Exportoverzicht

​​​​​

In het exportoverzicht kan de status van alle gestarte gegevensexporten worden bekeken.
Als de export voltooid is, kunnen de gegevenspakketten hier gedownload worden.
​​