Vyhlásenie o ochrane údajov

Walter AG kladie dôraz na ochranu vašich údajov

Pretože ochrana vašich osobných údajov má pre Walter AG a jej dcérske spoločnosti po celom svete (obidve jednotlivo a spoločne ďalej označované ako „Walter“) rozhodujúci význam, vítame dodatočnú transparentnosť a bezpečnosť vo vzťahu k vašim osobným údajom, ktorú predpisuje základné nariadenie o ochrane údajov (DSGVO/GDPR).

Zodpovedný subjekt

Za subjekt zodpovedný za vaše údaje sa považuje tá spoločnosť skupiny Walter, od ktorej boli vaše údaje pôvodne získané a stanovené účely a prostriedky ich spracovania. Zoznam všetkých spoločností skupiny Walter a kontaktných údajov nájdete tu. Vrátane odkazu na e-mailovú adresu pre ochranu údajov.

Je pre nás dôležité, aby ste sa ohľadom spracovávania vašich osobných údajov z našej strany cítili bezpečne – či ako zákazník, dodávateľ/poskytovateľ služieb, komerčný alebo administratívny sprostredkovateľ, digitálne zaregistrovaná osoba, fyzicky zaregistrovaná osoba, návštevník.

Preto sme v ďalšom texte zostavili prehľad toho, ktoré kategórie osobných údajov a na aký účel spracovania získavame a čo sa s nimi u nás deje. Okrem toho vysvetlíme, aké práva máte podľa základného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO/GDPR) a vymenujeme vám zodpovedné subjekty, na ktoré sa môžete obrátiť s otázkami alebo požiadavkami týkajúcimi sa vašich údajov.

Definície

Pojmy uvedené v tabuľke dole majú nasledujúci význam:

 • Zákazník: Vy alebo váš zamestnávateľ, ktorý od nás získal výrobky alebo služby.
 • Dodávateľ/poskytovateľ služieb: Pracujete v prospech niektorého z mnohých dodávateľov, od ktorých odoberáme tovary a služby.
 • Komerčný alebo administratívny sprostredkovateľ: Pracujete v prospech niektorého z mnohých našich distribútorov alebo iného sprostredkovateľa, ako sú napríklad obchodníci, obchodní zástupcovia alebo colní agenti.
 • Digitálne zaregistrovaná osoba: Používate našu webovú stránku, napríklad s cieľom 1) dostať informácie o našich výrobkoch alebo službách, 2) prihlásiť sa na odber noviniek alebo na udalosti, ktoré podporuje Walter, 3) prihlásiť sa na predplatné alebo na fórum Walter alebo 4) reagovať na ankety alebo inú marketingovú komunikáciu.
 • Fyzicky zaregistrovaná osoba: Osobne sa u nás prihlásite na niektorej udalosti.
 • Návštevník: Navštívite niektoré z našich stredísk, zastúpení alebo udalostí.
V závislosti od toho, v akom pomere ste voči firme Walter a aké aktivity vykonávate, môžete patriť do viacerých kategórií. Ak ste napríklad získali niektorý z našich výrobkov, vyplnili niektorý z našich online formulárov a ak ste niekedy navštívili niektorú z našich filiálok, považujeme vás za zákazníka, digitálne zaregistrovanú osobu a offline návštevníka.

Aké osobné údaje získavame na aký účel spracovania?

