ADAY GİZLİLİK BİLDİRİMİ

1. Giriş
 Walter, Walter’te bir pozisyona başvurduğunuzda verdiğiniz bilgileri ("Kişisel Veriler") toplar ve işler. Bu aday gizlilik bildirimi ("Gizlilik Bildirimi") hangi Kişisel Verileri topladığımızı, hangi amaçlarla topladığımızı ve Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle bağlantılı olarak haklarını tanımlamaktadır.

“Kişisel Veriler” yaşayan bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek her türden bilgi anlamına gelmektedir.

Bu Gizlilik Bildiriminde "işleme" terimi, bilgilerin toplanması, aktarılması, saklanması, paylaşılması, erişilmesi, kullanılması, transfer edilmesi ve imha edilmesi dahil olmak üzere Kişisel Bilgilerinizle ilgili tüm işlemleri kapsayacak şekilde kullanılmaktadır.

“GDPR”, AB (2016/679) Genel Veri Koruma Yönetmeliğidir. Bireysel Kişisel Verilerini korumaya yönelik bir yönetmeliktir.


2. Kişisel Verilerinizi işlenmesinin amaçları

2.1. Başvuru sürecinin yönetilmesi ve bilgilerin doğrulanması dahil olmak üzere becerilerinizin, niteliklerinin ve ilgilerinin değerlendirilmesi
Walter, başvuru sürecini yönetmek amacıyla Kişisel Verilerinizi işleyebilir. Başvurduğunuz belirli bir pozisyon için becerilerinizin, niteliklerinizin ve ilgilerinizin değerlendirilmesi ve verdiğiniz bilgilerin referans kontrolü gibi yollarla doğru ve gerçek olduğunun doğrulanması amaçlarıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesi de bu kapsamdadır. Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler aşağıdakileri kapsar:

 • İletişim bilgileri (ad-soyadı, adres, e-posta adresi ve telefon numarası gibi)
 • Başvurduğunuz pozisyon ve iş tercihleri, pozisyonu nereden duydunuz, başvurulan pozisyonun böyle bir gereksinimi varsa seyahat etmeye istekliliğiniz
 • Ehliyet/Sertifikalar
 • Mevcut işiniz hakkında bilgi
 • Eğitim
 • İş deneyimi
 • Ehliyet/Sertifikalar
 • Beceriler (dil becerileri, bilgisayar bilgisi ve özel beceriler gibi)
 • Referanslar
 • CV’nizde ve/veya başvuru mektubunuzda belirttiğiniz diğer bilgiler

Kişisel Verileriniz, başvurunuzu yönetmek, pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmek, bilgilerinizi doğrulamak ve olası bir iş sözleşmesi yapmadan önce sizin tarafınızdan istenen adımları gerçekleştirmek amacıyla Walter’in meşru çıkarlarına dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz başvuru sürecinde işlenecektir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra Kişisel Verilerinizi, yasal bir talebi uygulamak, tespit etmek veya savunmak amacıyla dokuz ay veya ülkenizde izin verilen daha uzun ya da daha kısa süre boyunca saklayacağız. Walter tarafından istihdam edilmeniz halinde Kişisel Verilerinizi, Sandvik Çalışan Gizliliği Bildirimi’ne uygun olarak istihdamınız süresince saklayacağız.

2.2. Geçmiş bilgilerinin kontrol edilmesi
Başvurduğunuz pozisyonun gerektirmesi halinde ve yerel yasalarla izin verildiği ölçüde Walter, geçmiş bilgilerinizi kontrol etmek amacıyla Kişisel Verilerinizi işleyecektir. Bu amaçla işlenen Kişisel Veriler aşağıdakileri kapsar:

 • İletişim bilgileri (ad-soyadı, adres, e-posta adresi ve telefon numarası gibi)
 • Sabıka kaydı
 • Finansal bilgiler (kredi kontrolleri gibi)
 • Referanslar

Kişisel Verileriniz, Walter’in geçmiş bilgilerinizin Walter’in işine ve başvurduğunuz pozisyona uygun olduğunu doğrulama konusundaki meşru çıkarına dayanmaktadır. Ayrıca Walter’in verdiğiniz bilgileri doğrulamakta bir çıkarı bulunmaktadır.
İşlenen tüm sabıka kayıtları, Walter’in geçmiş bilgileri kontrol etmesinin ardından kalıcı olarak silinecektir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra Kişisel Verilerinizi, yasal bir talebi uygulamak, tespit etmek veya savunmak amacıyla dokuz ay veya ülkenizde izin verilen daha uzun ya da daha kısa süre boyunca saklayacağız. Walter tarafından istihdam edilmeniz halinde Kişisel Verilerinizi, Sandvik Çalışan Gizliliği Bildirimi’ne uygun olarak istihdamınız süresince saklayacağız.

