2018-06-21

Productiviteit in aluminium: plus 30 procent

Met de DC166 brengt Walter een nieuw ontwikkelde volhardmetaalboor met fase voor aluminium op de markt.

Het inwendig gekoelde speciale gereedschap is geoptimaliseerd voor nevelsmering of koeling met emulsie. De DC166 is vooral interessant voor serieproducenten met omvangrijke partijgrootten, met name in de automotivebranche. Want bij de bewerking van aluminiumcomponenten met veel dezelfde gaten of bij het diepgatboren realiseert de DC166 productiviteitsstijgingen van 20 tot wel 30 procent ten opzichte van boren met rechte spiebanen. De reden hiervoor is een evenredige verhoging van de voeding. Deze is te danken aan een speciale snijgeometrie met puntvorming en zeer scherpe snijkanten en gepolijste spaangroeven. De scherpe snijkanten zijn met name geschikt voor zachte materialen. Puntvorming en gepolijste spaangroeven zorgen voor een tastbare verbetering van de spaanafvoer.

Dankzij een hogere efficiëntie dan een normale boor met fase, die twee of meer processtappen in één gereedschap combineert, verkort de DC166 niet alleen de cyclustijden door een hogere productiviteit maar ook de proceszekerheid. Het assortiment van de DC166-familie omvat diameters van 4 tot 20 millimeter en lengtes tot 30 × D. Alle aluminiummaterialen, zowel giet- als ook kneedlegeringen, kunnen worden bewerkt. Volgens Walter behoren bijvoorbeeld motorblok, behuizing voor versnellingsbakken, elektromotoren of pompen, chassisdelen zoals zwenklagers of wieldragers tot de typische toepassingsgebieden. Of meer in het algemeen: Aluminiumcomponenten met zeer veel gelijke of diepe boorgaten. Walter biedt zijn klanten het nieuwe speciale gereedschap in de varianten DC166, DC266 en DC366, al naar gelang de geometrie en de vormgeving van de spaangroeven, ook via Walter Xpress met verkorte levertijden tot circa twee weken aan.


Afbeeldingen met een hoge resolutie bij dit persbericht vindt u in de infobox "PERSBERICHT DOWNLOADEN" als bijlage in de pdf.​​