Privacyverklaring

Walter AG hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens

Aangezien de bescherming van uw persoonsgegevens voor Walter AG en haar dochtermaatschappijen in de gehele wereld (beide afzonderlijk en gezamenlijk hierna "Walter" genoemd) van doorslaggevend belang is, staan wij helemaal achter de extra transparantie en veiligheid met betrekking tot uw persoonsgegevens die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft.

Verantwoordelijke

Als verantwoordelijke voor uw gegevens geldt de maatschappij van de Walter-groep door wie uw gegevens oorspronkelijk zijn verzameld en de verwerkingsdoelen en middelen van hun verwerking zijn vastgelegd. Een lijst met alle ondernemingen uit de Walter Group en de contactgegevens vindt u hier. Inclusief link naar het e-mailadres voor gegevensbescherming.

Wij vinden het belangrijk dat u zich met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons veilig voelt – of u nu een klant, leverancier/dienstverlener, commerciële of administratieve tussenpersoon, digitaal geregistreerde persoon, fysiek geregistreerde persoon of bezoeker bent.

Daarom hebben wij hierna op een rijtje gezet welke categorieën persoonsgegevens wij voor welk verwerkingsdoel verzamelen en wat er met uw gegevens bij ons gebeurt. Bovendien leggen wij uit welke rechten u conform de AVG hebt en stellen wij de verantwoordelijke personen aan u voor met wie u met vragen of verzoeken over uw gegevens contact kunt opnemen.

Definities

De begrippen in de onderstaande tabel hebben de volgende betekenis:

 • Klant: u of uw werkgever hebben producten of diensten bij ons aangeschaft.
 • Leverancier/dienstverlener: u bent voor een van de vele toeleveranciers werkzaam van wie wij goederen en diensten betrekken.
 • Commerciële of administratieve tussenpersoon: u bent voor een van onze vele distributeurs of andere tussenpersonen werkzaam, zoals handelaren, handelsvertegenwoordigers of douaneagenten.
 • Digitaal geregistreerde persoon: u gebruikt onze website om bijv. 1) informatie over onze producten of diensten te krijgen, 2) u voor de nieuwsbrief of door Walter ondersteunde events aan te melden, 3) u voor een abonnement of een forum van Walter aan te melden of 4) op enquêtes of andere marketingcommunicatie te reageren.
 • Fysiek geregistreerde persoon: U meldt zich op een event persoonlijk bij ons aan.
 • Bezoeker: u bezoekt een van onze locaties, vertegenwoordigingen of events.
Afhankelijk van welke relatie u met Walter hebt en welke activiteiten u uitvoert, kunt u bij meerdere categorieën horen. Als u bijv. een van onze producten hebt aangeschaft, een van onze onlineformulieren hebt ingevuld en ooit eens een van onze filialen hebt bezocht, wordt u door ons als klant, digitaal geregistreerde persoon en offlinebezoeker beschouwd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor welk verwerkingsdoel?