2.3. Kayıt tutma ve kariyer fırsatlarının bildirilmesi
Onay vermeniz halinde Walter, Walter grubu bünyesindeki diğer olası pozisyonlar için değerlendirmek amacıyla da Kişisel Verilerinizi işleyecektir ve profilinize uygun olası kariyer fırsatları hakkında sizi bilgilendirecektir. Bu amaçla işlenen Kişisel Veriler aşağıdakileri kapsar:

 • İletişim bilgileri (ad-soyadı, adres, e-posta adresi ve telefon numarası gibi)
 • Başvurduğunuz pozisyon ve iş tercihleri, pozisyonu nereden duydunuz, başvurulan pozisyonun böyle bir gereksinimi varsa seyahat etmeye istekliliğiniz
 • Ehliyet/Sertifikalar
 • Mevcut işiniz hakkında bilgi
 • Eğitim
 • İş deneyimi
 • Ehliyet/Sertifikalar
 • Beceriler (dil becerileri, bilgisayar bilgisi ve özel beceriler gibi)
 • Referanslar
 • CV’nizde ve/veya başvuru mektubunuzda belirttiğiniz diğer bilgiler


Kişisel Verileriniz onayınıza dayalı olarak işlenir. Aşağıdaki 6. maddeye uygun olarak onayınızı iptal edebilirsiniz.
Yukarıdaki amaçlarla işlenen Kişisel Veriler, başvuru işleminin tamamlanmasından itibaren on iki (12) ay süreyle saklanacaktır (başvuru yaptığınız ülkede taleplere karşı savunma amacıyla daha uzun süre saklamaya izin verilmediği veya daha kısa süre saklanması zorunlu koşulmadığı sürece). Ancak Walter, Walter bünyesindeki diğer pozisyonlar için de değerlendirilmek istediğinizi Walter’e bildirmeniz halinde Kişisel Verilerinizi daha da uzun süre saklayacaktır. Bu bildirim, Kişisel Verilerinizin işlenmesi konusunda yenilenen bir onay anlamına gelecektir ve ardından Walter, Kişisel Verilerinizi 12 ay daha saklayacaktır.
Walter, on iki aylık sürenin sonunda bir hatırlatma e-postası göndermeye çalışacaktır.  Walter tarafından istihdam edilmeniz halinde Kişisel Verilerinizi, Sandvik Çalışan Veri Gizliliği Bildirimi’ne uygun olarak istihdamınız süresince saklayacağız.

2.4. Yasal talepleri tespit etme, yerine getirme ve savunma
Walter, olası yasal talepleri tespit etmek, yerine getirmek ve savunmak amacıyla Kişisel Verilerinizi işleyebilir. Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler, yukarıda belirtilenlerle aynı kategorideki Kişisel Verileri kapsamaktadır.

Kişisel Verileriniz bu 2.4. maddeye uygun olarak sizinle Walter arasında işe alım süreci ve/veya başvurunuzla ilgili olarak bir ihtilaf veya anlaşmazlık olması halinde yasal olası yasal talepleri belirlemek, bunları uygulamak ve/veya savunmak için Walter’in meşru çıkarı temelinde işlenmektedir.
Yukarıda açıklandığı gibi bu amaçla işlenen Kişisel Veriler, başvurduğunuz pozisyon için başvuru sürecinin tamamlanmasından dokuz ay sonrasına kadar veya bir yasal talebi tespit etmek, uygulamak veya savunmak amacıyla ülkenizde izin verilen daha kısa ya da daha uzun bir süreyle saklanacaktır.

3. Kişisel Verilerin açıklanması ve aktarılması
Walter, yukarıdaki 2. maddede belirtilen amaçlar için işlenen Kişisel Verileri Walter grubu bünyesindeki diğer şirketlerle paylaşabilir. Bu şirketler, AB/EEA dışındaki ülkelerde bulunabilir. Aktarılan Kişisel Verilerin yeterince korunmasını sağlamak amacıyla (hangi ülkeye aktarılırsa aktarılsın) hem gönderen hem de alan Walter kuruluşu, Walter’in grup içi veri aktarım anlaşmasını imzalayacaktır. Bu nedenle verileri alan Walter kuruluşu, örneğin veri aktarımıyla ilgili Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Hükümlerine uygun olarak Kişisel Verileri korumalıdır.

