Diversiteit en inclusie

Samen succesvol

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn fundamentele onderdelen van onze bedrijfscultuur en -strategie. Voor ons is diversiteit meer dan alleen gelijke carrièrekansen voor vrouwen en mannen.

Wij verstaan onder diversiteit medewerkers uit alle leeftijdsgroepen in dienst te hebben, vrouwen en mannen op alle niveaus gelijke carrièrekansen te bieden en medewerkers uit de meest uiteenlopende landen ter wereld in ons bedrijf te integreren. Bij diversiteit gaat het volgens ons om persoonlijke en culturele verschillen en om verschillen in levens- en werkervaring van vrouwen en mannen. Inclusie betekent voor ons dat alle medewerkers de kans hebben hun potentieel in het bedrijf volledig te ontplooien en het in hun dagelijkse werkzaamheden te benutten.

Wij streven ernaar door middel van verschillende ideeën, meningen en opvattingen het optimale resultaat te realiseren. Daarom hebben we doelgerichte maatregelen vastgelegd die ons moeten helpen dit doel te bereiken. Een voorbeeld is het creëren van een betere balans tussen werk en privé via bedrijfsplaatsen in kinderdagverblijven, flexibele werktijdregelingen, mogelijkheden om thuis te werken, deeltijdwerk, duobanen en nog veel meer.

Alleen al op de Duitse vestigingen werken intussen medewerkers uit 25 verschillende landen. Niet alleen hieruit blijkt dat wij elke medewerker gelijk behandelen. Ook onze leeftijdsopbouw laat zien dat bij ons medewerkers uit alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd en welkom zijn. Wij bieden elke medewerker de mogelijkheid zijn of haar opvattingen, competenties en vaardigheden te tonen.

Word ook lid van het team van Walter en leer de wereld van Walter van dichtbij kennen!