• Talaşlar kısa kırıldığı için talaş yumağı oluşmaz
  • Derin vida dişi açmada dahi iş süreci güvenilirliği
  • Kısa talaşlar nedeniyle ekipman kenarları engel teşkil etmez
  • İşleme sonrasında diş içinde talaş artığı kalmaz
  • Tork artışı olmadan 3,5 x DN'ye kadar kör delik vida dişi