Ayrıca Walter, Walter’in talimatları çerçevesinde Kişisel Verileri işleyen tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar gibi dışarıdan taraflarla da verileri paylaşabilir. Kişisel Verilerin AB/EEA dışına aktarılması durumunda Walter, verileri aktaran Walter kuruluşu ile alıcı dışarıdan taraf arasında Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Hükümlerinin imzalanmış olmasını sağlayacaktır. Alternatif olarak bu tür bir aktarımdan önce başka önlemler de uygulanacaktır.

AB/EEA dışına aktarım sırasında Kişisel Verilerinizi korumak için ister grup içi aktarım isterse de dışarıdan taraflara aktarım olsun uygun önlemlerin alındığını gösteren dokümanların bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Bu onayı istemek için lütfen isteğinizi privacy@Sandvik.com adresine gönderin.

Bu 3. maddeye uygun olarak aktarım işlemleri yukarıda açıklanan aynı amaçlarla ve yukarıda 2. maddede belirtilen her bir ilgili amaçla aynı yasal temelde gerçekleştirilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği AB/EEA dışındaki ülkelerden daha fazla bilgi isterseniz privacy@Sandvik.com adresinden bize ulaşın.

Walter, örneğin muhasebe ve vergi bildirimi gibi alanlardaki yasal yükümlülüklerine uymak amacıyla (ad-soyadı, sosyal güvenlik numarası, adres ve gelirinizle ilgili bilgiler gibi) Kişisel Verilerinizi kamu kuruluşlarına da sağlayabilir.

4. Haklarınız
4.1. Düzeltme ve erişim hakkı
Walter, Kişisel Verilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel tutmak amacıyla GDPR’ye uygun önlemleri alacaktır. Sizinle ilgili Kişisel Verilerin yetersiz, eksik veya yanlış olduğunu tespit ederseniz Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca sizinle ilgili olarak işlediğimiz Kişisel Verilere erişim isteme hakkına da sahipsiniz. Bu istekler http://www.sandvik.com/privacy.

4.2. Daha net olarak GDPR çerçevesinde aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Tüm istekler http://www.sandvik.com/privacy adresinden yapılmalıdır.
a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğinin teyidini isteme. İşleniyorsa, Kişisel Verilerinize ve işlemenin amacı gibi ek bilgilere erişim hakkınız bulunmaktadır. İşlenen Kişisel Verilerin bir kopyasını isteme hakkına sahipsiniz. İsteği dijital ortamda yapıyorsanız bilgiler makine tarafından okunabilir bir formatta sağlanacaktır.
b) durumunuza göre Walter’in meşru çıkarına dayalı olarak Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme;
c) Veriler sizin onayınıza bağlı olarak işleniyorsa, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz;
a) belirli durumlarda Kişisel Verilerinizin silinmesini sağlayabilirsiniz;
b) belirli durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlayabilirsiniz ve
c) veri taşınabilirliğiyle ilgili GDPR gereksinimleri için, sizin tarafınızdan Walter’e kişisel veriler sağlandığında onayınıza bağlı olarak işlenen Kişisel Verilerin makineyle okunabilir bir kopyasını alabilirsiniz.


4.3. Düzenleyici kuruluşa şikayetler
Yaşadığınız, çalıştığınız veya GDPR ihlalinin yaşandığını düşündüğünüz ülkedeki yetkili veri koruma kuruluşuna Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak her zaman şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

5. İletişim bilgileri
Kişisel Verilerinizin kontrolörü, başvuruda bulunduğunuz Walter kuruluşu veya yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekiyorsa başka bir Walter grubu kuruluşudur. Kişisel Verilerinizin kontrolörünün kim olduğuyla ilgili sorularınız varsa lütfen bizimle  privacy@Sandvik.com adresinden irtibat kurun.


6. Onayın iptali
Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak Walter’e verdiğiniz yukarıdaki onaylardan herhangi birini veya tamamını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Walter ile http://www.Sandvik.com/privacy adresinden irtibat kurarak onayınızı iptal edebilirsiniz. Walter, onayınızı iptal ettiğiniz amaçlar için Kişisel Verilerinizi işlemeye son verecektir ve Walter’ten Kişisel Verilerinizin artık bu amaçla işlenmediğinin teyidini alacaksınız.