Duurzaam handelen – op alle werkterreinen

Geïntegreerd managementsysteem

Ons geïntegreerd managementsysteem (IMS) bevat methoden en instrumenten om aan de naleving van eisen te kunnen voldoen (bijv. kwaliteit, bescherming van milieu en gezondheid, energie en risico's). Het zorgt ervoor dat processen gestructureerd verlopen. Het doel is een strategie zonder fouten: grondstoffen, hulp- en bedrijfsmiddelen moeten zo economisch mogelijk worden gebruikt.
Recycling en een milieuvriendelijke afdanking genieten prioriteit. Ons energie-managementsysteem ondersteunt ons om energie efficiënter te gebruiken en ons energieverbruik op lange termijn te verminderen. Voor dat doel verzamelen wij verbruiksgegevens en verhogen de efficiëntie door het energieverbruik te verminderen.
Het managementsysteem helpt ons om verantwoordelijk te handelen, medewerkers te beschermen tegen negatieve gezondheidseffecten tijdens het werk en om globale risico's op tijd te identificeren.