Bir adım ötesini düşünen hizmet

Hizmet yelpazesi

Takım odasının oluşturulması ve işletmeye alınması, sorumluluğu yüksek bir görevdir. Walter Multiply, modern takım odalarını planlamadan uygulamaya kadar kapsamlı, esnek ve verimli bir hizmet teklifi sunar.

İhtiyaç profiline uygun olarak paket içeriğine yerinde kurulum, çeşitli üreticilerden parça tedariği ve son olarak da personelin nitelikli olarak eğitilmesi eklenebilir.

Takım odası kurulumunda proses mimarisi

Walter Multiply, takım odası kurulumunu sadece takımların birleştirilmesinden ibaret görmez. Kalıcı bir çözüm stratejisi Walter Multiply için her zaman geniş kapsamlı bir proses analizi ile başlar:

  • Münferit çalışma adımlarının birbiriyle bağlantısı nedir?
  • Özel koşullar nedir?
  • Potansiyeller nerede?
  • En uygun takım akışının sürekliliği nasıl sağlanır?
  • Tüm etaplar nasıl kaydedilir ve şeffaf, kesintisiz bir dokümantasyonda nasıl yürütülür?

 

Walter Multiply sadece önemli soruları sormakla kalmaz, size özel cevapları da üretir:

  • Takımların montajı
  • Takımların ölçümü
  • En uygun takım akışının sürekliliği nasıl sağlanır?
  • Dokümantasyon

Walter Multiply operatör modeli

Bazı işletmeler için imalatta sadece kendi güçlerine konsantre olmak büyük faydalar sağlayabilir. Takım odası amaca ulaşmak için vazgeçilmez bir araç olarak kalabilir. Ancak şirketin temel yetkinlikleri başka alanlardadır. Modern bir takım odasının kurulmasının ötesinde Walter Multiply şirketler için sorunsuz bir işletme görevini de devralabilir.

Deneyimli Walter Multiply çalışanları takım odasında her bir takımı analiz eder ve performanslarını kontrol ederek, tüm üretimin toplam verimliliğine dair tespitlerde bulunmak için göstergeler ararlar. Bu önemli noktada olası personel darboğazları Walter Multiply operatör modeli sayesinde kolayca aşılır.