Güvenlik uyarıları

Mekanik/Fiziksel tehlikeler:

Kesici takımları ve takım tutucular kullanım sırasında parçalanabilir.

Metal talaşları çok sıcak olabilir ve kenarları keskindir. Bu talaşlar el ile temas etmemelidir. Talaşlar ciltte yanıklara ve gözlerde yaralanmalara neden olabilir.

Kesici ucun ve iş parçasının kullanımdan önce doğru bir şekilde tutucuya bağlandığından emin olunmalıdır, bu sayede işleme prosesi sırasında çözülmeleri önlenmiş olur. Takım bağlama boyunun çok uzun olması titreşime ve takımın kırılmasına neden olabilir.

Her zaman uygun bir koruyucu ekipman kullanılmalı ve işletim sırasında ve işletimden önce tüm koruma tertibatlarının ve emniyet kilitlerinin mevcut ve aktif olduğundan emin olunmalıdır. ASLA hasar belirtileri bulunan takımlar veya ürünler kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda ilgili ürün onarılmak, değiştirilmek veya geri dönüştürülmek üzere ilgili birime gönderilmelidir.

Çözülebilir partiküllerin (talaşlar veya kesici elemanlar) güvenli şekilde toplanması için uygun emniyet ekipmanları veya makina koruyucuları kullanılmalıdır. He zaman uygun bir kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Toz ve buhardan kaynaklanan tehlikeler:
Sert metal ürünler ve takımlar, metal tozunun tutulmasına ve toz birikmesinin önlenmesine (örneğin havalandırma ve kişisel koruyucu donanım) yönelik güvenlik önlemleri alınmadan taşlanmamalı veya bilenmemelidir. Sert metal ürünlere yönelik taşlama, kesme, yakma ve kaynaklama benzeri çalışmalar sırasında solunması, yutulması veya cilt ve gözlerle temas etmesi mümkün olan toz veya buhar oluşumu söz konusudur. Toz ve buhar nedeniyle solunum yollarında yanıklar söz konusu olabilir ve burun, boğaz, cilt ve gözlerde tahrişler oluşabilir. Tıbbi dergilerde, sert metal tozunun solunmasının akciğer hastalığına (interstisyel pulmoner fibrozis) neden olabileceği defalarca bildirilmiştir. Fare ve sıçanlarda yapılan iki yıllık bir çalışmada kobalt solumanın kansere yol açtığı gösterildi.

Cilt temasından kaynaklanan tehlikeler:
Kaplamasız sert metal ürünler, uzun süreli cilt temasında alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Sert metal ürünlerin ve takımların kullanılması durumunda alerjik reaksiyon riskinin azaltılması için doğrudan cilt teması (örneğin eldiven takılarak) önlenmelidir. Kobalt ve karbürün tekrarlanan temasla alerjiye neden olduğu bilinmektedir. Hassas kişilerde astım semptomları veya egzama görülebilir.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce daima kullandığınız ürünün güvenlik bilgi formu veya güvenlik bilgileri okunmalı ve dikkate alınmalıdır.

Koruyucu önlemler:

  • Toz oluşumu ve solunması önlenmelidir. Toza maruz kalma riskini ulusal olarak kabul edilebilir sınırların altında tutmak için uygun bir emme cihazı kullanılmalıdır.
  • Havalandırma yoksa veya yeterli değilse, onaylanmış solum koruma maskeleri kullanılmalıdır.
  • Cilt teması engellenmelidir. Uygun bir eldiven takılmalıdır. İşleme sonrasında cilt iyice yıkanmalıdır.
  • Uygun bir koruyucu kıyafet giyilmelidir. Gerekirse kıyafet yıkanmalıdır
  • Çalışma alanında yemek yenmesine, içilmesine veya sigara içilmesine izin verilmemeli. Yemek yemeden, içmeden veya sigara içmeden önce cilt iyice yıkanmalıdır.
  • Gerekirse koruyucu gözlük veya yan tarafı korumalı gözlük kullanılmalıdır.
  • Her zaman uygun bir koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
  • Tezgahlar sadece gerekli tüm koruma tertibatları, emniyet kilitleri ve diğer emniyet tertibatları mevcut ve çalışır durumda olduğunda çalıştırılmalıdır.
  • Hasarlı takımlar veya ürünler KULLANILMAMALIDIR.