Kategória údajov Účel spracovania
Kontaktné údaje (napríklad meno, adresa pracoviska, e-mailová adresa a telefónne číslo). Efektívna a účinná komunikácia: odpovedanie na vaše otázky; Zaslanie informácií o výrobkoch a službách Walter, o ktoré sa prípadne zaujímate; Získavanie kontaktov; Splnenie našej povinnosti priebežne vás informovať o témach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, komunikovať technické zmeny.
Údaje o podniku (napríklad v prospech ktorého podniku a v ktorom oddelení pracujete). Efektívny marketing: zisťovanie toho, o ktorých výrobkoch a službách by ste chceli dostať informácie.
Finančné údaje (napríklad informácie o kredite alebo platbách, bankové spojenie). Finančná kontrola: nahliadnutie do histórie týkajúcej sa kreditu a platieb; Umožnenie platieb; Splnenie povinností pri boji proti praniu špinavých peňazí; Spravovanie rabatov a vrátení či zvýhodnení.
Zmluvné údaje (napríklad objednávky, adresy dodania alebo adresy spätného zaslania), údaje z vyúčtovaní, faktúr a iné údaje, ktoré získavame v rámci našich zmlúv so zákazníkmi a dodávateľmi. Umožnenie spravovania zákaziek, dodávok a vybavenia záruky; Spravovanie dohôd o službách.
Údaje týkajúce sa školení a ďalšieho vzdelávania (napríklad účasť a ukončenie školiacich akcií, údaje o kompetencii, kvalifikácie). Spravovanie vzťahu k zákazníkom/dodávateľom/obchodným partnerom, ako aj komunikácia o nových možnostiach školenia, ktoré vás prípadne zaujímajú.
Individuálne sa vyskytujúce záležitosti (napríklad jazyk alebo životospráva či stravovacie návyky). Umožnenie efektívnej komunikácie v jazyku podľa vášho výberu a stravovania podľa vašej životosprávy či stravovacích návykov. Čo najpríjemnejšia podoba vášho kontaktu s nami.
Údaje o servise a záruke (napríklad história opráv a údržby, ako aj predchádzajúce záručné prípady). Splnenie našich zmluvných povinností, ktoré sa týkajú záručných výkonov, zlepšenie vývoja výrobkov a splnenie našich/vašich povinností pri údržbe.
Údaje o cestách (napríklad údaje o vízach a pasoch, cestovné náklady a trasy). Organizovanie príchodu na stanoviská a udalostí zo strany Walter, vrátane prípravy víz.
Kategória údajov Účel spracovania
Kontaktné údaje (napríklad meno, adresa pracoviska, e-mailová adresa a telefónne číslo). Efektívna a účinná komunikácia: odpovedanie na vaše otázky; Zaslanie informácií o výrobkoch a službách Walter, o ktoré sa prípadne zaujímate; Získavanie kontaktov; Splnenie našej povinnosti priebežne vás informovať o témach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, komunikovať technické zmeny.
Údaje o podniku (napríklad v prospech ktorého podniku a v ktorom oddelení pracujete). Efektívny marketing: zisťovanie toho, o ktorých výrobkoch a službách by ste chceli dostať informácie.
Finančné údaje (napríklad informácie o kredite alebo platbách, bankové spojenie). Finančná kontrola: nahliadnutie do histórie týkajúcej sa kreditu a platieb; Umožnenie platieb; Splnenie povinností pri boji proti praniu špinavých peňazí; Spravovanie rabatov a vrátení či zvýhodnení.
Zmluvné údaje (napríklad objednávky, adresy dodania alebo adresy spätného zaslania), údaje z vyúčtovaní, faktúr a iné údaje, ktoré získavame v rámci našich zmlúv so zákazníkmi a dodávateľmi. Umožnenie spravovania zákaziek, dodávok a vybavenia záruky; Spravovanie dohôd o službách.
Údaje týkajúce sa školení a ďalšieho vzdelávania (napríklad účasť a ukončenie školiacich akcií, údaje o kompetencii, kvalifikácie). Spravovanie vzťahu k zákazníkom/dodávateľom/obchodným partnerom, ako aj komunikácia o nových možnostiach školenia, ktoré vás prípadne zaujímajú.
Individuálne sa vyskytujúce záležitosti (napríklad jazyk alebo životospráva či stravovacie návyky). Umožnenie efektívnej komunikácie v jazyku podľa vášho výberu a stravovania podľa vašej životosprávy či stravovacích návykov. Čo najpríjemnejšia podoba vášho kontaktu s nami.
Údaje o servise a záruke (napríklad história opráv a údržby, ako aj predchádzajúce záručné prípady). Splnenie našich zmluvných povinností, ktoré sa týkajú záručných výkonov, zlepšenie vývoja výrobkov a splnenie našich/vašich povinností pri údržbe.
