Voorinstelling van gereedschappen

Basis van het succes

Voorinstelling van gereedschappen

Topkwaliteit en efficiency beginnen in de toolroom. Succesvolle bedrijven weten dat zelfs de kleinste fout in de toolroom de efficiency en de kwaliteit van een complete productieketen negatief kan beïnvloeden.

Walter Multiply neemt als vakmerk van Walter veel meer dan afzonderlijke optimalisatiemaatregelen. Bij het ontwerp van de toolroom leidt de procesgeoriënteerde aanpak van Walter Multiply ertoe dat verbogen mogelijkheden toepassingen krijgen die vaak veel verder reiken dan de eigenlijke voorinstelling van gereedschappen.

Wat echt telt: kosten per onderdeel

Een goed opgezette toolroom stelt bedrijven in staat de kosten per onderdeel te stabiliseren. Walter Multiply gaat nog een stap verder en kan er bij het opnieuw inrichten van de processen voor gereedschapsvoorinstelling zelfs toe bijdragen dat de kosten per onderdeel dalen.