Standart ve özel tezgahlar için ekonomik takım çözümleri

Tahrikli takımlar (Motion Tools)

Son yıllardaki ciddi teknolojik ilerlemeye rağmen bugün çeşitli iş parçaları için karmaşık işleme operasyonlarını ekonomik ve proses açısından güvenilir şekilde oluşturmak bir hayli zorlu bir görevdir.

Geçmişte bu tür görevler ancak karmaşık takım konseptleri ve yoğun zaman alan proseslerle çözülebilirdi. Ayrıca münferit işlemeleri sıradan takım tezgahlarında gerçekleştirmek mümkün değildi.

Walter burada kullanıcılara son derece verimli özel takımlar sunuyor: soğutma maddesi veya basınçlı hava ile etkinleştirilen ve çapraz besleme ile çalışan delik işleme takımları. Belirtilen takım sistemlerinin tümünde temel fonksiyon aynıdır: Doğrusal bir işleme hareketi, bir madde veya çapraz besleme kullanılarak radyal işleme hareketine dönüştürülür.

Avantajlar:

  • Karmaşık işleme konturları tek çevrimde kesilebilir
  • Yüksek ölçü ve form hassasiyeti ve zaman tasarrufu
  • İşleme operasyonları birleştirilir: yüksek ölçü ve form hassasiyeti ve zaman tasarrufu
  • Kesme kenarı aşınmasının dengelenmesi sayesinde en uygun kesme malzemesi kullanımı garanti edilir
  • Geçmişte özel tezgah donanımının gerekli olduğu yerlerde, günümüzde ilgili operasyonlar sıradan takım tezgahlarında ve özel donanım olmadan güvenilir şekilde çalıştırılabilir.
  • İşleme sürecinde yoğun zaman alan manuel müdahalelere gerek kalmaz

 

İster binek araç veya kamyon üretiminde silindir gömleklerinin hassas işlemesi olsun, ister rüzgar türbinindeki açık delikler olsun: Walter zorlu işleme çözümlerinin verimli, güvenilir ve ekonomik olarak nasıl hayata geçirileceğini iyi bilir.