Údaje o cestách (napríklad údaje o vízach a pasoch, cestovné náklady a trasy). Organizovanie príchodu na stanoviská a udalostí zo strany Walter, vrátane prípravy víz.
Kategória údajov Účel spracovania
Kontaktné údaje (napríklad meno, adresa pracoviska, e-mailová adresa a telefónne číslo). Efektívna a účinná komunikácia: odpovedanie na vaše otázky; Zaslanie informácií o výrobkoch a službách Walter, o ktoré sa prípadne zaujímate; Získavanie kontaktov; Splnenie našej povinnosti priebežne vás informovať o témach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, komunikovať technické zmeny.
Údaje o podniku (napríklad v prospech ktorého podniku a v ktorom oddelení pracujete). Efektívny marketing: zisťovanie toho, o ktorých výrobkoch a službách by ste chceli dostať informácie.
Finančné údaje (napríklad informácie o kredite alebo platbách, bankové spojenie). Finančná kontrola: nahliadnutie do histórie týkajúcej sa kreditu a platieb; Umožnenie platieb; Splnenie povinností pri boji proti praniu špinavých peňazí; Spravovanie rabatov a vrátení či zvýhodnení.
Zmluvné údaje (napríklad objednávky, adresy dodania alebo adresy spätného zaslania), údaje z vyúčtovaní, faktúr a iné údaje, ktoré získavame v rámci našich zmlúv so zákazníkmi a dodávateľmi. Umožnenie spravovania zákaziek, dodávok a vybavenia záruky; Spravovanie dohôd o službách.
Údaje týkajúce sa školení a ďalšieho vzdelávania (napríklad účasť a ukončenie školiacich akcií, údaje o kompetencii, kvalifikácie). Spravovanie vzťahu k zákazníkom/dodávateľom/obchodným partnerom, ako aj komunikácia o nových možnostiach školenia, ktoré vás prípadne zaujímajú.
Individuálne sa vyskytujúce záležitosti (napríklad jazyk alebo životospráva či stravovacie návyky). Umožnenie efektívnej komunikácie v jazyku podľa vášho výberu a stravovania podľa vašej životosprávy či stravovacích návykov. Čo najpríjemnejšia podoba vášho kontaktu s nami.
Údaje o servise a záruke (napríklad história opráv a údržby, ako aj predchádzajúce záručné prípady). Splnenie našich zmluvných povinností, ktoré sa týkajú záručných výkonov, zlepšenie vývoja výrobkov a splnenie našich/vašich povinností pri údržbe.
Údaje o cestách (napríklad údaje o vízach a pasoch, cestovné náklady a trasy). Organizovanie príchodu na stanoviská a udalostí zo strany Walter, vrátane prípravy víz.
Kategória údajov Účel spracovania
Kontaktné údaje (napríklad meno, adresa pracoviska, e-mailová adresa a telefónne číslo). Efektívna a účinná komunikácia: odpovedanie na vaše otázky; Zaslanie informácií o výrobkoch a službách Walter, o ktoré sa prípadne zaujímate; Získavanie kontaktov; Splnenie našej povinnosti priebežne vás informovať o témach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, komunikovať technické zmeny.
Údaje o podniku (napríklad v prospech ktorého podniku a v ktorom oddelení pracujete). Efektívny marketing: zisťovanie toho, o ktorých výrobkoch a službách by ste chceli dostať informácie.
Individuálne sa vyskytujúce záležitosti (napríklad jazyk alebo životospráva či stravovacie návyky). Umožnenie efektívnej komunikácie v jazyku podľa vášho výberu a stravovania podľa vašej životosprávy či stravovacích návykov. Čo najpríjemnejšia podoba vášho kontaktu s nami.
Informácie o udalostiach, ktoré ste navštívili. Vyhodnotenie a ďalšia úprava vašej aktivity zaslaním ďalších informácií o výrobkoch alebo službách, o ktoré ste sa zaujímali alebo nadviazanie telefonického kontaktu niektorým z našich pracovníkov alebo predajcov.
Údaje o mieste online návštevy, keď ste nám uviedli svoje kontaktné údaje a údaje o materiáloch, ktoré ste si stiahli na našej webovej stránke. Vyhodnotenie a ďalšia úprava vašej aktivity prostredníctvom zaslania ďalších informácií o výrobkoch alebo službách, o ktoré ste sa zaujímali.
Informácie o novinkách alebo iných materiáloch Walter, ktoré ste si objednali či predplatili. Vyhodnotenie a ďalšia úprava vašej aktivity prostredníctvom zaslania ďalších informácií o výrobkoch alebo službách, o ktoré ste sa zaujímali.
Údaje o použití internetu (napríklad IP adresa, Cookies, identifikátory relácie, prehliadač, vyvolané webové stránky a odkazy, na ktoré ste klikli). Optimalizácia vášho využívania internetu. Personalizovanie zážitku sprostredkovaného prehliadačom tak, aby sa vám zobrazoval obsah, výrobky a služby, ktoré sú pre vás najzaujímavejšie. Optimalizovanie našej reakcie na vaše dopyty pri službách zákazníkom. Efektívne spracovanie vašich transakcií. Spravovanie akcií, ankiet alebo iných online aktivít.
