Gereedschapmakerij en matrijzenbouw

Verspaning in de gereedschapmakerij en matrijzenbouw

Reproduceerbare nauwkeurigheid en kwaliteit

De gereedschapmakerij en matrijzenbouw worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: steeds kleinere gereedschappen, strengere eisen aan de nauwkeurigheid, complexere vormen, toenemende kostendruk, grotere efficiency en hogere productiviteit.

Daarbovenop komen nog bijzonder harde stalen of gietijzersoorten die op werktuigmachines bewerkt moeten worden. Het doel zijn uiterst nauwkeurige vormen, want daarmee worden later in bijvoorbeeld de auto-industrie complexe onderdelen vervaardigd. Het is dus niet verwonderlijk dat de gereedschapmakerij en matrijzenbouw tot de aanjagers van nieuwe verspaningstechnologieën behoren. Een ontwikkeling die gevolgen heeft voor de fabrikanten van precisiegereedschappen. Nieuwe gereedschapsmachines vereisen een steeds hogere snijsnelheid en maatnauwkeurigheid.​

Met de deskundigheid van Walter, Walter Titex en Walter Prototyp krijgt u van ons niet alleen uitstekende verspaningsgereedschappen. Voor een succesvol opereren zijn de juiste bewerkingsstrategieën nodig. Daarom ontwikkelen wij complete, uiterst nauwkeurige verspaningsoplossingen. Wij spreken de taal van de gereedschapmakerij en matrijzenbouw en werken nauw samen met de gebruikers.

Wij leveren niet alleen klantgerichte oplossingen voor complete bewerkingen, die door onze specialisten van de afdeling Engineering op uw specifieke toepassing zijn afgestemd, maar wij bieden ook wereldwijde service en technische ondersteuning ter plaatse. U krijgt compromisloze kwaliteit en precisie.

Met onze wisselplaatgereedschappen en volhardmetaalgereedschappen realiseren gebruikers hoge verspaningsvolumes bij het ruwfrezen en ervaren ze een geringe neiging tot trillingen en bijgevolg een grote proceszekerheid bij het nabewerken. Onze gereedschapssystemen zijn universeel toepasbaar en zijn onder meer ideaal voor invalfrezen, boorcirculairfrezen en insteekfrezen.

Vooral onze highperformancefrees F4030 is voor de gereedschapmakerij en matrijzenbouw een ideale keuze. Dankzij de nieuwe Tiger•tec® Silver-coating en de combinatie van lichtsnijdende geometrie en grote stabiliteit én een negatieve grondvorm met zes snijkanten kunnen zeer proceszekere snijgegevens en standtijden bereikt worden.

Vanwege de innovatieve geometrie zet ook de Proto•max™ST nieuwe maatstaven met een tot wel 50% hoger verspaningsvolume dan de gangbare gereedschappen met drie of vier snijkanten. Ook hier onderscheiden de Walter Prototyp-volhardmetaalgereedschappen zich duidelijk door hun hoge oppervlaktekwaliteit als gevolg van de ongelijke verdeling en de geringere trilling op het onderdeel.