Ekoloji, Çevre ve Enerji

Sonraki nesiller için sorumluluk üstlenme

Ekoloji, Çevre ve Enerji

Çevremizi korumak önemli bir kurumsal hedefimizdir. Onun korunması ve enerjinin tüm iş süreçlerinde etkin kullanılması, bunun ön şartıdır. Verimlilik, enerjinin etkin kullanılması ve çevrenin korunması birbirinden bağımsız olarak düşünülmemelidir. Çalışma süreçlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Maliyet verimliliğine dikkat ediyor ve enerji, su ve kaynak tüketimini azaltmak için pratik yöntemler uyguluyoruz.
Bunu gerçekleştirmek için Walter, EN ISO 14001 ve EN ISO 50001'e uygun bir çevre yönetim sistemi kurmuştur.