Efficiënte gereedschapsoplossingen voor standaard- en speciale machines

Aanstuurbare gereedschappen (motion tools)

Ondanks de enorme technologische vooruitgang in de afgelopen jaren is het tegenwoordig bij vele uiteenlopende onderdelen een uitdaging complexe bewerkingen efficiënt en procesveilig uit te voeren.

In het verleden kon men deze bewerkingen slechts met complexe gereedschapsoplossingen en tijdsintensieve processen oplossen. Bovendien was het onmogelijk de afzonderlijke bewerkingen op traditionele gereedschapsmachines uit te voeren.

Walter levert gebruikers uiterst efficiënte speciale gereedschappen: door een medium (koelmiddel of perslucht) aangestuurde en dwarsvoeding aangedreven gereedschappen voor het bewerken van boorgaten. Hierbij is de basisfunctie voor alle genoemde gereedschapssystemen dezelfde: een lineaire bewerkingsbeweging wordt door gebruik van een medium of dwarsvoeding in een radiale bewerkingsbeweging omgezet.

Feiten en voordelen:

  • Complexe bewerkingsomtrekken kunnen in één bewerkingscyclus vervaardigd worden
  • Grote maat- en vormnauwkeurigheid en tijdsbesparing
  • Bewerkingen worden gecombineerd: grote maat- en vormnauwkeurigheid en tijdsbesparing
  • Optimaal gebruik van snijmaterialen dankzij slijtagecompensatie van snijkanten
  • Bewerkingen waarvoor in het verleden machines met speciale voorzieningen nodig waren, kunnen nu procesveilig op een traditionele gereedschapsmachine zonder speciale voorzieningen geproduceerd worden
  • Bewerkingsproces zonder tijdsintensieve handmatige ingrepen

 

Of het nu het afwerken van cilinderbussen bij de productie van personenauto’s en vrachtwagens of het omkeerbaar verzinken van doorlopende gaten bij een windturbine betreft, Walter weet hoe geavanceerde bewerkingsoplossingen efficiënt, procesveilig en kostenefficiënt geïmplementeerd worden.