Tool Management - Takım Yönetimi

Takım tedariğinden proses yönetimine kadar

Takım yönetimi - metal işleme yetkinliğinin geliştirilmesi

Güçlü ve başarılı şirketler, iş süreçlerini mümkün olduğunca temel yetkinliklerine ve değer yaratma adımlarına göre düzenleyerek öne çıkarlar. Başarılı örnekleri takip ederek gitgide daha çok şirket değer üretmeyen proseslerini dışarıya devretmeyi düşünüyor.

Bu eğilimi esas alarak Walter Multiply, takım tedariğini yeni bir düzeye çıkaran hizmetler geliştirdi. Walter, Walter Titex ve Walter Prototyp yetkin markalarıyla birlikte, takım yönetimi hizmetiyle Walter Multiply sorumluluğu altında %100 takım bulunabilirliği elde edilir.

 
Satın alma aşamasında Walter Multiply piyasadaki takımlar arasından, belirli bir işleme görevi için daima en iyi performans verilerine sahip olanları önerir. Gerektiğinde rakip ürünlerin de kullanılma ihtimali sürekli kontrol edilir. Walter yetkin markalarının takımlarıyla çözülemeyen işleme görevleri için piyasadaki en iyi çözüm tedarik edilir.

Multiply Takım Yönetimi, en başından itibaren gerçek bir artı değer üretmektir.​