Gegevenscategorie Verwerkingsdoel
Contactgegevens (bijv. naam, adres van de werkplek, e-mailadres en telefoonnummer). Effectieve en efficiënte communicatie: beantwoording van uw vragen; toezending van informatie over producten en diensten van Walter die voor u evt. van belang zijn; leadgenerering; nakoming van onze verplichting om u over veiligheidsrelevante onderwerpen op de hoogte te houden en technische wijzigingen aan u te communiceren.
Gegevens over het bedrijf (bijv. voor welk bedrijf en op welke afdeling u werkzaam bent). Efficiënte marketing: te weten komen over welke producten en diensten u informatie wilt ontvangen.
Financiële gegevens (bijv. krediet- of betalingsinformatie, bankrelatie). Financiële controle: inzien van krediet- en betalingshistorie; betalingen mogelijk maken; nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de bestrijding van het witwassen van geld; beheren van kortingen en terugbetalingen.
Contractgegevens (bijv. bestellingen, leverings- of terugzendadressen), factuurgegevens en andere gegevens die wij in het kader van onze klant- en leverancierscontracten verzamelen. Orderbeheer, leveringen en garantieafhandeling mogelijk maken; Dienstverleningsovereenkomsten beheren.
Trainings- en opleidingsgegevens (bijv. deelname aan en voltooiing van een opleiding, competentiegegevens, kwalificaties). Relatiebeheer van klanten/leveranciers/zakenpartners en communicatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden die evt. van belang zijn voor u.
Individuele gegevens (bijv. taal of eetgewoonten). Effectieve communicatie in de taal van uw keuze en het verstrekken van maaltijden volgens uw eetgewoonten mogelijk maken. Totstandbrenging van een zo aangenaam mogelijk contact met ons.
Service- en garantiegegevens (bijv. reparatie- en onderhoudshistorie en eerdere garantieclaims). Nakoming van onze contractuele garantieverplichtingen, verbetering van de productontwikkeling en nakoming van onze/uw onderhoudsverplichtingen.
Reisgegevens (bijv. gegevens over visa en paspoorten, reiskosten en routes). Reizen naar locaties en events van Walter organiseren, inclusief de beschikbaarstelling van visa.
Gegevenscategorie Verwerkingsdoel
Contactgegevens (bijv. naam, adres van de werkplek, e-mailadres en telefoonnummer). Effectieve en efficiënte communicatie: beantwoording van uw vragen; toezending van informatie over producten en diensten van Walter die voor u evt. van belang zijn; leadgenerering; nakoming van onze verplichting om u over veiligheidsrelevante onderwerpen op de hoogte te houden en technische wijzigingen aan u te communiceren.
Gegevens over het bedrijf (bijv. voor welk bedrijf en op welke afdeling u werkzaam bent). Efficiënte marketing: te weten komen over welke producten en diensten u informatie wilt ontvangen.
Financiële gegevens (bijv. krediet- of betalingsinformatie, bankrelatie). Financiële controle: inzien van krediet- en betalingshistorie; betalingen mogelijk maken; nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de bestrijding van het witwassen van geld; beheren van kortingen en terugbetalingen.
Contractgegevens (bijv. bestellingen, leverings- of terugzendadressen), factuurgegevens en andere gegevens die wij in het kader van onze klant- en leverancierscontracten verzamelen. Orderbeheer, leveringen en garantieafhandeling mogelijk maken; Dienstverleningsovereenkomsten beheren.
Trainings- en opleidingsgegevens (bijv. deelname aan en voltooiing van een opleiding, competentiegegevens, kwalificaties). Relatiebeheer van klanten/leveranciers/zakenpartners en communicatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden die evt. van belang zijn voor u.
Individuele gegevens (bijv. taal of eetgewoonten). Effectieve communicatie in de taal van uw keuze en het verstrekken van maaltijden volgens uw eetgewoonten mogelijk maken. Totstandbrenging van een zo aangenaam mogelijk contact met ons.
Service- en garantiegegevens (bijv. reparatie- en onderhoudshistorie en eerdere garantieclaims). Nakoming van onze contractuele garantieverplichtingen, verbetering van de productontwikkeling en nakoming van onze/uw onderhoudsverplichtingen.
Reisgegevens (bijv. gegevens over visa en paspoorten, reiskosten en routes). Reizen naar locaties en events van Walter organiseren, inclusief de beschikbaarstelling van visa.
