Sürdürülebilir davranış biçimi - Tüm iş alanlarında

Entegre yönetim sistemi

Entegre Yönetim Sistemimiz (IMS), gerekliliklere (kalite, çevre ve iş güvenliği, enerji ve riskler gibi) uygunluk için yöntemler ve araçlar içerir. Bu sistem, süreçlerin yapılandırılmış bir biçimde işlemesini sağlar. Hedef, hammaddelerin, sarf malzemelerinin ve işletim maddelerinin mümkün olduğunca ekonomik olarak kullanıldığı sıfır hata stratejisidir.
Geri dönüşüm ve çevreye duyarlı imha süreçleri önceliklidir. Enerji yönetim sistemimiz, enerjiyi daha verimli kullanmamıza ve enerji tüketimimizi uzun vadede azaltmamıza yardımcı olmaktadır. Bunun için tüketim verilerini topluyor ve enerji tüketimini azaltarak verimliliği arttırıyoruz.
Yönetim sistemi, sorumluluk bilincinde davranmamıza, çalışanlarımızı iş yerindeki yaralanma veya sağlık sorunlarından korumamıza ve küresel riskleri zamanında tespit etmemize yardımcı olmaktadır.