Integritetspolicy

Walter AG värdesätter din integritet

Eftersom skyddet av dina personuppgifter är av avgörande betydelse för Walter AG och dess dotterbolag över hela världen (både enskilt och gemensamt hädanefter betecknat som ”Walter”), välkomnar vi den extra transparens och säkerhet för dina personuppgifter som dataskyddsförordningen (GDPR) föreskriver.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för dina uppgifter är det bolag i Walter-gruppen som ursprungligen samlade in dina uppgifter och fastställde syftet och sättet för behandling. En lista över alla organisationer inom Walter-koncernen samt deras kontaktuppgifter finner du här. Inklusive länk till e-postadress för dataskydd.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg beträffande vår hantering av dina personuppgifter – oavsett om du är kund, leverantör/tjänsteleverantör, kommersiell eller administrativ mellanhand, digitalt registrerad person, fysiskt registrerad person eller besökare.

Därför har vi nedan sammanställt de kategorier av personuppgifter vi samlar in, för vilket ändamål vi behandlar dem och vad som sker med dem hos oss. Dessutom förklarar vi vilka rättigheter du har enligt GDPR och anger de ansvariga som du kan vända dig till med frågor eller begäranden.

Definitioner

Begreppen i tabellen nedan har följande betydelse:

 • Kund: Du eller din arbetsgivare har köpt produkter eller tjänster från oss.
 • Leverantör/tjänsteleverantör: Du är anställd hos en av de många underleverantörer som vi erhåller varor och tjänster från.
 • Kommersiell eller administrativ mellanhand: Du är anställd hos en av våra många distributörer eller andra mellanhänder, som t.ex. återförsäljare, handelsagenter eller tullombud.
 • Digitalt registrerad person: Du använder vår webbplats för att t.ex. 1) få information om våra produkter eller tjänster, 2) anmäla dig till nyhetsbrev eller till evenemang som stöds av Walter, 3) anmäla dig till en prenumeration eller ett av Walters forum eller 4) svara på enkäter eller annan marknadskommunikation.
 • Fysiskt registrerad person: Du anmäler dig hos oss personligen på ett evenemang.
 • Besökare: Du besöker ett av våra huvudkontor, säljkontor eller evenemang.
Beroende på vilket förhållande du har till Walter och vilka aktiviteter du genomför kan du tillhöra flera kategorier. Om du t.ex. har köpt en av våra produkter, fyllt i ett våra online-formulär och någon gång besökt en av våra filialer räknas du som kund, digitalt registrerad person och offline-besökare hos oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in för vilket ändamål?