Kategória údajov Účel spracovania
Kontaktné údaje (napríklad meno, adresa pracoviska, e-mailová adresa a telefónne číslo). Efektívna a účinná komunikácia: odpovedanie na vaše otázky; Zaslanie informácií o výrobkoch a službách Walter, o ktoré sa prípadne zaujímate; Získavanie kontaktov; Splnenie našej povinnosti priebežne vás informovať o témach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, komunikovať technické zmeny.
Údaje o podniku (napríklad v prospech ktorého podniku a v ktorom oddelení pracujete). Efektívny marketing: zisťovanie toho, o ktorých výrobkoch a službách by ste chceli dostať informácie.
Videá, fotografie, čas a miesto zaznamenania, úradné označenia vozidiel. Obmedzené sledovanie s využitím kamier. Pri niektorých voľných či prázdnych bránach k priemyselným zónam sú nainštalované kamery na nasledujúce účely:
 • Bezpečné otváranie a zatváranie brán, aby sa zabránilo poraneniam a poškodeniam vozidiell;
 • Kontrola, že pri otvorení brán nedôjde k vytvoreniu prístupu neoprávnených osôb do priemyselnej zóny;
 • Monitorovanie oblastí, v ktorých by mohli neoprávnené osoby nepozorovane získať prístup do priemyselnej zóny;
 • Zabránenie vzniku vecných škôd a s nimi súvisiacich trestných činov alebo ich odhaľovanie;
 • Prešetrovanie nehôd a iných udalostí..
Individuálne sa vyskytujúce záležitosti (napríklad jazyk alebo životospráva či stravovacie návyky). Umožnenie efektívnej komunikácie v jazyku podľa vášho výberu a stravovania podľa vašej životosprávy či stravovacích návykov. Čo najpríjemnejšia podoba vášho kontaktu s nami.
Informácie o udalostiach, ktoré ste navštívili. Vyhodnotenie a ďalšia úprava vašej aktivity zaslaním ďalších informácií o výrobkoch alebo službách, o ktoré ste sa zaujímali alebo nadviazanie telefonického kontaktu niektorým z našich pracovníkov alebo predajcov.
Kategória údajov Účel spracovania
Kontaktné údaje (napríklad meno, adresa pracoviska, e-mailová adresa a telefónne číslo). Efektívna a účinná komunikácia: odpovedanie na vaše otázky; Zaslanie informácií o výrobkoch a službách Walter, o ktoré sa prípadne zaujímate; Získavanie kontaktov; Splnenie našej povinnosti priebežne vás informovať o témach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, komunikovať technické zmeny.
Údaje o podniku (napríklad v prospech ktorého podniku a v ktorom oddelení pracujete). Efektívny marketing: zisťovanie toho, o ktorých výrobkoch a službách by ste chceli dostať informácie.
Videá, fotografie, čas a miesto zaznamenania, úradné označenia vozidiel. Obmedzené sledovanie s využitím kamier. Pri niektorých voľných či prázdnych bránach k priemyselným zónam sú nainštalované kamery na nasledujúce účely:
 • Bezpečné otváranie a zatváranie brán, aby sa zabránilo poraneniam a poškodeniam vozidiell;
 • Kontrola, že pri otvorení brán nedôjde k vytvoreniu prístupu neoprávnených osôb do priemyselnej zóny;
 • Monitorovanie oblastí, v ktorých by mohli neoprávnené osoby nepozorovane získať prístup do priemyselnej zóny;
 • Zabránenie vzniku vecných škôd a s nimi súvisiacich trestných činov alebo ich odhaľovanie;
 • Prešetrovanie nehôd a iných udalostí..
Individuálne sa vyskytujúce záležitosti (napríklad jazyk alebo životospráva či stravovacie návyky). Umožnenie efektívnej komunikácie v jazyku podľa vášho výberu a stravovania podľa vašej životosprávy či stravovacích návykov. Čo najpríjemnejšia podoba vášho kontaktu s nami.
Údaje o cestách (napríklad údaje o vízach a pasoch, cestovné náklady a trasy). Organizovanie príchodu na stanoviská a udalostí zo strany Walter, vrátane prípravy víz.
Informácie o udalostiach, ktoré ste navštívili. Vyhodnotenie a ďalšia úprava vašej aktivity zaslaním ďalších informácií o výrobkoch alebo službách, o ktoré ste sa zaujímali alebo nadviazanie telefonického kontaktu niektorým z našich pracovníkov alebo predajcov.
Miesto, dátum a čas návštev. Organizovanie príjazdu a prevozu; uvítacie správy
Úradné označenia vozidiel. Vystavenie a spravovanie parkovacích preukazov.

