Genel makine mühendisliği

Daha iyi performans için özel çözümler

Tornalama

Büyüme, rekabet baskısı ve yenilik, genel makine mühendisliğinde sektöre ait iş parçalarının üretimi için sürekli yeni zorluklar yaratır. Aynı şey tornalama için de söz konusudur. Özellikle ince et kalınlığında parçalar için kolay kesen tornalama takımları ve geometrileri gerekir. Bu tür görevler için de doğru takımlara sahibiz.

Verimliliği daha da arttırmak için, kullanıcılarımıza kombine takımlar da sunuyoruz. Birden çok işlemeyi bir takımda buluşturarak zaman harcayan takım değişimlerinden kurtulmak mümkün olur. Kullanıcı açısından bu: daha düşük birim maliyeti ve tezgahta başka takımlar için boş yer anlamına gelir.​

Standart portföyümüzde tornalama ve kanal açma takımları açısından çok sayıda seçenek bulunur. Yeni torna geometrilerimiz FP5, MP3, MP5, RP5 sayesinde hassas işleme ve kaba işleme için en uygun takıma sahip olursunuz.

Yeni geometrilerdeki özellik, rijit kesme kenarları ve özel Tiger•tec® Silver kaplamadır. Kullanırken ortalamanın çok üzerinde takım ömürlerine ulaşabilirsiniz.

Tornalama alanında özellikle Walter Capto™ bağlantısı önemli bir rol oynar. Benzersiz poligon şekli sayesinde en yüksek dönme torklarına ulaşmak mümkündür. Koninin (1:20) rijitliği ve destek yüzeyi kendiliğinden kilitleme etkisi oluşturur.

Torna merkezi yüksekliği, boy ölçüsü ve radyal ölçüye ilişkin (±) 2 µm'luk tekrarlanabilirlik ve değişim hassasiyeti sayesinde sadece birkaç ölçüm kesimi gerekir ya da hiç gerekmez.

Kanal açma uygulaması için de Walter hassas takımlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunar. Kesme, kanal açma, kanal tornalama veya kopya tornalama görevlerinde: Walter kesme malzemeleri ve uygun tutucu kullanarak hem yüksek proses güvenilirliği sağlarsınız, hem de en iyi kesme hızlarına ulaşabilirsiniz.

Walter kanal açma takımları düşük titreşim eğilimine sahiptir, daha iyi yüzey kaliteleri, daha yüksek takım ömürleri ve iyi talaş kontrolü sağlar.