Gegevenscategorie Verwerkingsdoel
Contactgegevens (bijv. naam, adres van de werkplek, e-mailadres en telefoonnummer). Effectieve en efficiënte communicatie: beantwoording van uw vragen; toezending van informatie over producten en diensten van Walter die voor u evt. van belang zijn; leadgenerering; nakoming van onze verplichting om u over veiligheidsrelevante onderwerpen op de hoogte te houden en technische wijzigingen aan u te communiceren.
Gegevens over het bedrijf (bijv. voor welk bedrijf en op welke afdeling u werkzaam bent). Efficiënte marketing: te weten komen over welke producten en diensten u informatie wilt ontvangen.
Financiële gegevens (bijv. krediet- of betalingsinformatie, bankrelatie). Financiële controle: inzien van krediet- en betalingshistorie; betalingen mogelijk maken; nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de bestrijding van het witwassen van geld; beheren van kortingen en terugbetalingen.
Contractgegevens (bijv. bestellingen, leverings- of terugzendadressen), factuurgegevens en andere gegevens die wij in het kader van onze klant- en leverancierscontracten verzamelen. Orderbeheer, leveringen en garantieafhandeling mogelijk maken; Dienstverleningsovereenkomsten beheren.
Trainings- en opleidingsgegevens (bijv. deelname aan en voltooiing van een opleiding, competentiegegevens, kwalificaties). Relatiebeheer van klanten/leveranciers/zakenpartners en communicatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden die evt. van belang zijn voor u.
Individuele gegevens (bijv. taal of eetgewoonten). Effectieve communicatie in de taal van uw keuze en het verstrekken van maaltijden volgens uw eetgewoonten mogelijk maken. Totstandbrenging van een zo aangenaam mogelijk contact met ons.
Service- en garantiegegevens (bijv. reparatie- en onderhoudshistorie en eerdere garantieclaims). Nakoming van onze contractuele garantieverplichtingen, verbetering van de productontwikkeling en nakoming van onze/uw onderhoudsverplichtingen.
Reisgegevens (bijv. gegevens over visa en paspoorten, reiskosten en routes). Reizen naar locaties en events van Walter organiseren, inclusief de beschikbaarstelling van visa.
Gegevenscategorie Verwerkingsdoel
Contactgegevens (bijv. naam, adres van de werkplek, e-mailadres en telefoonnummer). Effectieve en efficiënte communicatie: beantwoording van uw vragen; toezending van informatie over producten en diensten van Walter die voor u evt. van belang zijn; leadgenerering; nakoming van onze verplichting om u over veiligheidsrelevante onderwerpen op de hoogte te houden en technische wijzigingen aan u te communiceren.
Gegevens over het bedrijf (bijv. voor welk bedrijf en op welke afdeling u werkzaam bent). Efficiënte marketing: te weten komen over welke producten en diensten u informatie wilt ontvangen.
Individuele gegevens (bijv. taal of eetgewoonten). Effectieve communicatie in de taal van uw keuze en het verstrekken van maaltijden volgens uw eetgewoonten mogelijk maken. Totstandbrenging van een zo aangenaam mogelijk contact met ons.
Informatie over door u bezochte events. Opvolging van uw activiteit door de toezending van meer informatie over producten of diensten waarin u was geïnteresseerd of telefonische contactopname door een van onze medewerkers of dealers.
Gegevens over de plaats van het onlinebezoek toen u ons uw contactgegevens hebt medegedeeld en over de materialen die u op onze website hebt gedownload. Opvolging van uw activiteit door de toezending van meer informatie over producten of diensten waarin u was geïnteresseerd.
Informatie over nieuwsbrieven of andere materialen van Walter waarop u zich hebt geabonneerd. Opvolging van uw activiteit door de toezending van meer informatie over producten of diensten waarin u was geïnteresseerd.
Gegevens over het internetgebruik (bijv. IP-adres, cookies, sessie-ID's, browser, opgeroepen websites en aangeklikte links). Optimalisatie van uw internetgebruik. Personalisering van de browserervaring zodat de inhoud, producten en diensten worden weergegeven die voor u het interessantst zijn. Optimalisatie van onze reactie op uw aanvragen bij de klantenservice. Efficiënte bewerking van uw transacties. Beheer van acties, enquêtes of andere onlineactiviteiten.
Gegevenscategorie Verwerkingsdoel
