Circulariteit – van grondstof tot gereedschap

Met Walter profiteert u van duurzaamheid van één leverancier

​​Duurzaamheid bij producten en processen, Walter Green CO2-compensatie, veiligheid op het werk, eerlijkheid onder elkaar: Circulariteit omvat bij Walter zowel processen als mensen. Bij de producten bijv. door de mogelijkheid van reconditioning en recycling. De totaalaanpak over de gehele productlevenscyclus zorgt ervoor dat Walter op het gebied van duurzaamheid in de hele branche een voortrekkersrol heeft.

Grondstof, gereedschapsproductie, reconditioning
VHM-gereedschappen bestaan voor ongeveer 90% uit wolfraam, een in vergelijking zeldzaam metaal. Walter recyclet hardmetaalgereedschappen daar waar de grootste deskundigheid hiervoor aanwezig is: op de plaats waar de grondstoffen gewonnen worden.
Met WOLFRAM Bergbau en Hütten AG, de enige wolfraamhoogoven buiten Azië en Rusland, bezit Walter in gefuseerde entiteit als gereedschapsfabrikant over continue expertise, die begint bij de grondstofwinning en -verwerking en verder strekt via gereedschappen tot en met de reconditioning. Meer nog: wij staan voor een conflictvrije, ethische grondstofwinning!

De Walter-duurzaamheidsbelofte:
"het hardmetaal uit de Walter-recyclingservice wordt in ons bedrijf tot 100%
in wisselplaten en ronde gereedschappen hergebruikt."


90% van de door ons gebruikte hulpbronnen is recyclebaar. Maar circulariteit betekent bij Walter nog meer:

Onze arbeidsprocessen​:
  • Producten en verpakkingen van Walter moeten minstens 90% recyclebaar zijn
  • Vermindering van afvalvolumes in onze productieprocessen met 50 %
Onze aanbiedingen voor de klanten:
  • Het behoort tot alle ontwikkelingsprojecten dat we de materiaal- en resource-efficiëntie verbeteren
  • Samen ontwikkelen wij bedrijfsmodellen voor recycling of reconditioning van gereedschap
Onze eisen aan de leveranciers:
  • Van al onze belangrijkste leveranciers verlangen wij een resource-recycling van 90%

Recycling is alleszins de moeite waard

Met de recycling van hardmetalen gereedschappen nemen wij 100% de verantwoordelijkheid voor het milieu op ons en zorgen ervoor dat waardevolle grondstoffen in de kringloop bewaard blijven. Het is de moeite waard. Voor u en voor ons.
Walter vergoedt de grondstoffen aan de hand van de materiaalwaarde. Vanzelfsprekend passen wij de prijzen voor terugname regelmatig aan de actuele ontwikkeling op de markt voor grondstoffen aan. Net als bij de reconditioningservices stelt Walter voor de recyclingservice ten behoeve van ophaling speciale inzamelingscontainers kosteloos ter beschikking. Dit is onafhankelijk van de oorspronkelijke fabrikant van het materiaal.


Conflictvrije, ethische aankoop van grondstoffen

WOLFRAM Bergbau und Hütten AG staat voor een aantoonbaar conflictvrij grondstofgebruik in de wolfraam-industrie. De enige Europese wolfraamhoogoven is lid van het "TiN Supply Chain project" en onderhoudt nauwe contacten met relevante organisaties zoals de OECD, CFSI of EU. WOLFRAM heeft zich verplicht om concentraten van de mijn tot de hoogoven te traceren, hetgeen jaarlijks aangetoond wordt door onafhankelijke audits.