Informacja o prywatności

Ochrona Państwa danych jest priorytetem Walter AG

Z uwagi na to, że ochrona Państwa danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla Walter AG oraz jej spółek zależnych na całym świecie (dalej zwane łącznie oraz osobno „Walter”), z zadowoleniem przyjęliśmy dodatkową przejrzystość oraz bezpieczeństwo, które Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) wprowadziło w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Administrator

Administratorem Państwa danych jest ta spółka z Grupy Walter, która pierwotnie zebrała Państwa dane oraz określiła cele oraz sposoby ich przetwarzania, może być to np. Walter Polska Sp. z o. o. Lista wszystkich spółek z Grupy Walter oraz ich dane kontaktowe są dostępne tutaj. Lista ta zawiera link do odpowiednich adresów poczty elektronicznej, przeznaczonych do przesyłania pytań dotyczących ochrony danych.

Jest dla nas ważne, aby czuli się Państwo pewnie w sytuacjach gdy przetwarzamy Ich dane osobowe – czy to jako klienta, dostawcy/usługodawcy, pośrednika handlowego, czy też pośrednika administracyjnego, osoby zarejestrowanej cyfrowo, osoby zarejestrowanej fizycznie czy odwiedzającego.

Z tego względu opisaliśmy poniżej, które kategorie danych osobowych gromadzimy i w jakim celu je przetwarzamy, a także, w jaki sposób postępujemy z tymi danymi. Dodatkowo objaśnimy, jakie prawa przysługują Państwu zgodnie z RODO a także wskażemy administratora, do którego mogą się Państwo zwrócić z pytaniami lub żądaniami w zakresie swoich danych.

Definicje

Pojęcia wyszczególnione w tabeli poniżej mają następujące znaczenie:

 • klient: Państwo lub Ich pracodawca nabyli nasze produkty lub usługi.
 • dostawca/usługodawca: Pracują Państwo dla jednego z wielu dostawców, od których kupujemy towary i usługi.
 • pośrednik handlowy lub administracyjny: Pracują Państwo dla jednego z naszych wielu dystrybutorów lub innych pośredników, jak np. sprzedawców, przedstawicieli handlowych lub agentów celnych.
 • osoba zarejestrowana cyfrowo: Korzystają Państwo z naszej strony internetowej, aby np. 1) uzyskać informacje dotyczące naszych produktów i usług, 2) subskrybować nasz newsletter lub imprezy organizowane przez Walter, 3) zapisać się na abonament lub forum Walter lub 4) odpowiadać na ankiety lub inne formy komunikacji internetowej.
 • osoba zarejestrowana fizycznie: Rejestrują się Państwo osobiście na organizowanej przez nas imprezie.
 • odwiedzający: Odwiedzają Państwo naszą lokalizację, nasze przedstawicielstwa lub imprezy.
W zależności od tego, jaka jest Państwa relacja z Walter oraz jakie wykonują Państwo czynności, mogą Państwo należeć do kilku kategorii. Jeżeli np. zakupili Państwo jeden z naszych produktów, wypełnili jeden z naszych formularzy online lub kiedykolwiek odwiedzili jedną z naszych filii, będziemy Państwa postrzegać jako klienta, osobę zarejestrowaną cyfrowo oraz użytkownika offline.

Które dane osobowe gromadzimy i jaki jest cel ich przetwarzania?