Kategori av uppgifter Ändamål med behandlingen
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress till arbetsplatsen, e-postadress och telefonnummer). Effektiv och rationell kommunikation: svar på dina frågor utskick av information om produkter och tjänster från Walter, som ev. är av intresse för dig generering av leads fullgörande av vår skyldighet att hålla dig underrättad om säkerhetsrelevanta frågor och informera om tekniska ändringar.
Uppgifter om företaget (t.ex. hos vilket företag och på vilken avdelning du jobbar). Effektiv marknadsföring: lär känna produkter och tjänster som du vill få information om.
Finansiella uppgifter (t.ex. kredit- eller betalningsinformation, bankuppgifter). Finanskontroll: insyn i kredit- och betalningshistorik möjliggöra betalningar fullgörande av skyldigheten att motarbeta penningtvätt hantering av rabatter och återbetalningar.
Avtalsuppgifter (t.ex. beställningar, leverans- eller returadresser), fakturauppgifter och annan information som vi samlar in inom ramarna för våra kund- och leverantörsavtal. Möjliggöra administration av beställningar, leveranser och garantihantering; administrera serviceavtal.
Uppgifter om utbildning och vidareutbildning (t.ex. deltagande i och examen från utbildningsåtgärder, kompetensuppgifter, kvalifikationer). Administrering av relation till kunder/leverantörer/handelspartners samt information om nya utbildningsmöjligheter som ev. är av intresse för dig.
Individuella preferenser (t.ex. språk eller matpreferenser). Möjliggöra effektiv kommunikation på språket du har valt och mat enligt dina preferenser. Din kontakt med oss utformas för att vara så smidig som möjligt.
Service- och garantiuppgifter (t.ex. reparations- och underhållshistorik samt tidigare garantiärenden). Uppfyllande av våra avtalsenliga garantiskyldigheter, förbättring av produktutveckling och uppfyllande av våra/dina garantiskyldigheter.
Reseuppgifter (t.ex. information om visum och pass, resekostnader och sträckor) Organisera resor till Walters lokaler och evenemang, inklusive anskaffande av visum.
Kategori av uppgifter Ändamål med behandlingen
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress till arbetsplatsen, e-postadress och telefonnummer). Effektiv och rationell kommunikation: svar på dina frågor utskick av information om produkter och tjänster från Walter, som ev. är av intresse för dig generering av leads fullgörande av vår skyldighet att hålla dig underrättad om säkerhetsrelevanta frågor och informera om tekniska ändringar.
Uppgifter om företaget (t.ex. hos vilket företag och på vilken avdelning du jobbar). Effektiv marknadsföring: lär känna produkter och tjänster som du vill få information om.
Finansiella uppgifter (t.ex. kredit- eller betalningsinformation, bankuppgifter). Finanskontroll: insyn i kredit- och betalningshistorik möjliggöra betalningar fullgörande av skyldigheten att motarbeta penningtvätt hantering av rabatter och återbetalningar.
Avtalsuppgifter (t.ex. beställningar, leverans- eller returadresser), fakturauppgifter och annan information som vi samlar in inom ramarna för våra kund- och leverantörsavtal. Möjliggöra administration av beställningar, leveranser och garantihantering; administrera serviceavtal.
Uppgifter om utbildning och vidareutbildning (t.ex. deltagande i och examen från utbildningsåtgärder, kompetensuppgifter, kvalifikationer). Administrering av relation till kunder/leverantörer/handelspartners samt information om nya utbildningsmöjligheter som ev. är av intresse för dig.
Individuella preferenser (t.ex. språk eller matpreferenser). Möjliggöra effektiv kommunikation på språket du har valt och mat enligt dina preferenser. Din kontakt med oss utformas för att vara så smidig som möjligt.
Service- och garantiuppgifter (t.ex. reparations- och underhållshistorik samt tidigare garantiärenden). Uppfyllande av våra avtalsenliga garantiskyldigheter, förbättring av produktutveckling och uppfyllande av våra/dina garantiskyldigheter.
Reseuppgifter (t.ex. information om visum och pass, resekostnader och sträckor) Organisera resor till Walters lokaler och evenemang, inklusive anskaffande av visum.