Právny základ na spracovanie osobných údajov vyplýva z článku 6, ods. 1, písm. a), ak ste nám na spracovanie udelili súhlas. Kedykoľvek máte právo raz udelený súhlas odvolať, s účinnosťou do budúcnosti. Váš súhlas využívame najmä na reklamu pre vlastné výrobky, ak neexistuje žiadny zmluvný vzťah, prípadne na reklamu pre tretích poskytovateľov. Ďalej si váš súhlas vyžaduje používanie rôznych internetových nástrojov.

Ak je spracovávanie potrebné na splnenie zmluvy, pri ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na realizovanie predzmluvných úkonov či opatrení, ktoré prebiehajú na požiadanie, tvorí právny základ článok 6, ods. 1, písm. b). Tento právny základ legitimizuje najmä priebeh objednávacích a dodacích procesov, prípadne sa naň odvolávame pri spracovávaní reklamácie.

Ak je spracovávanie potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorej Walter podlieha, realizuje sa spracovanie na základe článku 6, ods. 1, písm. c). To sa v podstate týka dodržiavania obchodných a daňovo-právnych nariadení, ako aj ďalších zákonných nadriadení týkajúcich sa kontroly či preverovania podnikov.

Článok 6, ods. 1, písm. d) predstavuje právny základ vtedy, keď je potrebné spracovávanie z dôvodu ochrany vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby. Tento právny základ sa uplatňuje len vo výnimočných prípadoch, napríklad vtedy, keď sa nejaká osoba v areáli podniku dostane do stavu núdze z medicínskeho hľadiska, napríklad ak upadne do bezvedomia.

Ak je spracovávanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov Walter alebo tretej osoby, tak právny základ tvorí článok 6, ods. 1, písm. f), pokiaľ neprevažujú vaše záujmy alebo základné práva a základné slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov. Týka sa to napríklad komunikácie, ktorú s vami vedieme, reklamy pre vlastné výrobky alebo služby v existujúcom obchodnom vzťahu alebo monitorovania pomocou videa na zabezpečenie areálu podniku. Na základe oprávneného záujmu môžeme vytvárať aj profily používateľov alebo zákazníkov, nevyužívame ich však na automatizované hľadanie riešení či prijímanie rozhodnutí.