Kategoria danych Cel przetwarzania
Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres miejsca pracy, adres e-mail oraz numer telefonu). Efektywna i skuteczna komunikacja: udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania; przesyłanie informacji dotyczących produktów i usług Walter zgodnie z Państwa ewentualnymi zainteresowaniami; pozyskiwanie leadów; wypełnianie naszego obowiązku przekazywania Państwu aktualnych informacji dotyczących kwestii istotnych dla bezpieczeństwa oraz informowania Ich o zmianach technicznych.
Dane dotyczące przedsiębiorstwa (np. dla jakiego przedsiębiorstwa i w jakim dziale Państwo pracują). Skuteczny marketing: Uzyskanie wiedzy, na temat tego o jakich produktach oraz usługach chcieliby Państwo otrzymywać informacje.
Dane finansowe (np. informacje dotyczące kredytów i płatności, dane dotyczące konta bankowego). Kontrola finansowa: wgląd w historię kredytową oraz historię płatności; umożliwianie płatności; wypełnianie obowiązków w zakresie zwalczania prania pieniędzy, zarządzanie rabatami i zwrotami.
Dane umowne (np. zamówienia, adresy do celów realizacji dostaw lub zwrotów), dane fakturowe oraz inne informacje, które gromadzimy w ramach umów zawieranych z naszymi klientami oraz dostawcami. Zarządzanie zleceniami, umożliwienie dostaw i realizacji gwarancji; zarządzanie umowami o świadczenie usług.
Dane dotyczące szkoleń i doskonalenia zawodowego (np. udział w szkoleniach i ich ukończenie, oceny, informacje o kompetencjach, kwalifikacjach). Zarządzanie relacjami z klientami/dostawcami/partnerami oraz komunikowanie nowych możliwości szkoleniowych, którymi mogą być Państwo ewentualnie zainteresowani.
Życzenia indywidualne (np. język lub preferencje żywieniowe). Umożliwienie efektywnej komunikacji w języku wybranym przez Państwa oraz zapewnienie posiłków zgodnie z Państwa preferencjami żywieniowymi. Zapewnienie Państwu jak najbardziej komfortowej formy kontaktu z nami.
Dane dotyczące serwisów i gwarancji (np. historia napraw i przeglądów oraz wcześniejsze zgłoszenia gwarancyjne). Wypełnienie naszych umownych obowiązków w zakresie rękojmi, optymalizacja produktów oraz spełnienie obowiązków serwisowych z naszej/ z Państwa strony.
Dane dotyczące podróży (np. dane dotyczące kart Visa oraz paszportów, koszty podróży i trasy). Organizacja przyjazdu do lokalizacji oraz na imprezy Walter, łącznie z zapewnieniem wiz.
Kategoria danych Cel przetwarzania
Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres miejsca pracy, adres e-mail oraz numer telefonu). Efektywna i skuteczna komunikacja: udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania; przesyłanie informacji dotyczących produktów i usług Walter zgodnie z Państwa ewentualnymi zainteresowaniami; pozyskiwanie leadów; wypełnianie naszego obowiązku przekazywania Państwu aktualnych informacji dotyczących kwestii istotnych dla bezpieczeństwa oraz informowania Ich o zmianach technicznych.
Dane dotyczące przedsiębiorstwa (np. dla jakiego przedsiębiorstwa i w jakim dziale Państwo pracują). Skuteczny marketing: Uzyskanie wiedzy, na temat tego o jakich produktach oraz usługach chcieliby Państwo otrzymywać informacje.
Dane finansowe (np. informacje dotyczące kredytów i płatności, dane dotyczące konta bankowego). Kontrola finansowa: wgląd w historię kredytową oraz historię płatności; umożliwianie płatności; wypełnianie obowiązków w zakresie zwalczania prania pieniędzy, zarządzanie rabatami i zwrotami.
Dane umowne (np. zamówienia, adresy do celów realizacji dostaw lub zwrotów), dane fakturowe oraz inne informacje, które gromadzimy w ramach umów zawieranych z naszymi klientami oraz dostawcami. Zarządzanie zleceniami, umożliwienie dostaw i realizacji gwarancji; zarządzanie umowami o świadczenie usług.
Dane dotyczące szkoleń i doskonalenia zawodowego (np. udział w szkoleniach i ich ukończenie, oceny, informacje o kompetencjach, kwalifikacjach). Zarządzanie relacjami z klientami/dostawcami/partnerami oraz komunikowanie nowych możliwości szkoleniowych, którymi mogą być Państwo ewentualnie zainteresowani.
Życzenia indywidualne (np. język lub preferencje żywieniowe). Umożliwienie efektywnej komunikacji w języku wybranym przez Państwa oraz zapewnienie posiłków zgodnie z Państwa preferencjami żywieniowymi. Zapewnienie Państwu jak najbardziej komfortowej formy kontaktu z nami.
Dane dotyczące serwisów i gwarancji (np. historia napraw i przeglądów oraz wcześniejsze zgłoszenia gwarancyjne). Wypełnienie naszych umownych obowiązków w zakresie rękojmi, optymalizacja produktów oraz spełnienie obowiązków serwisowych z naszej/ z Państwa strony.