Kategori av uppgifter Ändamål med behandlingen
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress till arbetsplatsen, e-postadress och telefonnummer). Effektiv och rationell kommunikation: svar på dina frågor utskick av information om produkter och tjänster från Walter, som ev. är av intresse för dig generering av leads fullgörande av vår skyldighet att hålla dig underrättad om säkerhetsrelevanta frågor och informera om tekniska ändringar.
Uppgifter om företaget (t.ex. hos vilket företag och på vilken avdelning du jobbar). Effektiv marknadsföring: lär känna produkter och tjänster som du vill få information om.
Finansiella uppgifter (t.ex. kredit- eller betalningsinformation, bankuppgifter). Finanskontroll: insyn i kredit- och betalningshistorik möjliggöra betalningar fullgörande av skyldigheten att motarbeta penningtvätt hantering av rabatter och återbetalningar.
Avtalsuppgifter (t.ex. beställningar, leverans- eller returadresser), fakturauppgifter och annan information som vi samlar in inom ramarna för våra kund- och leverantörsavtal. Möjliggöra administration av beställningar, leveranser och garantihantering; administrera serviceavtal.
Uppgifter om utbildning och vidareutbildning (t.ex. deltagande i och examen från utbildningsåtgärder, kompetensuppgifter, kvalifikationer). Administrering av relation till kunder/leverantörer/handelspartners samt information om nya utbildningsmöjligheter som ev. är av intresse för dig.
Individuella preferenser (t.ex. språk eller matpreferenser). Möjliggöra effektiv kommunikation på språket du har valt och mat enligt dina preferenser. Din kontakt med oss utformas för att vara så smidig som möjligt.
Service- och garantiuppgifter (t.ex. reparations- och underhållshistorik samt tidigare garantiärenden). Uppfyllande av våra avtalsenliga garantiskyldigheter, förbättring av produktutveckling och uppfyllande av våra/dina garantiskyldigheter.
Reseuppgifter (t.ex. information om visum och pass, resekostnader och sträckor) Organisera resor till Walters lokaler och evenemang, inklusive anskaffande av visum.
Kategori av uppgifter Ändamål med behandlingen
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress till arbetsplatsen, e-postadress och telefonnummer). Effektiv och rationell kommunikation: svar på dina frågor utskick av information om produkter och tjänster från Walter, som ev. är av intresse för dig generering av leads fullgörande av vår skyldighet att hålla dig underrättad om säkerhetsrelevanta frågor och informera om tekniska ändringar.
Uppgifter om företaget (t.ex. hos vilket företag och på vilken avdelning du jobbar). Effektiv marknadsföring: lär känna produkter och tjänster som du vill få information om.
Individuella preferenser (t.ex. språk eller matpreferenser). Möjliggöra effektiv kommunikation på språket du har valt och mat enligt dina preferenser. Din kontakt med oss utformas för att vara så smidig som möjligt.
Information om evenemang du har besökt. Uppföljning av din aktivitet genom utskick av mer information om produkter eller tjänster som du var intresserad av eller telefonkontakt med en av våra medarbetare eller återförsäljare.
Information om plats för onlinebesöket, då du delade med dig av dina kontaktuppgifter, och om det material som du har laddat ner på vår webbplats. Uppföljning av din aktivitet genom utskick av mer information om produkter eller tjänster som du var intresserad av.
Information om nyhetsbrev eller annat material från Walter som du prenUppföljning av din aktivitet genom utskick av mer information om produkter eller tjänster som du var intresserad av.
Information om internetanvändning (t.ex. IP-adress, cookies, session-ID, webbläsare, besökta webbplatser och klickade länkar). Optimering av din internetanvändning. Personanpassning av din webbläsarupplevelse, så att du ser innehåll, produkter och tjänster som är mest intressant för dig. Optimering av vår hantering av dina förfrågningar till kundservice. Effektiv bearbetning av dina transaktioner. Hantering av kampanjer, enkäter eller andra online-aktiviteter.
Kategori av uppgifter Ändamål med behandlingen
