Ecologie, milieu en energie

Met het oog op verantwoordelijkheid voor de komende generaties

Ecologie, milieu en energie

Het behoud van ons milieu is een belangrijke ondernemingsdoelstelling. Voorwaarde hiervoor is het milieu te beschermen en de energie in alle bedrijfsprocessen efficiënt toe te passen. Rendement, efficiënt energieverbruik en milieubescherming sluiten elkaar niet uit. Welke effecten hebben onze arbeidsprocessen en producten op ons milieu? Wij letten op kosteneffectiviteit en passen praktische methoden toe om het verbruik van energie, water en hulpbronnen te reduceren.
Om dit te realiseren heeft Walter een milieumanagementsysteem conform EN ISO 14001 en EN ISO 50001 ontwikkeld.