Dane dotyczące podróży (np. dane dotyczące kart Visa oraz paszportów, koszty podróży i trasy). Organizacja przyjazdu do lokalizacji oraz na imprezy Walter, łącznie z zapewnieniem wiz.
Kategoria danych Cel przetwarzania
Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres miejsca pracy, adres e-mail oraz numer telefonu). Efektywna i skuteczna komunikacja: udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania; przesyłanie informacji dotyczących produktów i usług Walter zgodnie z Państwa ewentualnymi zainteresowaniami; pozyskiwanie leadów; wypełnianie naszego obowiązku przekazywania Państwu aktualnych informacji dotyczących kwestii istotnych dla bezpieczeństwa oraz informowania Ich o zmianach technicznych.
Dane dotyczące przedsiębiorstwa (np. dla jakiego przedsiębiorstwa i w jakim dziale Państwo pracują). Skuteczny marketing: Uzyskanie wiedzy, na temat tego o jakich produktach oraz usługach chcieliby Państwo otrzymywać informacje.
Dane finansowe (np. informacje dotyczące kredytów i płatności, dane dotyczące konta bankowego). Kontrola finansowa: wgląd w historię kredytową oraz historię płatności; umożliwianie płatności; wypełnianie obowiązków w zakresie zwalczania prania pieniędzy, zarządzanie rabatami i zwrotami.
Dane umowne (np. zamówienia, adresy do celów realizacji dostaw lub zwrotów), dane fakturowe oraz inne informacje, które gromadzimy w ramach umów zawieranych z naszymi klientami oraz dostawcami. Zarządzanie zleceniami, umożliwienie dostaw i realizacji gwarancji; zarządzanie umowami o świadczenie usług.
Dane dotyczące szkoleń i doskonalenia zawodowego (np. udział w szkoleniach i ich ukończenie, oceny, informacje o kompetencjach, kwalifikacjach). Zarządzanie relacjami z klientami/dostawcami/partnerami oraz komunikowanie nowych możliwości szkoleniowych, którymi mogą być Państwo ewentualnie zainteresowani.
Życzenia indywidualne (np. język lub preferencje żywieniowe). Umożliwienie efektywnej komunikacji w języku wybranym przez Państwa oraz zapewnienie posiłków zgodnie z Państwa preferencjami żywieniowymi. Zapewnienie Państwu jak najbardziej komfortowej formy kontaktu z nami.
Dane dotyczące serwisów i gwarancji (np. historia napraw i przeglądów oraz wcześniejsze zgłoszenia gwarancyjne). Wypełnienie naszych umownych obowiązków w zakresie rękojmi, optymalizacja produktów oraz spełnienie obowiązków serwisowych z naszej/ z Państwa strony.
Dane dotyczące podróży (np. dane dotyczące kart Visa oraz paszportów, koszty podróży i trasy). Organizacja przyjazdu do lokalizacji oraz na imprezy Walter, łącznie z zapewnieniem wiz.
Kategoria danych Cel przetwarzania
Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres miejsca pracy, adres e-mail oraz numer telefonu). Efektywna i skuteczna komunikacja: udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania; przesyłanie informacji dotyczących produktów i usług Walter zgodnie z Państwa ewentualnymi zainteresowaniami; pozyskiwanie leadów; wypełnianie naszego obowiązku przekazywania Państwu aktualnych informacji dotyczących kwestii istotnych dla bezpieczeństwa oraz informowania Ich o zmianach technicznych.
Dane dotyczące przedsiębiorstwa (np. dla jakiego przedsiębiorstwa i w jakim dziale Państwo pracują). Skuteczny marketing: Uzyskanie wiedzy, na temat tego o jakich produktach oraz usługach chcieliby Państwo otrzymywać informacje.
Życzenia indywidualne (np. język lub preferencje żywieniowe). Umożliwienie efektywnej komunikacji w języku wybranym przez Państwa oraz zapewnienie posiłków zgodnie z Państwa preferencjami żywieniowymi. Zapewnienie Państwu jak najbardziej komfortowej formy kontaktu z nami.
Informacje w zakresie imprez, które Państwo odwiedzili. Działania następcze w odniesieniu do Państwa czynności, polegające na przesyłaniu dalszych informacji dotyczących produktów lub usług, które Państwa zainteresowały lub nawiązywanie kontaktu telefonicznego przez naszych pracowników lub sprzedawców.
Informacje dotyczące adresu wizyty online, w sytuacji gdy przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, jak również gdy pobierają Państwo materiały z naszej strony internetowej. Działania następcze w odniesieniu do Państwa czynności, polegające na przesyłaniu dalszych informacji dotyczących produktów lub usług, które Państwa zainteresowały.
Informacje dotyczące newsletterów lub innych subskrybowanych przez Państwa materiałów Walter. Działania następcze w odniesieniu do Państwa czynności, polegające na przesyłaniu dalszych informacji dotyczących produktów lub usług, które Państwa zainteresowały.