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress till arbetsplatsen, e-postadress och telefonnummer). Effektiv och rationell kommunikation: svar på dina frågor utskick av information om produkter och tjänster från Walter, som ev. är av intresse för dig generering av leads fullgörande av vår skyldighet att hålla dig underrättad om säkerhetsrelevanta frågor och informera om tekniska ändringar.
Uppgifter om företaget (t.ex. hos vilket företag och på vilken avdelning du jobbar). Effektiv marknadsföring: lär känna produkter och tjänster som du vill få information om.
Videor, foton, tid och plats för upptagning, officiell registreringsskylt på fordon. Begränsad kameraövervakning. Vid några obemannade grindar till industriområden finns kameror installerade i följande syften:
 • Öppna och stänga grindar säkert för att förhindra personskador och skador på fordon;
 • Kontrollera att inga obehöriga personer får tillträde till industriområdet vid öppning av grinden;
 • Övervaka områden i vilka obehöriga personer obemärkt kan få tillgång till industriområdet
 • Förhindra eller upptäcka sakskador och relaterade brottsliga handlingar;
 • Undersöka olyckor och andra händelser.
Individuella preferenser (t.ex. språk eller matpreferenser). Möjliggöra effektiv kommunikation på språket du har valt och mat enligt dina preferenser. Din kontakt med oss utformas för att vara så smidig som möjligt.
Information om evenemang du har besökt. Uppföljning av din aktivitet genom utskick av mer information om produkter eller tjänster som du var intresserad av eller telefonkontakt med en av våra medarbetare eller återförsäljare.
Kategori av uppgifter Ändamål med behandlingen
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress till arbetsplatsen, e-postadress och telefonnummer). Effektiv och rationell kommunikation: svar på dina frågor utskick av information om produkter och tjänster från Walter, som ev. är av intresse för dig generering av leads fullgörande av vår skyldighet att hålla dig underrättad om säkerhetsrelevanta frågor och informera om tekniska ändringar.
Uppgifter om företaget (t.ex. hos vilket företag och på vilken avdelning du jobbar). Effektiv marknadsföring: lär känna produkter och tjänster som du vill få information om.
Videor, foton, tid och plats för upptagning, officiell registreringsskylt på fordon. Begränsad kameraövervakning. Vid några obemannade grindar till industriområden finns kameror installerade i följande syften:
 • Öppna och stänga grindar säkert för att förhindra personskador och skador på fordon;
 • Kontrollera att inga obehöriga personer får tillträde till industriområdet vid öppning av grinden;
 • Övervaka områden i vilka obehöriga personer obemärkt kan få tillgång till industriområdet
 • Förhindra eller upptäcka sakskador och relaterade brottsliga handlingar;
 • Undersöka olyckor och andra händelser.
Individuella preferenser (t.ex. språk eller matpreferenser). Möjliggöra effektiv kommunikation på språket du har valt och mat enligt dina preferenser. Din kontakt med oss utformas för att vara så smidig som möjligt.
Reseuppgifter (t.ex. information om visum och pass, resekostnader och sträckor) Organisera resor till Walters lokaler och evenemang, inklusive anskaffande av visum.
Information om evenemang du har besökt. Uppföljning av din aktivitet genom utskick av mer information om produkter eller tjänster som du var intresserad av eller telefonkontakt med en av våra medarbetare eller återförsäljare.
Plats, datum och tid för besök. Organisera resa och transfer Välkomstmeddelanden.
Officiella registreringsskyltar på fordon. Utfärda och hantera parkeringstillstånd.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter ges av artikel 6 punkt 1 a, om du har gett oss ditt samtycke till behandling. Du har alltid rätt att återkalla ett redan givet samtycke med verkan i framtiden. Vi använder ditt samtycke huvudsakligen till att skicka ut reklam för våra egna produkter, om det inte föreligger något avtalsförhållande, samt för att skicka ut reklam från tredje part. Dessutom krävs ditt samtycke för användandet av olika internetverktyg.

Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran innan ett sådant avtal ingås utgör artikel 6 punkt 1 b rättslig grund. Denna rättsliga grund legitimerar huvudsakligen upphävandet av beställnings- och leveransprocesser och vi hänvisar till denna vid reklamationshantering.

Om behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Walter är ålagd, görs behandlingen baserat på artikel 6 punkt 1 c. Denna gäller i första hand överensstämmelse med handels- och skatterättsliga krav samt andra lagkrav för företagsrevision.

Artikel 6 punkt 1 d utgör den rättsliga grunden när behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person. Denna rättsliga grund gäller endast i undantagsfall, t.ex. om en person inom anläggningen drabbas av ett medicinskt nödfall och t.ex. blir medvetslös.

Om behandling krävs för att tillvarata Walters eller en tredje parts berättigade intressen så utgör artikel 6 punkt 1 f den rättsliga grunden, såvida inte deras intressen eller de grundläggande rättigheter och friheter som krävs för skydd av personuppgifter, väger tyngre. Detta gäller t.ex. för kommunikation med dig, reklam för våra egna produkter eller tjänster i ett befintligt affärsförhållande, eller videoövervakning för att säkra anläggningen. Vi kan, på grundval av ett berättigat intresse, skapa användar- och kundprofiler, men använder inte dessa för ett automatiserat beslutsfattande.

Vi sparar personuppgifter endast så länge som krävs för de ändamål med behandlingen som presenteras i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagring föreskrivs eller är nödvändig av rättsliga skäl, i enlighet med lagar eller för att motivera eller försvara anspråk i rätten.

Kategorier av mottagare utanför Walter

Walter överför inga av dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte är rättfärdigat av Walters berättigade intresse som beskrivs nedan, för att erbjuda dig de produkter och tjänster från Walter i den vanliga höga kvaliteten. Det kan också röra sig om en tjänsteleverantör som på grundval av ett avtal bearbetar uppgifter på uppdrag av Walter. Utanför EU och EES är överföring av dina uppgifter endast tillåten om en adekvat skyddsnivå garanteras i mottagarlandet, vilket garanteras av ett beslut av EU-kommissionen, av standardavtalsklausulerna från europeiska kommissionen eller på annat håll enligt den i respektive land gällande dataskyddslagen. Walter överför personuppgifter till platser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för att t.ex. anordna resor till dessa länder. Om du har tänkt delta i en sådan resa kommer du att få ytterligare information. Nedan finner du en lista över kategorier av uppgiftsmottagare.

 • Walter är berättigat till överföring av uppgifter om besökare, kunder, registrerade personer eller leverantörer till andra Walter-bolag, såvida det behövs för att hantera en förfrågan från dig.
 • Vi är berättigade till att överföra uppgifter om besökare, kunder och digitalt eller fysiskt registrerade personer inom Walter-gruppen samt till Walters handelspartners (t.ex. återförsäljare), så att de erbjuder relevanta Walter-produkter och tjänster till dig och så att vi gemensamt kan organisera produktuppvisningar och andra evenemang.
 • Eventuellt måste vi överföra uppgifter om besökare, kunder och digitalt eller fysiskt registrerade personer till respektive ansvariga myndigheter eller annan tredje part, för att genomdriva våra dataskyddsbestämmelser eller företräda rätts-, egendoms- eller säkerhetsrelevanta ärenden från Walter. På grund av rättsliga skyldigheter kan vi dessutom vara förpliktade till överföring av dina uppgifter till statliga instanser.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du rätt att få upplysningar huruvida och i så fall vilka personuppgifter som Walter AG har sparat om dig. Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter eller radering av olagligt sparade personuppgifter. Du kan under vissa omständigheter begära en begränsning av behandling (spärrning) av personuppgifter eller invända mot behandling eller överföring av uppgifter.

För att garantera snabbast möjliga bearbetning av ditt ärende, skicka din förfrågan till: datenschutz@walter-tools.com.

Du har rätt att lämna in klagomål till respektive dataskyddsmyndighet. Det kan t.ex. vara: 1) Ombudet för dataskydd (Landesdatenschutzbeauftragte) i det tyska förbundslandet Baden-Württemberg som är ansvarigt för Walter AG som moderbolag till Walter-koncernen, 2) dataskyddsmyndigheten i det land där Walter-bolaget som samlat in dina uppgifter har sitt säte eller 3) dataskyddsmyndigheten i det land där, enligt din mening, ett brott mot skyddet av dina personuppgifter har begåtts.

Uppgifter från andra källor

Ibland samlar Walter inte in uppgifter direkt från dig utan från andra källor. Så kan t.ex. vara fallet när vi får information om dig från handelspartners eller leverantörer. Vi samlar även in personuppgifter från offentliga källor, som t.ex. sociala nätverk. Du informeras alltid om sådana externa källor vid varje tillfälle då sådan insamling är aktuell.