případech, např. pokud osoba v areálu podniku potřebuje nouzové lékařské ošetření, např. upadne do bezvědomí.

Pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů firmy Walter nebo třetí osoby, představuje právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f), kromě případů, kdy před jejich zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů. Týká se to např. s nimi vedené komunikace, reklamy na vlastní výrobky nebo služby ve stávajícím obchodním vztahu nebo videokontroly pro zajištění areálu podniku. Na základě oprávněného zájmu můžeme rovněž zakládat uživatelské, resp. zákaznické profily, které však nepoužíváme pro automatizované rozhodování.

Osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, dokud jsou nezbytné pro plnění účelů zpracování uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není na základě oprávněných zájmů, z důvodu zákona nebo pro odůvodnění či odmítnutí právního nároku předepsané nebo nezbytné delší uložení.

Kategorie příjemců kromě firmy Walter

Společnost Walter nepředává vaše osobní údaje třetím osobám; ledaže by to bylo, jak je popsáno dále, odůvodněné oprávněným zájmem firmy Walter, spočívajícím v nabízení výrobků a služeb firmy Walter v obvykle vysoké kvalitě, nebo pokud se jedná o poskytovatele služeb, který na základě smlouvy zpracovává údaje z pověření firmy Walter. Mimo EU a EHP je předávání údajů přípustné pouze tehdy, pokud je v přijímající zemi zabezpečená přiměřená ochrana osobních údajů, což je zabezpečeno přijetím rozhodnutí Komise EU nebo standardními smluvními doložkami Evropské komise nebo jiným způsobem podle práva na ochranu osobních údajů platného v příslušné zemi. Společnost Walter předává osobní údaje na místa mimo Evropský hospodářský prostor, např. pro organizování cest do těchto zemí. Účastníte-li se takové cesty, dostanete k dispozici podrobné informace. Seznam kategorií příjemců údajů je uveden níže.

 • Společnost Walter je oprávněná předávat údaje o návštěvnících, zákaznících, zaregistrovaných osobách nebo dodavatelích ostatním společnostem Walter, pokud je to zapotřebí pro reakci na vaši poptávku.
 • Jsme oprávnění předávat údaje o návštěvnících, zákaznících a digitálně nebo fyzicky zaregistrovaných osobách v rámci skupiny Walter a obchodním partnerům společnosti Walter (např. smluvním prodejcům), abychom jim mohli nabízet relevantní výrobky Walter a služby a společně organizovat předvádění výrobků a další akce.
 • Případně musíme předávat údaje o návštěvnících, zákaznících a digitálně nebo fyzicky zaregistrovaných osobách příslušnému úřadu nebo jiné třetí osobě, abychom realizovali naše pravidla na ochranu osobních údajů nebo hájili relevantní právní, vlastnické či bezpečnostní záležitosti společnosti Walter. Na základě právních povinností můžeme být kromě toho povinni předávat vaše údaje státním institucím.

Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo obdržet informaci, zda a případně které osobní údaje o vás společnost AG uložila. Máte právo na opravu nesprávných nebo na výmaz nezákonně uložených osobních údajů. Za určitých okolností můžete požadovat omezení zpracování (zablokování) údajů nebo vznést námitku proti zpracování nebo požadovat přenesení údajů.

Aby bylo zaručené co možná nejrychlejší vyřízení vaší záležitosti, adresujte svůj dotaz prosím na: datenschutz@walter-tools.com.

Máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. To mohou být např.: 1) zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země Bádensko-Württembersko, který je příslušný pro Walter AG jako mateřskou společnost skupiny Walter, 2) úřad pro ochranu osobních údajů země, ve které má sídlo společnost Walter, která vaše údaje shromáždila nebo 3) úřad na ochranu osobních údajů země, ve které došlo podle vašeho názoru k porušení vašeho práva na ochranu osobních údajů.

Údaje získané z jiných zdrojů

Společnost Walter příležitostně získává údaje ne přímo od vás, nýbrž z jiných zdrojů. Může tomu být např. v případě, kdy o vás obdržíme informace od obchodních partnerů nebo dodavatelů. Osobní údaje získáváme také z veřejných zdrojů, jako např. sociálních sítí. Pokud by tomu tak bylo, budete o takových externích zdrojích vždy v konkrétním případě informováni.