Dane dotyczące korzystania z Internetu (np. adres IP, pliki cookie, ID sesji, przeglądarka, otwarte strony internetowe i kliknięte linki). Optymalizacja korzystania przez Państwa z Internetu. Personalizacja Państwa przeglądarki, tak aby wyświetlały się Państwu treści, produkty oraz usługi, które najbardziej Państwa interesują. Optymalizacja naszych odpowiedzi na Państwa pytania w naszym dziale obsługi klienta. Efektywna realizacja Państwa transakcji.
Kategoria danych Cel przetwarzania
Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres miejsca pracy, adres e-mail oraz numer telefonu). Efektywna i skuteczna komunikacja: udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania; przesyłanie informacji dotyczących produktów i usług Walter zgodnie z Państwa ewentualnymi zainteresowaniami; pozyskiwanie leadów; wypełnianie naszego obowiązku przekazywania Państwu aktualnych informacji dotyczących kwestii istotnych dla bezpieczeństwa oraz informowania Ich o zmianach technicznych.
Dane dotyczące przedsiębiorstwa (np. dla jakiego przedsiębiorstwa i w jakim dziale Państwo pracują). Skuteczny marketing: Uzyskanie wiedzy, na temat tego o jakich produktach oraz usługach chcieliby Państwo otrzymywać informacje.
Materiały wideo, fotografie, czas i miejsce zapisu, numer rejestracyjny pojazdów. Ograniczony monitoring wideo. Na niektórych nieobsadzonych bramach do terenów przemysłowych zainstalowano kamery w następujących celach:
 • bezpieczne otwieranie i zamykanie bram, aby zapobiec obrażeniom osób i uszkodzeniom pojazdów;
 • kontrolowanie, czy w momencie otwierania bram na teren przemysłowy nie dostają się nieupoważnione osoby;
 • monitoring obszarów, w których na teren przemysłowy mogłyby przedostać się niepostrzeżenie nieupoważnione osoby;
 • zapobieganie powstawaniu szkód rzeczowych lub wykrywanie ich oraz związanych z nimi czynów zabronionych;
 • badanie wypadków i innych zdarzeń.
Życzenia indywidualne (np. język lub preferencje żywieniowe). Umożliwienie efektywnej komunikacji w języku wybranym przez Państwa oraz zapewnienie posiłków zgodnie z Państwa preferencjami żywieniowymi. Zapewnienie Państwu jak najbardziej komfortowej formy kontaktu z nami.
Informacje w zakresie imprez, które Państwo odwiedzili. Działania następcze w odniesieniu do Państwa czynności, polegające na przesyłaniu dalszych informacji dotyczących produktów lub usług, które Państwa zainteresowały lub nawiązywanie kontaktu telefonicznego przez naszych pracowników lub sprzedawców.
Kategoria danych Cel przetwarzania
Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres miejsca pracy, adres e-mail oraz numer telefonu). Efektywna i skuteczna komunikacja: udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania; przesyłanie informacji dotyczących produktów i usług Walter zgodnie z Państwa ewentualnymi zainteresowaniami; pozyskiwanie leadów; wypełnianie naszego obowiązku przekazywania Państwu aktualnych informacji dotyczących kwestii istotnych dla bezpieczeństwa oraz informowania Ich o zmianach technicznych.
Dane dotyczące przedsiębiorstwa (np. dla jakiego przedsiębiorstwa i w jakim dziale Państwo pracują). Skuteczny marketing: Uzyskanie wiedzy, na temat tego o jakich produktach oraz usługach chcieliby Państwo otrzymywać informacje.
Materiały wideo, fotografie, czas i miejsce zapisu, numer rejestracyjny pojazdów. Ograniczony monitoring wideo. Na niektórych nieobsadzonych bramach do terenów przemysłowych zainstalowano kamery w następujących celach:
 • bezpieczne otwieranie i zamykanie bram, aby zapobiec obrażeniom osób i uszkodzeniom pojazdów;
 • kontrolowanie, czy w momencie otwierania bram na teren przemysłowy nie dostają się nieupoważnione osoby;
 • monitoring obszarów, w których na teren przemysłowy mogłyby przedostać się niepostrzeżenie nieupoważnione osoby;
 • zapobieganie powstawaniu szkód rzeczowych lub wykrywanie ich oraz związanych z nimi czynów zabronionych;
 • badanie wypadków i innych zdarzeń.
Życzenia indywidualne (np. język lub preferencje żywieniowe). Umożliwienie efektywnej komunikacji w języku wybranym przez Państwa oraz zapewnienie posiłków zgodnie z Państwa preferencjami żywieniowymi. Zapewnienie Państwu jak najbardziej komfortowej formy kontaktu z nami.
Dane dotyczące podróży (np. dane dotyczące kart Visa oraz paszportów, koszty podróży i trasy). Organizacja przyjazdu do lokalizacji oraz na imprezy Walter, łącznie z zapewnieniem wiz.
Informacje w zakresie imprez, które Państwo odwiedzili. Działania następcze w odniesieniu do Państwa czynności, polegające na przesyłaniu dalszych informacji dotyczących produktów lub usług, które Państwa zainteresowały lub nawiązywanie kontaktu telefonicznego przez naszych pracowników lub sprzedawców.
Miejsce, data i godzina wizyt. Organizacja przyjazdu oraz transferu; wiadomości powitalne.
Numer rejestracyjny pojazdów. Wystawianie kart parkingowych i zarządzanie nimi.

