Çeşitlilik ve dahil etme

Birlikte başarılı

Çeşitlilik ve dahil etme

​Çeşitlilik ve dahil etme, şirket kültürümüzün ve stratejimizin temel bileşenleridir. Ancak bizim için çeşitlilik, kadınlar ve erkekler için eşit kariyer fırsatları sunmanın ötesindedir.

Biz çeşitlilikten her yaş grubundan çalışanları istihdam etmeyi, kadınlara ve erkeklere tüm hiyerarşi kademelerinde eşit kariyer fırsatlarını sunmayı ve dünyanın farklı ülkelerindeki çalışanları şirketimize entegre etmeyi anlıyoruz. Çeşitlilik bizim açımızdan kadınlar ve erkekler için yaşam ve iş deneyimlerindeki farkları kapsadığı gibi, kişisel ve kültürel anlayış farklarını da kapsar. Dahil etmeyi, tüm çalışanlara potansiyelinin tümünü şirketimiz için kullanabilme olanağı sunma ve bunu gündelik işlerimizde bir avantaja çevirme yaklaşımı olarak görüyoruz.

Amacımız farklı düşünce yaklaşımlarını, fikirleri ve görüşleri birleştirip en iyi sonuçlara ulaşmaktır. Bu nedenle amacımıza ulaşmak için özel önlemler belirledik. Anlaşmalı kreşler sayesinde kariyer ve aile dengesini sağlama, esnek çalışma saati modelleri, evden çalışabilme imkanı, yarı zamanlı çalışma, iş paylaşımı ve benzeri birçok önlem bunlara örnek olarak verilebilir.


Sadece Almanya'daki Walter işletmelerinde 25 farklı milletten çalışanlar bulunmaktadır. Her çalışana eşit değer verdiğimizi gösteren önlemlerden biridir. Çalışanlarımızın yaş yapısı, her yaş sınıfından çalışanların temsil edildiğinin ve ekibimize memnuniyetle kabul edildiğinin göstergesidir. Her çalışanımıza fikirlerini, yeteneklerini ve becerilerini kullanabilme olanağı sunuyoruz.

Siz de Walter Ekibinin bir parçası olun ve Walter dünyasını yakından tanıyın!