Performansın ve motivasyonun korunması

Çalışma ve iş güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği önemli kurumsal hedeflerimizdir. Bunlar, ürün kalitesi ve maliyet etkinliği ile eşit değerdedir. Kazalardan kaçınmak veya etkilerini minimum düzeye indirmek için, süreçlerimizi sürekli gözden geçiriyor ve önleyici tedbirler alıyoruz.
İş sağlığı yönetimimiz çalışanlarımızı zararlı etkilere karşı korumaktadır. Onları özellikle güvenlik ile ilgili konularda bilgilendiriyor, eğitiyor ve sağlık bilinciyle hareket etmeleri yönünde motive ediyoruz.