Bescherming van veiligheid en gezondheid

Het vermogen en de wil om te presteren waarborgen

Bescherming van veiligheid en gezondheid

Bescherming van veiligheid en gezondheid zijn belangrijke ondernemingsdoelstellingen. Deze aspecten krijgen dezelfde aandacht als de kwaliteit van onze producten en de efficiency van onze bedrijfsprocessen. Om ongevallen te vermijden of de gevolgen hiervan zo gering mogelijk te houden, controleren wij permanent onze processen en nemen hiervoor preventieve maatregelen.
Ons bedrijfsmatig gezondheidsmanagement beschermt de medewerkers tegen effecten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Wij informeren en scholen hen gericht in veiligheidsrelevante onderwerpen en motiveren hen om op bewuste wijze met de gezondheid om te gaan.