Economie en risico's

Zakelijke successen op lange termijn veilig stellen

Risicobeheer

​Onze wereldwijde activiteiten zijn aan veel risico's blootgesteld. Walter probeert deze op tijd te identificeren en verantwoordelijk op te treden. Wij definiëren de risico's, leggen ze in een regelmatige risico-inventarisatie vast en kwantificeren ze naar hun potentiële effecten. Vervolgens worden maatregelen vastgelegd om risico's te vermijden of te minimaliseren.
Belangrijke instrumenten van de risicoanalyse zijn een regelmatige prognose van de te verwachten bedrijfsontwikkelingen en de lopende markt- en concurrentieanalyse.