Voorinstelling van gereedschappen

Dienstverlening naar een hoger plan

Diensten

De inrichting en ingebruikneming van een toolroom waar gereedschappen vooringesteld worden, is een verantwoordelijke taak. Walter Multiply heeft van de planning tot aan de ingebruikneming een flexibel en efficiënt dienstenpakket.

Naargelang de individuele eisen kunnen de installatie ter plekke, de inkoop van onderdelen bij diverse fabrikanten en ook de training van het personeel onder leiding van gekwalificeerde trainers verzorgd worden.

De procesarchitectuur bij de voorinstelling van gereedschappen

Walter Multiply verstaat onder het inrichten van een toolroom niet alleen de montage van gereedschappen. Een duurzame oplossingsstrategie begint bij Walter Multiply altijd met een brede procesanalyse:

  • Hoe verhouden de afzonderlijke processtappen zich tot elkaar?
  • Wat zijn de afzonderlijke randvoorwaarden?
  • Waar liggen de mogelijkheden?
  • Waarborgen van een optimale, duurzame gereedschapsstroom
  • Hoe worden alle stappen geregistreerd en te allen tijde in transparante documenten vastgelegd?

 

Walter Multiply stelt echter niet alleen de essentiële vragen, maar levert ook antwoorden op maat:

  • Montage van gereedschappen
  • Opmeten van gereedschappen
  • Waarborgen van een optimale, duurzame gereedschapsstroom
  • Documentatie

Het Walter Multiply-uitvoeringsmodel

Voor sommige bedrijven kan het verstandig zijn zich volledig te richten op de eigen sterke punten in de productie. De toolroom blijft weliswaar altijd een onmisbaar instrument, maar de kerncompetenties liggen op andere terreinen. Naast enkel en alleen het inrichten van een moderne toolroom kan Walter Multiply voor deze bedrijven ook de uitvoering ervan op zich nemen.

Ervaren medewerkers van Walter Multiply analyseren in de toolroom elk afzonderlijke gereedschap, testen de werking en zoeken naar indicatoren op basis waarvan conclusies over de efficiency van een compleet productieproces getrokken kunnen worden. Dankzij het Walter Multiply-uitvoeringsmodel behoren personele problemen op deze belangrijke positie tot het verleden.