Jeżeli wyrazili Państwo na naszą rzecz zgodę na przetwarzanie Ich danych osobowych, podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mają Państwo prawo wycofać uprzednio wyrażoną zgodą w dowolnym czasie, co będzie miało skutek od momentu wycofania. Opieramy się na Państwa zgodzie głównie w przypadku marketingu naszych własnych produktów oraz usług po tym, gdy nasza relacja umowna się zakończy, jak również w przypadku marketingu, realizowanego przez strony trzecie. Dodatkowo możemy zwrócić się o Państwa zgodę w przypadku gdy korzystają Państwo z niektórych narzędzi internetowych.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, które są podejmowane na skutek Państwa zapytania, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b). Ta podstawa prawna znajduje zastosowanie głównie w przypadku zarządzania zamówieniami oraz dostawami, jak również w przypadku rozpatrywania gwarancji.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Walter, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dotyczy to zgodności z prawem podatkowym, jak również obowiązków w zakresie rachunkowości oraz kontroli finansowej.

Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO stanowi podstawę prawną w przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub strony trzeciej. Ta podstawa prawna może znaleźć zastosowanie jedynie w wyjątkowych okolicznościach, np. w przypadku gdy osoba straci przytomność podczas wizyty w naszej spółce.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Walter lub strony trzeciej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych. Przepisy te będą miały zastosowanie w przypadku naszej komunikacji z Państwem, gdy będziemy przetwarzać Państwa dane dla celu marketingu naszych własnych produktów oraz usług. Dodatkowo opieramy się na naszych prawnie uzasadnionych interesach w przypadku ograniczonego wideo-nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa w pomieszczeniach spółki. Możemy również wykorzystywać profilowanie w celu dopasowania naszej komunikacji do Państwa oczekiwań, jednakże nie podejmujemy decyzji wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie.

