Samenwerking met scholen en universiteiten

Jong talent ondersteunen

Wij hechten veel waarde aan de ondersteuning van jong talent in onze regio. Daarom onderhouden we nauwe contacten met de scholen en universiteiten in de omgeving.
Dit gebeurt via excursies, lezingen, beurzen en andere activiteiten die studenten en scholieren de mogelijkheid geven Walter beter te leren kennen. Hieronder volgen twee voorbeelden van samenwerkingsverbanden met het onderwijs.

De Schüler-Ingenieur-Akademie

In 2006 hebben Walter AG Tübingen en het Evangelische Firstwald Gymnasium in Mössingen de Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) opgericht. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel bovenbouwleerlingen uit de havo en het vwo die belangstelling en aanleg voor natuurwetenschappen hebben, te ondersteunen en ze met het beroep van ingenieur vertrouwd te maken. Daarnaast krijgen ze te maken met kerncompetenties als teambuilding, projectmanagement, professioneel documenteren en presentatietechnieken. Ze krijgen de opdracht een robot te maken die zo geprogrammeerd is dat hij verschillende voorwerpen op kan pakken, en hiermee een parcours af kan leggen. De mechanische onderdelen worden vervaardigd met ondersteuning van monteurs industriële automatisering bij Walter AG. ​


Bedrijfsleven maakt school

Walter AG heeft ook een samenwerkingsverband met de Gustav-Mesmer-Realschule in Münsingen. Dit samenwerkingsverband is tot stand gekomen in het kader van het project ‘Wirtschaft macht Schule’. Bij dit project moeten leerlingen met een passie voor techniek uit verschillende materialen een voertuig maken. Ook hier worden de leerlingen vanzelfsprekend begeleid en ondersteund, en wel door mechatronici in opleiding bij Walter AG.