Meer energie in efficiency

Energie uit stoom

Stoom- of condensatieturbines werken met fossiele brandstoffen, zonne-energie, biomassa of kernenergie om de noodzakelijke stoom aan de stoomgenerator te leveren. De stoom wordt via een buizenstelsel naar de turbine geleid. Moderne installaties werken bij een temperatuur van 600 tot 700 °C en een druk van 250 tot 350 bar. Dergelijke installaties kunnen een vermogen van 1.600 megawatt realiseren. Hierbij wordt meestal gebruikgemaakt van meerdere, in serie geschakelde turbines die op één gemeenschappelijke as zitten.

Net zoals bij alle installaties voor de opwekking van energie worden ook hier de eisen aan het rendement, de betrouwbaarheid, de milieuvriendelijkheid en de rendabiliteit strenger. De afzonderlijke onderdelen van stoomturbines worden bij volle belasting aan enorme fysische krachten blootgesteld. Zo halen bijvoorbeeld de uiteinden van
1.400 mm lange turbineschoepen snelheden van 500 meter per seconde. Met andere woorden, circa anderhalf keer de snelheid van het geluid.

​Als materialen worden bij de constructie van dergelijke turbines zwaar belastbare martensitische stalen of titaanlegeringen gebruikt. Dit zijn materialen die voor de verspaning krachtige gereedschapsoplossingen vereisen. Walter biedt door zijn decennialange ervaring in deze sector en zijn R&D-activiteiten op het gebied van snijmaterialen de optimale oplossingen.