Contactgegevens (bijv. naam, adres van de werkplek, e-mailadres en telefoonnummer). Effectieve en efficiënte communicatie: beantwoording van uw vragen; toezending van informatie over producten en diensten van Walter die voor u evt. van belang zijn; leadgenerering; nakoming van onze verplichting om u over veiligheidsrelevante onderwerpen op de hoogte te houden en technische wijzigingen aan u te communiceren.
Gegevens over het bedrijf (bijv. voor welk bedrijf en op welke afdeling u werkzaam bent). Efficiënte marketing: te weten komen over welke producten en diensten u informatie wilt ontvangen.
Video's, foto's, tijd en plaats van de opname, voertuigregistratienummer. Beperkte camerabewaking. Bij enkele onbemande poorten naar industrieterreinen zijn om de volgende redenen camera's geplaatst:
 • Poorten veilig openen en sluiten om letsel en schade aan voertuigen te voorkomen;
 • Controleren dat bij het openen van de poorten geen onbevoegde personen toegang tot het industrieterrein krijgen;
 • Gebieden bewaken waarin onbevoegde personen ongemerkt toegang tot het industrieterrein zouden kunnen krijgen;
 • Materiële schade en hiermee samenhangende strafbare feiten voorkomen of aan het licht brengen;
 • Ongevallen en andere voorvallen onderzoeken.
Individuele gegevens (bijv. taal of eetgewoonten). Effectieve communicatie in de taal van uw keuze en het verstrekken van maaltijden volgens uw eetgewoonten mogelijk maken. Totstandbrenging van een zo aangenaam mogelijk contact met ons.
Informatie over door u bezochte events. Opvolging van uw activiteit door de toezending van meer informatie over producten of diensten waarin u was geïnteresseerd of telefonische contactopname door een van onze medewerkers of dealers.
Gegevenscategorie Verwerkingsdoel
Contactgegevens (bijv. naam, adres van de werkplek, e-mailadres en telefoonnummer). Effectieve en efficiënte communicatie: beantwoording van uw vragen; toezending van informatie over producten en diensten van Walter die voor u evt. van belang zijn; leadgenerering; nakoming van onze verplichting om u over veiligheidsrelevante onderwerpen op de hoogte te houden en technische wijzigingen aan u te communiceren.
Gegevens over het bedrijf (bijv. voor welk bedrijf en op welke afdeling u werkzaam bent). Efficiënte marketing: te weten komen over welke producten en diensten u informatie wilt ontvangen.
Video's, foto's, tijd en plaats van de opname, voertuigregistratienummer. Beperkte camerabewaking. Bij enkele onbemande poorten naar industrieterreinen zijn om de volgende redenen camera's geplaatst:
 • Poorten veilig openen en sluiten om letsel en schade aan voertuigen te voorkomen;
 • Controleren dat bij het openen van de poorten geen onbevoegde personen toegang tot het industrieterrein krijgen;
 • Gebieden bewaken waarin onbevoegde personen ongemerkt toegang tot het industrieterrein zouden kunnen krijgen;
 • Materiële schade en hiermee samenhangende strafbare feiten voorkomen of aan het licht brengen;
 • Ongevallen en andere voorvallen onderzoeken.
Individuele gegevens (bijv. taal of eetgewoonten). Effectieve communicatie in de taal van uw keuze en het verstrekken van maaltijden volgens uw eetgewoonten mogelijk maken. Totstandbrenging van een zo aangenaam mogelijk contact met ons.
Reisgegevens (bijv. gegevens over visa en paspoorten, reiskosten en routes). Reizen naar locaties en events van Walter organiseren, inclusief de beschikbaarstelling van visa.
Informatie over door u bezochte events. Opvolging van uw activiteit door de toezending van meer informatie over producten of diensten waarin u was geïnteresseerd of telefonische contactopname door een van onze medewerkers of dealers.
Plaats, datum en tijdstip van bezoeken. Aankomst en transfer organiseren; Welkomstberichten.
Voertuigregistratienummer Parkeerbewijzen afgeven en beheren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens vloeit voort uit art. 6 par. 1 letter a) als u ons voor de verwerking toestemming hebt gegeven. U hebt op elk gewenst moment het recht om een eenmaal gegeven toestemming met gevolgen voor de toekomst in te trekken. Wij gebruiken uw toestemming hoofdzakelijk om reclame te maken voor eigen producten als er geen contractuele relatie bestaat inzake reclame voor derden. Bovendien is voor het gebruik van verschillende internettools uw toestemming vereist.