Przechowujemy dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w niniejszej Informacji o Prywatności, chyba że dłuższe okresy przechowywania wynikają z przepisów prawa lub jest to wymagane dla ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub uzasadnienia lub ochrony przed roszczeniami prawnymi.

Kategorie odbiorców spoza Walter

Walter nie udostępnia Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest uzasadnione prawnie uzasadnionymi interesami Walter, zgodnie z poniższym opisem, w celu zaoferowania Państwu produktów oraz usług Walter w standardowo wysokiej jakości lub w przypadku usługodawcy, któremu Walter zlecił przetwarzanie danych w oparciu o zawartą umowę. Przekazanie Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy w kraju odbiorcy gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych, zapewniony np. poprzez decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony lub poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję, lub w inny sposób zapewnione przez prawo ochrony danych, które znajduje zastosowanie w tym kraju. Walter przekazuje dane osobowe poza obszar EOG np. w przypadku organizowania wizyt w takim kraju. Jednakże w przypadku gdy będą Państwo mieli odbyć taką wizytę, przekażemy Państwu dodatkowe informacje. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców danych.

 • Walter jest uprawniony do udostępnienia danych odwiedzających, klientów, zarejestrowanych osób lub dostawców pozostałym spółkom Walter, jeżeli jest to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, które Państwo przekazali.
 • Jesteśmy uprawnieni do przekazywania danych odwiedzających, klientów, a także osób zarejestrowanych cyfrowo i fizycznie w ramach grupy Walter oraz partnerom biznesowym Walter (np. zatwierdzonym sprzedawcom), aby mogli oni oferować użytkownikowi odpowiednie produkty i usługi Walter oraz abyśmy mogli wspólnie organizować prezentacje produktów i inne imprezy.
 • Możemy być zmuszeni przekazywać dane odwiedzających, klientów, a także osób zarejestrowanych cyfrowo i fizycznie właściwej instytucji lub innym stronom trzecim, aby wprowadzić nasze regulacje w zakresie polityki prywatności lub procedować sprawy Walter o charakterze prawnym, majątkowym lub związane z bezpieczeństwem. Ze względu na zobowiązania prawne możemy być ponadto zobligowani do przekazywania Państwa danych organom państwa.

Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą mają Państwo prawo uzyskać informacje dotyczące tego czy Państwa dane osobowe są przechowywane przez Walter, a jeżeli tak to jakie są to dane. Mają Państwo prawo poprawienia nieprawidłowych danych osobowych a w niektórych przypadkach ich usunięcia. W niektórych sytuacjach mogą się Państwo zwrócić o ograniczenie przetwarzania (zablokowanie) danych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania lub zwrócić się o przekazanie swoich danych stronom trzecim.

W celu zapewnienia, że Państwa obawy zostały rozwiane tak szybko jak to możliwe, prosimy o kierowanie Państwa pytań na adres: datenschutz@walter-tools.com.

Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu ochrony danych, w którego jurysdykcji się Państwo znajdują. Mogą być to na przykład: 1) Krajowy rzecznik ochrony danych kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, który jest odpowiedzialny za spółkę Walter AG jako spółkę nadrzędną grupy Walter, 2) organ ochrony danych w kraju w którym swoją siedzibę ma spółka Walter, która zgromadziła Państwa dane 3) organ ochrony danych dla kraju, w którym Państwa zdaniem, nastąpiło naruszenie ich prawa do ochrony danych osobowych.

Dane pozyskane z innych źródeł

Okazjonalnie Walter może gromadzić dane nie bezpośrednio od Państwa, lecz z innych źródeł. Może tak być np. wówczas, gdy otrzymamy informacje na -Państwa temat od partnerów biznesowych lub dostawców. Gromadzimy również dane osobowe pochodzące ze źródeł dostępnych publicznie, np. sieci społecznościowych. Będą Państwo informowani o takich zewnętrznych źródłach w poszczególnych przypadkach, gdy będą one miały zastosowanie.