2019-01-28

Walter 1919'dan beri sanayide tarih yazıyor

Alman metal işleme uzmanı 100 yıllık inovasyon geleneğini kutluyor

Ocak 2019'la birlikte o gün geldi: Walter, frezelemede tamamen yeni bir nesil olan Xtra·tec® XT takımlarını piyasaya sürdü. Yeni frezeleme ailesi, sıra dışı bir fikrin sonucudur: Walter değiştirilebilir kesici uçlarda sektör genelinde bugüne kadar uygulanan iyileştirme stratejisini tersine çevirdi. Bununla birlikte yuvaya oturma, rijitlik ve işleme davranışını da değiştirdi. Diş sayısı yüzde 17'ye kadar artırılabilir, bu da kullanıcıların üretkenliğini arttırır. Xtra·tec® Xtended Technology (XT), şirketin 100 yıllık inovasyon geçmişini sürdürüyor. Şirket 1919 yılında mühendis ve metalürji uzmanı Richard Walter tarafından kuruldu. Daha 1920'de ilk patenti için başvurdu. Walter satışlarının yüzde 35'inden fazlasını beş yaşından genç ürünlerle yapıyor: Böylece şirket proaktif biçimde pazar dinamiklerini karşılayan işleme uzmanlarından biri haline geldi. 2019 yılında, şirket 100 yıllık Engineering Kompetenz ve inovasyon geleneğini kutluyor.

Richard Walter, Düsseldorf'ta I. Dünya Savaşı'nın bitmesinden kısa bir süre sonra "Metallurgische Gesellschaft Richard Walter und Co." firmasını kurduğunda, hiçbir zaman küresel olarak faaliyet gösteren bir şirket kurma hedefine sahip değildi. Walter, gemi motorlarının ve pervanelerinin bakım ve onarımı için hazır bulundurduğu takımlarla savaşta kötü deneyimler yaşadı. Amacı, metal işleme takımların verimliliğini, aşınma direncini ve ısı direncini yeni tasarımlar ve alaşımlarla önemli ölçüde iyileştirmekti. Richard Walter, icatları ve geliştirmeleri ile şirketin önemli pazar boşluklarını doldurmasına ve hızla başarılı olmasına rağmen, kendisini girişimci olmaktan çok bir mucit olarak gördü.

100 yıllık araştırmacı ruhu ve yenilikçilik dinamikleri Richard Walter'in en önemli gelişmelerinden biri, Dynit adı altında patent aldığı tungsten karbür sert metal alaşımıydı. Günümüzün geliştirme ve inovasyon süreçlerinin aksine Richard Walter klasik bir mucidi nasıl hayal ediyorsak öyle çalıştı: Tek başına veya sadece birkaç asistanla birlikte Starnberg'deki ayrı bir laboratuvarda, Tübingen'deki mevcut şirket merkezinden uzakta. 1945'te öldüğünde, 200'den fazla patent almıştı. Richard Walter araştırmaya olan tutkusunu ve inovasyon anlayışını şirketin DNA'sına aktardı. Şirketin 100 yıllık geçmişi boyunca Walter çalışanları sadece onun icatlarını geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda yeni alaşımlar, takımlar, kaplamalar ve üretim süreçleri de geliştirdi.

İnovasyon tutkusunun ürünü: Xtra·tec® XT Bugünün inovasyonları çoğunlukla ekip çalışmasıdır, ancak yeni Xtra·tec® XT frezeleme neslinde özgün yaratıcılık anlayışı yine kendisini gösterdi: Değiştirilebilir kesici uçların yeni geometrisi ve takımın kendisi için temel fikir Walter'de görevli bir geliştirme uzmanından geliyor. Amaç, frezeleme takımlarının ve değiştirilebilir kesici uçların kırılma direncini arttırmaktı. Richard Walter ve ondan sonraki sayısız yaratıcı zihinler gibi, bir önceki fikri temelden yeniden düşünmek, Walter'e yüz yıl boyunca yenilikçi namını kazandırmıştır.

Görsel malzeme: Baskıya uygun görsel malzeme için:
https://mediabase.walter-tools.com/Go/40ueMlBi