Als de verwerking voor de nakoming van een contract waarvan u de overeenkomstsluitende partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen is vereist die naar aanleiding van een aanvraag plaatsvindt, vormt art. 6 par. 1 letter b) de rechtsgrondslag. Deze rechtsgrondslag legitimeert hoofdzakelijk de afhandeling van bestel- en leveringsprocessen. Of wij baseren ons hierop bij de verwerking van reclamaties.

Is de verwerking voor de nakoming van een wettelijke verplichting vereist die voor Walter geldt, dan vindt de verwerking plaats op basis van art. 6 par. 1 letter c). Dit betreft in feite de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied van het handels- en belastingrecht en van andere wettelijke voorschriften inzake bedrijfscontrole.

Art. 6 par. 1 letter d) vormt de rechtsgrondslag als de verwerking is vereist om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Deze rechtsgrondslag is uitsluitend van toepassing in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld als bij een persoon op het bedrijfsterrein een medische noodsituatie zoals bewusteloosheid optreedt.

Is de verwerking voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Walter of een derde partij vereist, dan vormt art. 6 par. 1 letter f) de rechtsgrondslag voor zover de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Dit betreft bijvoorbeeld de communicatie met u, reclame voor eigen producten of diensten in een bestaande contractuele relatie of videobewaking ter beveiliging van het bedrijfsterrein. Wij kunnen op basis van een gerechtvaardigd belang gebruikers- of klantprofielen aanmaken. We gebruiken deze echter niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

Wij slaan persoonsgegevens slechts op voor zolang deze voor de nakoming van de in deze privacyverklaring uiteengezette verwerkingsdoelen zijn vereist, voor zover niet om gerechtvaardigde redenen, van rechtswege of voor de rechtvaardiging of verdediging van een wettelijke aanspraak een langere opslag is voorgeschreven of nodig is.

Categorieën van ontvangers buiten Walter

Walter geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door; tenzij het zoals hierna wordt beschreven door het gerechtvaardigde belang van Walter is gerechtvaardigd om de producten en diensten van Walter in de gebruikelijke hoge kwaliteit aan u aan te bieden of het om een dienstverlener gaat die op basis van een contract gegevens in opdracht van Walter verwerkt. Buiten de EU en EER mogen uw gegevens alleen worden doorgegeven als in het ontvangende land een adequate gegevensbescherming is gegarandeerd, wat bijv. door een toereikendheidsbeslissing van de EU-commissie of door de standaardcontractclausules van de Europese Commissie of op andere wijze conform de in het desbetreffende land geldende wetgeving inzake gegevensbescherming is gegarandeerd. Walter geeft persoonsgegevens door aan locaties buiten de Europese Economische Ruimte om bijvoorbeeld reizen naar deze landen te organiseren. Als u aan een dergelijke reis deelneemt, ontvangt u nadere informatie. Hierna vindt u een lijst met categorieën van ontvangers van de gegevens.

 • Walter heeft het recht gegevens van bezoekers, klanten en geregistreerde personen of leveranciers door te geven aan andere Walter-ondernemingen, voor zover dit vereist is voor een reactie op een aanvraag van u.
 • Wij hebben het recht gegevens van bezoekers, klanten en digitaal of fysiek geregistreerde personen door te geven binnen Walter en aan zakenpartners van Walter (bijv. dealers), zodat zij u relevante producten en diensten van Walter kunnen aanbieden en wij gezamenlijk productdemonstraties en andere evenementen kunnen organiseren.
 • Eventueel moeten wij gegevens over bezoekers, klanten en digitaal of fysiek geregistreerde personen doorgeven aan de desbetreffende bevoegde instantie of andere derden om onze privacybepalingen te handhaven of om belangen van Walter op het gebied van recht, eigendom of veiligheid te behartigen. Vanwege wettelijke verplichtingen kunnen wij bovendien verplicht zijn uw gegevens door te geven aan overheidsinstanties.

Uw rechten als betrokken persoon

Als betrokken persoon hebt u het recht om informatie te krijgen over of en evt. welke persoonsgegevens over u door Walter AG zijn opgeslagen. U hebt het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens of verwijdering van onrechtmatig opgeslagen persoonsgegevens. U kunt onder bepaalde omstandigheden een beperking van de verwerking (blokkering) van gegevens eisen of bezwaar maken tegen de verwerking of de overdracht van gegevens eisen.

Voor de snelst mogelijke bewerking van uw verzoek kunt u uw aanvraag richten aan: datenschutz@walter-tools.com.

U hebt het recht om bij de voor u bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen. Dit kunnen bijv. zijn: 1) De toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat Baden-Württemberg die voor Walter AG als moedermaatschappij van de Walter-groep verantwoordelijk is, 2) de gegevensbeschermingsautoriteit van de deelstaat waarin de Walter-onderneming is gevestigd door wie uw gegevens zijn verzameld of 3) de gegevensbeschermingsautoriteit van de deelstaat waarin volgens u op uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens inbreuk is gemaakt.

Uit andere bronnen verzamelde gegevens

Soms verzamelt Walter gegevens niet direct via u, maar uit andere bronnen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij van zakenpartners of leveranciers informatie over u krijgen. Ook uit openbare bronnen, zoals sociale netwerken, verzamelen wij persoonsgegevens. Als dit het geval is, wordt u in elk concreet geval over dergelijke externe bronnen geïnformeerd.