Duurzaam handelen – op alle werkterreinen

Geïntegreerd managementsysteem

​Duurzaamheid vormt een centraal onderdeel van onze ondernemingsstrategie. Bij Walter houdt dit net zo de duurzame omgang met hulpbronnen en productiemiddelen in alsook de omgang met mensen - met klanten, partners en medewerkers.

Dit weerspiegelt zich in de thematische terreinen die bij Walter om duurzaamheid draaien: dit varieert van de bescherming van veiligheid en gezondheid, de kwaliteitsborging, ecologie-, milieu-, energie- en risicobeheer tot en met de sociale betrokkenheid van Walter, die bijvoorbeeld in onze social responsibility-activiteiten in de hoofdvestiging van de firma in Tübingen tot uitdrukking komt. Met welke maatregelen Walter op dit gebied richting geeft aan duurzaamheid? Op de onderwerppagina's kunt u daar meer over lezen. ​