Osobné údaje ukladáme len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov spracovávania uvedených v tomto vyhlásení o ochrane údajov, pokiaľ nie je predpísané alebo nutné dlhšie uloženie na základe oprávnených dôvodov, účinnosti zákona alebo na odvrátenie právneho nároku.

Kategórie príjemcov mimo Walter

Walter neodovzdáva žiadne vaše osobné údaje ďalej, tretej osobe; okrem prípadu, že je to (ako je opísané ďalej) opodstatnené oprávneným záujmom Walter, ponúknuť vám výrobky a služby Walter v obvyklej vysokej kvalite alebo ak ide o poskytovateľa služieb, ktorý na základe zmluvy spracováva údaje na zákazku Walter. Mimo EÚ a EHP je odovzdanie vašich údajov prípustné len vtedy, keď je v krajine príjemcu zaručená primeraná ochrana údajov, čo je zabezpečené napríklad rozhodnutím komisie EÚ o primeranosti alebo štandardnými zmluvnými klauzulami Európskej komisie alebo inak, podľa práva na ochranu údajov platného v príslušnej krajine. Spoločnosť Walter odovzdáva osobné údaje na miesta mimo európskeho hospodárskeho priestoru napríklad kvôli organizovaniu ciest do týchto krajín. Ak sa na takej ceste zúčastníte, budú vám poskytnuté ďalšie informácie. Zoznam kategórií príjemcov údajov nájdete ďalej.

 • Walter má oprávnenie na odovzdanie údajov o návštevníkoch, zákazníkoch, zaregistrovaných osobách alebo dodávateľoch iným spoločnostiam Walter, pokiaľ je to potrebné na reagovanie na dopyt z vašej strany.
 • Sme oprávnení na odovzdanie údajov o návštevníkoch, zákazníkoch a digitálne alebo fyzicky zaregistrovaných osobách v rámci skupiny Walter a obchodným partnerom Walter (napríklad zmluvným predajcom), aby vám tí ponúkli relevantné výrobky a služby Walter a aby sme spoločne mohli zorganizovať predvedenia výrobkov a iné udalosti.
 • V prípade potreby musíme údaje o návštevníkoch, zákazníkoch a digitálne alebo fyzicky zaregistrovaných osobách odovzdať príslušnému úradu alebo tretím osobám, aby sa uplatnili naše pravidlá o ochrane údajov alebo aby bolo možné zastupovať právne, vlastnícke alebo bezpečnostne relevantné žiadosti Walter. Na základe právnych povinností môžeme okrem toho mať povinnosť odovzdať vaše údaje štátnym orgánom.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo na získanie informácie o tom, či a príp. aké osobné údaje sú o vás uložené zo strany Walter AG. Máte právo na opravu nesprávnych alebo na vymazanie protiprávne uložených osobných údajov. Za určitých okolností môžete požadovať obmedzenie spracovania (zablokovanie) údajov alebo podať námietku voči spracovávaniu alebo požadovať prenesenie údajov.

Aby bolo zaručené čo najrýchlejšie možné spracovanie vašej žiadosti, prosím smerujte svoju požiadavku na adresu: datenschutz@walter-tools.com

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre ochranu údajov, ktorý vám prináleží. Môže to byť napríklad: 1) krajinský splnomocnenec pre ochranu údajov spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, ktorý je príslušný pre Walter AG ako materskú spoločnosť skupiny Walter, 2) úrad na ochranu údajov krajiny, v ktorej má sídlo tá spoločnosť Walter, od ktorej boli získané vaše údaje alebo 3) úrad na ochranu údajov krajiny, v ktorej bolo podľa vášho názoru porušené vaše právo na ochranu vašich osobných údajov.

Údaje získané z iných zdrojov

Spoločnosť Walter príležitostne získava údaje nielen priamo od vás, ale z iných zdrojov. Môže sa to stať napríklad v prípade, keď informácie o vás dostaneme od obchodných partnerov alebo dodávateľov. Osobné údaje získavame aj z verejných zdrojov, ako sú napríklad sociálne siete. Ak by k tomu došlo, budeme vás vždy v konkrétnom prípade o takýchto externých zdrojoch informovať.